ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ


Ομάδα εργασίας, προκειμένου να μελετήσει και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την προσαρμογή και πιθανή αναδιαμόρφωση δημόσιων χώρων της πόλης, συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους, στα άτομα τρίτης ηλικίας, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στα ευάλωτα άτομα, στα παιδιά, στους νέους αλλά και στους επισκέπτες της πόλης, πρόσβαση και άνετη παραμονή στους δημόσιους χώρους, με όρους και προϋποθέσεις που να εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας.

Η επιτροπή θα υποβάλλει εισηγήσεις:

Όσον αφορά τον πρόσθετο εξοπλισμό (παγκάκια, καρέκλες, κάδοι απορριμμάτων, υπαίθρια όργανα γυμναστικής).

Τον εντοπισμό και αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων δημόσιων χώρων.
Τη δυνατότητα πεζοδρόμησης ή μονοδρόμησης οδών με σκοπό να δημιουργηθεί δίκτυο πεζοδρόμησης.
Προμήθεια κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Για επανέλεγχο παιδικών χαρών.

Η επιτροπή, που συγκροτήθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες και στελέχη του Δήμου, θα συνεπικουρείται και από τις Δ/νσεις, όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι στο έργο της επιτροπής μπορούν να συνδράμουν εθελοντές ιδιώτες μηχανικοί της πόλης, μέλη Επιμελητηρίου και επαγγελματικοί Σύλλογοι Μηχανικών. Η εισήγηση θα έχει παραδοθεί έως τις 10 Ιουνίου 2020.


Πηγή – πληροφορίες: https://kalamata.grΑναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στις ενημερωτικές σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της  πασίγνωστης φράσης του  Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)  «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως  η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ