ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Μία σημαντική απόφαση έλαβε  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και αφορά την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού στην κοινότητα Αρφαρών. 

Μετά την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Σαράντου Μαρινάκη και της Δημοτικής Συμβούλου Μαρίας Μπαρούνη, το Σώμα αποφάνθηκε θετικά για την αναγκαιότητα της μίσθωσης με τον Γιάννη Χριστόπουλο να επισημαίνει ότι πρέπει να προσληφθεί με τις κατάλληλες διαδικασίες εκπαιδευτικό προσωπικό και να βρεθεί και ο κατάλληλος χώρος στέγασης, πρόταση που βρήκε σύμφωνους όλους τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους και τον Δήμαρχο Καλαμάτας. που ήταν θετικός από την αρχή να ιδρυθεί μια νέα παιδαγωγική μονάδα στον Δήμο.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ