Ε.Π.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ


Χρηματικά πρόστιμα ακόμη και για τις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων που δεν θα έχουν διπλωματούχο προπονητή στον πάγκο τους προβλέπει ο νέος κανονισμός προπονητών της ΕΠΟ.

 

Συγκεκριμένα, το κάθε σωματείο θα καλείται να καταβάλλει 100 ευρώ πρόστιμο ανά παιχνίδι.

 

Για την Α’ κατηγορία Μεσσηνίας απαιτείται δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον ή Δίπλωμα UEFA C PLUS για τον προπονητή και δίπλωμα UEFA C για τον βοηθό του. Για την Α1 και την Β’ τοπική απαιτείται δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον.

 

Ταυτότητα τριετίας

 

Στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή με Ταυτότητα Τριετίας σε ισχύ είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων τους. Στην περίπτωση που σε μία ΕΠΣ δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ικανός αριθμός προπονητών (με ταυτότητα τριετίας σε ισχύ) για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της υποχρέωσης, η ΕΠΣ θα απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει και θα εισηγείται σχετικά για την επίλυση του ζητήματος.

 

Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ.

 

Οι ΕΠΣ που θα εξαιρέσουν από την υποχρέωση σωματεία τους να μην χρησιμοποιούν πιστοποιημένους προπονητές, δεν θα επιτρέπουν σε κανένα φυσικό πρόσωπο να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να εκτελεί καθήκοντα προπονητή από την τεχνική περιοχή. Αν τα σωματεία αυτά χρησιμοποιούν διπλωματούχο προπονητή θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, για την έκδοση του σχετικού δελτίου πιστοποίησης

 

Δελτίο πιστοποίησης

 

Το Δελτίο πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή, αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε νέα αγωνιστική περίοδο η Ε.Π.Ο. για τα πανελλήνια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και τα πρωταθλήματα υποδομής των ερασιτεχνικών τμημάτων των Π.Α.Ε. και οι Ε.Π.Σ. για τα λοιπά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ευθύνης τους, εκδίδουν τα δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών (Πρώτος, Βοηθός, Προπονητής Τερματοφυλάκων και Προπονητής Φυσικής Κατάστασης) στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή).

 

Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό και αναγράφει το σωματείο στο οποίο ανήκει ο προπονητής. Σε περίπτωση δε αλλαγής σωματείου, ο προπονητής πρέπει να εκδίδει νέο δελτίο πιστοποίησης από την οικεία ΕΠΣ, με υποβολή νέων δικαιολογητικών από την ΠΑΕ ή το σωματείο.

 

Τα δικαιολογία

 

Η ΕΠΣ Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της επισημαίνει την υποχρέωση των σωματείων για την κατάθεση δικαιολογητικών για την για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης του προπονητή τους.

 

Σε αντίθεση περίπτωση, όσοι προπονητές δεν κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης, τότε δεν έχουν δικαίωμα να καθίσουν στον πάγκο των σωματείων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή είναι τα παρακάτω:

 

1) Αίτηση του σωματείου.

 

2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31/12/2021.

 

3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

 

5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS και αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.

 

6) Καταβολή παραβόλου 75,00 ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ.

 

7) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

 

Υπενθυμίζεται ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να αντικαθιστά τον Προπονητή και να κινείται δίνοντας οδηγίες εντός της τεχνικής περιοχής κατά τη διάρκεια αγώνων όλων των Κατηγοριών.

 

Επίσης Σωματεία που αγωνίζονται στην Β΄ Κατηγορία, έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν προπονητή εφόσον ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία και προσλάβουν Διπλωματούχο Προπονητή.

 

Καταληκτική ημερομηνία 26/09/2020 για την Α’ κατηγορία, και 09/10/2020 για την Α1’ κατηγορία.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ