ΜΕΓΑΛΟΣ O ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΔΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑΕνημέρωση για ζητήματα διαχείρισης υδάτων πραγματοποίησε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις εγκαταστάσεις του εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου, που αποτελείται από τον κεντρικό κορμό που υδροδοτείται από το Σύνδεσμο Ύδρευσης και από μικρά τοπικά υδραγωγεία που υδροδοτούνται από γεωτρήσεις ή υδρομαστεύσεις και εξυπηρετούν συγκροτήματα χωριών.

Ο κεντρικός κορμός του υδραγωγείου (Φ600 – Φ300) ξεκινά από τις υδρομαστεύσεις του Πηδήματος και μέσω δυο αγωγών παροχετεύουν το νερό στο Δήμο Καλαμάτας.

Συνολικά ο Δήμος έχει ανάγκη για 33.513,72m3/ημέρα εκ των οποίων τα 26.560,16 m3/ημέρα τα λαμβάνει από το Πήδημα (Σύνδεσμος) και τα 6.953,56 m3/ημέρα από δικές του γεωτρήσεις.

ΧΑΜΗΛΗ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μετά τον τελευταίο έλεγχο που έγινε στην υδρομάστευση των πηγών του Πηδήματος (18-05-2020) είναι δεδομένο ότι η στάθμη του νερού είναι χαμηλή για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για την επάρκεια των ποσοτήτων προς υδροδότηση του Δήμου τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Το θέμα θα απασχολήσει το ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήδη οι υπηρεσίες κινούνται στην κατάθεση προτάσεων - λύσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ήδη ο Σύνδεσμος Ύδρευσης και η ΔΕΥΑΚ αναζητούν εναλλακτική υδροδότηση περιοχών ώστε να αποδεσμευτούν ποσότητες νερού και να οδηγηθούν προς διάθεση στο πολεοδομικό συγκρότημα της Καλαμάτας.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί δεύτερη γεώτρηση στην Σπερχογεία, ώστε να μπορεί να υδροδοτηθεί το χωριό και το Νοσοκομείο. Επίσης θα ενεργοποιηθεί (εντός του Μαΐου) η γεώτρηση του Αγρίλου προκειμένου να ενισχυθεί η υδροδότηση των Αρφαρών. Επιπλέον δημοπρατείται άμεσα η ανόρυξη μιας ακόμα γεώτρησης για την ενίσχυση των ορεινών περιοχών της Πολιανής και των Άνω Αρφαρών, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με την επάρκεια νερού.

Επιπλέον, γίνονται διερευνητικές ενέργειες για ανόρυξη γεωτρήσεων κοντά στην πόλη, προκειμένου η Καλαμάτα να αποκτήσει την απαραίτητη εφεδρεία για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, όπως οι μεγάλες καταναλώσεις τους θερινούς μήνες ή βλάβες στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας από τις πηγές του Πηδήματος.

Τέλος, έχουν δοθεί οδηγίες προς τη ΔΕΥΑΚ ώστε να δρομολογήσει άμεσα τις απαιτούμενες διαδικασίες και να ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης έργου που να συνδέει τις πηγές του Αγ. Φλώρου με το Πήδημα.

Πηγή – πληροφορίες: https://www.kalamata.gr


Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στις ενημερωτικές σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της  πασίγνωστης φράσης του  Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)  «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως  η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ