ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ 29 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 170.000€

Εγκρίθηκε κατά την 11η/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. η μελέτη με τίτλο: «Συντηρήσεις επισκευές στα κοιμητήρια Δ. Καλαμάτας (2020)». Η μελέτη, προϋπολογισμού 170.000 €, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία κι αφορά εργασίες και παρεμβάσεις σε 29 Κοιμητήρια του Δήμου.

 

Αναλυτικά οι προβλεπόμενες συντηρήσεις και επισκευές ανά κοιμητήριο:

 

1) Στο κοιμητήριο Αγ. Φλώρου έχουμε  τα εξής:

 

Την κατασκευή τσιμεντένιου διαδρόμου, την τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών στο οστεοφυλάκιο και την απομάκρυνση υπαρχόντων προϊόντων (μπαζών).

 

 

2) Στο κοιμητήριο Χριστοφιλέικων έχουμε  τα εξής:

 

την κατασκευή τοποθέτηση μιας σιδερένιας πόρτας στο οστεοφυλάκιο και ενός υαλοπίνακα στην πόρτα εισόδου.

 

3) Στο κοιμητήριο Ασπροπουλιάς  έχουμε  τα εξής:

 

Την σφράγιση του τελειώματος της τοιχοποιίας με επίχρισμα.

Την αναδόμηση τμήματος  τοίχου που έχει συρματωθεί.

Χρωματισμοί  εσωτερικά και εξωτερικά του οστεοφυλακίου.

Την τοποθέτηση α) διπλής σειράς μεταλλικών ραφιών στο κέντρο του οστεοφυλακίου ύψους βέργας 2μ., με 4 ράφια μήκους 1,20μ.,  Συνολικά θα τοποθετηθούν 2 πλήρη  τεμάχια και β) σειρά μεταλλικών ραφιών περιμετρικά του οστεοφυλακίου ύψους βέργας 2μ. με 4 ράφια μήκους 1,20μ. Συνολικά θα τοποθετηθούν 7 πλήρη  τεμάχια.

Την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο χώρο του κοιμητηρίου.

 

 

4) Στο κοιμητήριο Βρομόβρυσης έχουμε  τα εξής:


Την κατασκευή τσιμεντένιου διαδρόμου στην είσοδο του κοιμητηρίου, την τοποθέτηση σιδερένιου κιγκλιδώματος στην είσοδο  του κοιμητηρίου, ενός υαλοπίνακα στην πόρτα, ενός μεταλλικού παραθύρου και επιστέγασης με γαλβανισμένη λαμαρίνα πολυουρεθάνης της οροφής στο βοηθητικό χώρο του οστεοφυλακίου.

 

5) Στο  κοιμητήριο Βέργας έχουμε  το εξής:


Την κατασκευή τσιμεντένιων διαδρόμων στο παλιό κοιμητήριο.

 

6)Στο κοιμητήριο Αιθαίας  έχουμε  τα εξής:

 

Την αναδόμηση μικρού τμήματος  μαντρότοιχου που έχει καταρρεύσει.

Την καθαίρεση ψευδοροφής οστεοφυλακίου.

Την καθαίρεση της οπτοπλινθοδομής στο τελείωμα της αργολιθοδομής εξωτερικά του οστεοφυλακίου και την κατασκευή λιθοδομής στην θέση της.

Την καθαίρεση του ρηγματωμένου επιχρίσματος  και κατασκευή νέου στην βόρεια όψη του οστεοφυλακίου.

Tην αντικατάσταση των ρηγματομένων κεραμιδιών στη στέγη του οστεοφυλακίου.

Την κατασκευή τσιμεντένιας σκάλας.

Την κατασκευή σιδερένιου κιγκλιδώματος πόρτα στην είσοδο  του κοιμητηρίου και την κατασκευή  τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στον  βοηθητικό χώρο του κοιμητηρίου μήκους 39μ.  απλού σχεδίου από βέργες  μασίφ 1,20*1,20εκ. με κοιλοδοκό 5*5εκ. πάχους 3mm ανά 2,0μ.  με κουπάστη οβάλ πλάτους 5εκ. πάχους 2mm, συνολικού βάρους ανά τρέχων μέτρο κιγκλιδώματος  10kg, μήκους 27μ.

Το σανίδωμα της οροφής του οστεοφυλακίου.


7)  Στο κοιμητήριο Άρι έχουμε  τα εξής:

 

Την αποκατάσταση τριών τμημάτων τσιμεντένιων διαδρόμων.

Την επιστέγασης της αποθήκης με γαλβανισμένη λαμαρίνα με πολυουρεθάνη πάχους

Την τοποθέτηση μια θύρας αλουμινίου στην αποθήκη.

Την καθαίρεση τμήματος επιχρίσματος εσωτερικά της  αποθήκης.

Την κατασκευή επιχρίσματος σε τμήματα εσωτερικά και εξωτερικά της αποθήκης.

Χρωματισμοί  εσωτερικά και εξωτερικά της αποθήκης.

Χρωματισμοί  εξωτερικά του  οστεοφυλακίου.

Την τοποθέτηση μεταλλικών ραφείων στο οστεοφυλάκιο διπλής  σειράς μεταλλικών ραφιών στο κέντρο του   οστεοφυλάκιο ύψους βέργας 3μ. με 7 ράφια μήκους 1,20μ. , συνολικά θα τοποθετηθούν 4 πλήρη  τεμάχια.

Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθιστικών.

Την προμήθεια και τοποθέτηση κάδων συλλογής μικροαπορριμμάτων.

Την επισκευή ηλεκτροφωτισμού στο χώρο του κοιμητηρίου.8)  Στο κοιμητήριο Αντικαλάμου έχουμε  τα εξής:

 

Την κατασκευή και τοποθέτηση σιδερένιου κιγκλιδώματος (πόρτα) στην είσοδο  του κοιμητηρίου.

Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση δύο προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων διαμέτρου Φ2000 mm (για χωνευτήρι οστών) με μεταλλικό καπάκι.

9)  Στο κοιμητήριο Λαδά έχουμε  το εξής:

 

Την απομάκρυνση 7μ3 περίπου προϊόντων εκσκαφών-μπάζων.10)  Στο κοιμητήριο Ελαιοχωρίου έχουμε  τα εξής:

 

Την ισοπέδωση του κεντρικού τσιμεντένιου διαδρόμου από βραχώδης έξαρσης .

Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 2 καθιστικών.

Την προμήθεια ,τοποθέτηση 2 κάδων συλλογής μικροαπορριμμάτων.

Tην κατασκευή  τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων , απλού σχεδίου από βέργες  μασίφ 1,20*1,20εκ. με κοιλοδοκό 4*4εκ. πάχους 3mm ανά 2,0μ.  με κουπαστή οβάλ πλάτους 5εκ. πάχους 2mm, συνολικού βάρους ανά τρέχον μέτρο κιγκλιδώματος 10kg, μήκους 37μ.

11) Στα κοιμητήρια Μαχαλά και Αγ. Νικολάου Αλαγονίας  έχουμε  τα εξής: 


Την τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών στα οστεοφυλάκια ύψους βέργας 2μ. με 6 ράφια μήκους 1,20μ..  Συνολικά θα τοποθετηθούν 15 πλήρη  τεμάχια.

 

12) Στο  κοιμητήριο Άμμου έχουμε  τα εξής :

 

Την κατασκευή τσιμεντένιων διαδρόμων (και συγκεκριμένα την κατασκευή ενός κεντρικού διαδρόμου, έξι μικρότερων και την τσιμεντόστρωση στον Ι.Ν.).

Την αποπεράτωση α) του περιμετρικού τοίχου από τσιμεντόλιθους και β) των σενάζ της τσιμεντολιθοδομής.

 

13) Στο κοιμητήριο Αρτεμισίας  έχουμε  τα εξής:

 

1.Την τοποθέτηση α) διπλής σειράς μεταλλικών ραφιών στο κέντρο του κύριου οστεοφυλακίου ύψους βέργας 2μ. με 4 ράφια μήκους 1,20μ. συνολικού μήκους ραφιών 4,80μ β) σειρά μεταλλικών ραφιών περιμετρικά του προθαλάμου του οστεοφυλάκιο ύψους βέργας 3μ. με 7 ράφια μήκους 1,20μ & 0,60μ..  Συνολικά θα τοποθετηθούν 9 πλήρη  τεμάχια.

Την κατασκευή επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του οστεοφυλακίου.

Την τοποθέτηση πλακιδίων εσωτερικά του οστεοφυλακίου.

 

14)  Στο κοιμητήριο Πηγών  έχουμε  τα εξής:

 

Την αναδόμηση μικρού τμήματος  μαντρότοιχου μήκους 10μ. που έχει καταρρεύσει κατά του κοιμητηρίου.

Την καθαίρεση τμήματος μήκους 11μ. στο τελείωμα της αργολιθοδομής έναντι του κοιμητηρίου και την κατασκευή σενάζ.

Την τσιμεντόστρωση τμήματος  15μ. μήκους εξωτερικά της αργολιθοδομής έναντι του κοιμητηρίου.

 

15)  Στο κοιμητήριο Πηδήματος  έχουμε  τα εξής:

 

Tην κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, απλού σχεδίου, από βέργες μασίφ 1,20*1,20εκ. με κοιλοδοκό 4*4εκ. πάχους 3mm ανά 2,0μ.  με κουπαστή οβάλ πλάτους 5εκ. πάχους 2mm, συνολικού βάρους ανά τρέχον μέτρο κιγκλιδώματος 10kg, μήκους 40μ.

 

16) Στο κοιμητήριο Λεΐκων   έχουμε  τα εξής:

 

Την τοποθέτηση μιας σειράς μεταλλικών ραφιών στο κέντρο του οστεοφυλάκιο ύψους βέργας 3μ. με 7 ράφια μήκους 1,20μ..  Συνολικά θα τοποθετηθούν 5 πλήρη  τεμάχια.

Χρωματισμοί  εξωτερικά του  κτιρίου 7μ*2,50μ.

Φύτευση στο όριο με την πλατεία.

 

17) Στο κοιμητήριο Σπερχογείας   έχουμε  τα εξής:

 

Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τριών προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων διαμέτρου Φ2000 mm (για χωνευτήρι οστών) με μεταλλικό καπάκι.

Την κατασκευή τοποθέτηση δυο σιδερένιων συρόμενων θυρών μήκους 2,40μ. και 4,10μ.

Την τσιμεντόστρωση διαδρόμων τμήματος  35μ. μήκους.

 

18) Στο κοιμητήριο Καρβελιού έχουμε  τα εξής:

 

Tην κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, απλού σχεδίου, από βέργες μασίφ 1,20*1,20εκ. με κοιλοδοκό 4*4εκ. πάχους 3mm ανά 2,0μ.  με κουπαστή οβάλ πλάτους 5εκ.  πάχους 2mm, συνολικού βάρους ανά τρέχον μέτρο κιγκλιδώματος 10kg, μήκους 35μ.

 

19) Στο κοιμητήριο Ασπροχώματος  έχουμε  τα εξής:

 

Την αποκατάσταση ενός τσιμεντένιου διαδρόμου 20 μ2.

Την επιστέγασης του στεγάστρου με γαλβανισμένη λαμαρίνα πολυουρεθάνης 34 μ2.

Την καθαίρεση επιστέγασης με γαλβανισμένη λαμαρίνα. 34μ2+48μ2 =82μ2

Tην καθαίρεση σοβά επί λίθινου τοίχου.

Τον καθαρισμό με αμμοβολή λίθινου τοίχου.

Την αρμολόγηση υπάρχοντος λίθινου τοίχου.

Την κατασκευή λίθινου τοίχου στη στέψη υπάρχοντος λίθινου τοίχου  μήκους 32μ. με σενάζ.

 

20)  Στο κοιμητήριο Καλάμι Ασπροχώματος  έχουμε  τα εξής:

 

Την κατασκευή επιχρισμάτων επί τη περιμετρικής  τσιμεντόμαντρας του κοιμητηρίου επιφ. 100μ2.

Την κατασκευή τσιμεντοκονίας  στη στέψη υπάρχοντος  λίθινου τοίχου επιφ. 25μ2.

Τον Χρωματισμό  εξωτερικά της αποθήκης και του οστεοφυλακίου επιφ. 37μ2.

Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τριών προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων διαμέτρου Φ2000mm (για χωνευτήρι οστών) με μεταλλικό καπάκι.

 

21)  Στο κοιμητήριο Βελανιδιάς   έχουμε  τα εξής:

 

Την κατασκευή  μαντρότοιχου.

Την επιχωμάτωση του κοιμητηρίου.

Tην επιδιόρθωση της  στέγης του οστεοφυλακίου.

 

22)  Στο κοιμητήριο Σταματινού   έχουμε  τα εξής:

 

Την επέκταση του κοιμητηρίου με την κατασκευή περιμετρικού μαντρότοιχου.

Την επιχωμάτωση της επέκτασης του κοιμητηρίου.

Tην κατασκευή τσιμεντένιας σκάλας σύνδεσης των δύο επιπέδων του κοιμητηρίου.

 

23) Στο κοιμητήριο Αγ. Αθανασίου Θουρίας έχουμε  τα εξής:

 

Την αποκατάσταση της τσιμεντόστρωσης στο προαύλιο του      Ι.Ν  επιφάνειας 70μ2.

Την αποκατάσταση – σφράγισμα των ρωγμών της τσιμεντόστρωσης πίσω από το οστεοφυλάκιο.

Χρωματισμούς εξωτερικά του οστεοφυλακίου.

 

24) Στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων Θουρίας έχουμε  τα εξής:

 

Tην κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, απλού σχεδίου, από βέργες μασίφ 1,20*1,20εκ. με κοιλοδοκό 4*4εκ. πάχους 3mm ανά 2,0μ.  με κουπαστή οβάλ πλάτους 5εκ. πάχους 2mm, συνολικού βάρους ανά τρέχον μέτρο κιγκλιδώματος 10kg, μήκους 27μ.

Την τοποθέτηση ενός νιπτήρα.

Την κατασκευή και τοποθέτηση μιας σιδερένιας πόρτας στην είσοδο του κοιμητηρίου.

 

25) Στο κοιμητήριο Μικράς Μαντινείας έχουμε  τα εξής:

 

Την κατασκευή τσιμεντένιων διαδρόμων και συγκεκριμένα τη διαπλάτυνση του κεντρικού διαδρόμου  και την τσιμεντόστρωση περιμετρικά του οστεοφυλακίου.

Την επαναβαφή μέρους των κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του κοιμητηρίου.

Την επισκευή της σιδερένιας πόρτας  στην είσοδο του κοιμητηρίου.

 

26)  Στο κοιμητήριο Ανθείας  έχουμε  το εξής:

 

Την ανακατασκευή της  στέψης  από λιθόπλακες (καπάκια) υπάρχοντος λίθινου τοίχου  μήκους 80μ.

 

27) Στο κοιμητήριο Αιπείας  έχουμε  το εξής:

 

Την τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών στο οστεοφυλάκιο ύψους βέργας 2μ. με 4 ράφια μήκους 1,20μ..  Συνολικά θα τοποθετηθούν 4 πλήρη  τεμάχια.

 

28)  Στο κοιμητήριο Αλωνίων έχουμε τα εξής:

 

Την τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών στο οστεοφυλάκιο ύψους βέργας 2μ. με 6 ράφια μήκους 0,90μ..  Συνολικά θα τοποθετηθούν 4 πλήρη  τεμάχια.

Την προσθήκη 23 ραφιών μήκους 0,90μ.

Την κατασκευή τσιμεντένιων διαδρόμων.

Την καθαίρεση περιγράμματος βάσης ανενεργών τάφων από  άοπλο σκυρόδεμα.

Την καθαίρεση 7 τάφων.

Την τοποθέτηση νέου παραθύρου στο οστεοφυλάκιο.

Την τοποθέτηση υαλοπίνακα σε πόρτα στο οστεοφυλάκιο.

Βερνικοχρωματισμό του ταβανιού στον προθάλαμο του οστεοφυλακίου.

Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 2 προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων διαμέτρου Φ2000 mm (για χωνευτήρι οστών) με μεταλλικό καπάκι.

Την κατασκευή διαχωριστικού τοίχου στο οστεοφυλάκιο.

 

29)  Στο κοιμητήριο Ανεμόμυλου έχουμε  τα εξής:

 

 

Την τοποθέτηση   μεταλλικών ραφιών διπλής σειράς στο μέσο του οστεοφυλάκιου ύψους βέργας 3μ. με 9 ράφια μήκους 0,90μ..  Συνολικά θα τοποθετηθούν 4 πλήρη  τεμάχια.

Χρωματισμό τοίχων του προθαλάμου του οστεοφυλακίου.

Την κατασκευή τσιμεντένιων διαδρόμων.

Χρωματισμό σιδερένιας πόρτας εισόδου κοιμητηρίου.

Την καθαίρεση τάφων.

Βερνικοχρωματισμό του ταβανιού στον προθάλαμο του οστεοφυλακίου.

Την τοποθέτηση 3 καθιστικών.

 

Πηγή – πληροφορίες: https://www.kalamata.gr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναδημοσίευση:

 

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

 

Η αναδημοσίευση τους στις ενημερωτικές σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της  πασίγνωστης φράσης του  Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)  «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως  η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

 

 

 

 

 

 

 


Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO