ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2020 ΑΠΟ ΤΙΣ 08:00 ΕΩΣ 15:00 – ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΕιδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται :

1. Στις Τοπικές Κοινότητες εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Αθηνών – Καλαμάτας  από το ύψος του Τ.Ε.Ι. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ έως την έξοδο της Τοπικής Κοινότητας  ΘΟΥΡΙΑΣ καθώς και στην Τοπική Κενότητα Αμφειας, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 13 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08:00 έως 11:00.

2. Στις Τοπικές Κοινότητες  εκατέρωθεν της Εθνικής .Οδού Αθηνών - Καλαμάτας  . από την έξοδο της Τοπικής Κοινότητας ΘΟΥΡΙΑΣ έως την Τοπική Κοινότητα  Αγίου ΦΛΩΡΟΥ καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες  ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ – ΑΓΡΙΛΟΥ – ΑΡΦΑΡΩΝ – Αγίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗΣ – ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ – ΠΛΑΤΕΟΣ – ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ – ΑΛΩΝΙΩΝ και το Αντλιοστάσιο Πηδήματος, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 13 Μαΐου 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 08:00 έως 15:00.


Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ