ΝΕΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΣΕ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΆΡΧΟΝΤΟΣ ΜΑΪΣΤΟΡΟΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Χ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά, ενημερώνουμε τους αγαπητούς φίλους ιεροψάλτες, αλλά και κάθε φιλόμουσο, ότι εκδόθηκε το νέο πόνημα τού Άρχοντος Μαΐστορος της Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου με τίτλο "Νέον Αργοσύντομον Αναστασιματάριον" Περιέχον τα ψαλλόμενα αναστάσιμα κλπ. εις τον Εσπερινό και τον Όρθρο των Κυριακών σε αργοσύντομο στιχηραρικό μέλος.


" ... Η εργασία αυτή έρχεται ως ανάπτυξη της άποψής μου περί της υπάρξεως ενός ενδιάμεσου, αργοσύντομο θα τον χαρακτήριζα τρόπου ψαλμώδησης μεταξύ του συντόμου και του αργού νέου στιχηραρικού μέλους.


Στην ανά χείρας έκδοση επιχειρώ, με βάση το Αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου, άλλα και την επεξεργασία του από τους Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα, και τους πρωτοψάλτες Κωνσταντίνο και Ιωάννη τους πρωτοψάλτες, καθώς και Αντώνιο τον λαμπαδάριο, τη συστηματική παρουσίαση της άποψης μου, η οποία ερείδεται κυρίως στην τρέχουσα προφορική ψαλτική παράδοση.


Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης και ερμηνευτής των μελών που καταχωρούνται στο βιβλίο, αυτά ουδόλως αφίστανται των γνωστών και καθιερωμένων έκπαλαι γνωστών μελών του Αναστασιματαρίου, με τη διαφορά ότι παρουσιάζονται συντομευμένα , ώστε να διακρίνεται σαφώς ο χαρακτήρας του ενδιάμεσου αργοσυντόμου δρόμου μεταξύ του συντόμου και του αργού στιχηραρικού μέλους. Δηλαδή, όπως ακριβώς ψάλλονται, ως επί το πλείστον στις περιπτώσεις καθημερινών και συντόμων ακολουθιών ή ακόμα και σε ακολουθίες, όπως π.χ. αυτή του όρθρου της Μ. Παρασκευής ( ακολουθία των Παθών ), στις οποίες, λόγω του μεγάλου αριθμού των τροπαρίων που προβλέπει η τυπική τους διάταξη, είναι απαραίτητη η σχετική οικονομία χρόνου.


Εννοείται ότι αυτό αφορά τα μέλη (στιχηρά, ιδιόμελα κ.α.) που ανήκουν καθαρά στο στιχηραρικό γένος και αποδίδονται με το μέλος του γένους που ανήκουν και όχι με εκείνο του ειρμολογικού.


Θεωρώ ότι με την έκδοση αυτού του Αναστασιματαρίου γίνεται σαφής ο προσδιορισμός του αργοσυντόμου στιχηραρικού μέλους, το οποίο διέσωσε η προφορική παράδοση (Αγιον Όρος, Πατριαρχείο, Δωδεκάνησα κ.α.) και διέλαθε η αυτοτελής έντυπη αποτύπωσή του και ο προσδιορισμός του από τα μέχρι τούδε Θεωρητικά ..." (Από το Προλογικό Σημείωμα τού Εκδότη)


Το βιβλίο αποτελείται από 237 σελ.

Το κόστος τού βιβλίου ανέρχεται στα 20€ και η διάθεση είναι από τον εκδότη τού βιβλίου σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

 

Ευχόμαστε εκ καρδίας ο Πανάγαθος Θεός, να δίνει πάντοτε υγεία και δύναμη στον Άρχοντα Μαΐστορα της Μ.τ.Χ.Ε., Πρωτοψάλτη και Δάσκαλο της Ψαλτικής Τέχνης κ. Γεώργιο Χατζηθεοδώρου, να συνεχίσει το μουσικό-εκδοτικό έργο του!

 

Εν συνεχεία παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα από το εν λόγω βιβλίο, Σημείωμα τού Ομότιμου Καθηγητού τού Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αντωνίου Αλυγιζάκη και τα Περιεχόμενα τού βιβλίου .


Πηγή – πληροφορίες: https://naxioimelistes.blogspot.com  

 

 

 

 

 

 

 

Αναδημοσίευση:

 

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

 

Η αναδημοσίευση τους στις ενημερωτικές σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της  πασίγνωστης φράσης του  Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)  «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως  η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

 


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ