ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΖΗΤΑΝΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δυστυχώς, για άλλη μια και  πολλοστή φορά η ενημερωτική  σελίδα μας έγινε αποδέκτης εντόνων  παραπόνων και καταγγελιών  από πάρα πολλούς αναγνώστες μας και φίλους μας  ότι τον τελευταίο καιρό κάποιοι  «δραστήριοι επιτήδειοι» ζητάνε χρήματα και κάνουν εράνους εκμεταλλευόμενοι ανύπαρκτους συλλόγους και φορείς, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν και στερούνται  τα απαραίτητα και νόμιμα δικαιολογητικά όπως καταστατικό,  αποδείξεις, θεωρημένα βιβλία και δηλωμένα διοικητικά συμβούλια στο Πρωτοδικείο.

Πρέπει να τονίσουμε ότι λόγο των  ιδιαίτερα ειδικών συνθηκών  που υπάρχουν στην χώρα μας   και ιδιαίτερα της  μεγάλης υγειονομικής κρίσης του Covid – 19  που βιώνουμε  όλοι μας, έχουν ανασταλεί και απαγορευτεί όλες οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες   και επίσης ότι ένας σύλλογος ή φορέας  για να είναι νόμιμος  πρέπει να έχει καταστατικό λειτουργίας, το οποίο να είναι θεωρημένο από το Πρωτοδικείο τουλάχιστον την τελευταία πενταετία  και το διοικητικό του  συμβούλιο να είναι θεωρημένο και κατατεθειμένο στο Πρωτοδικείο  να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. που να καθορίζει την συνεισφορά των μελών, αλλά και να αιτιολογεί τον λόγο για το οποίο πραγματοποιείτε η συνεισφορά χρημάτων ή υλικών, όπως και να υπάρχει η σχετική απόφαση για αποδοχή της δωρεάς σε υλικά και μέσα, αλλά και να υπάρχουν απαρέγκλιτα  και τα νόμιμα βιβλία που είναι υποχρεωμένο κατά τον νόμο να τηρεί ο κάθε σύλλογος ή φορέας….!!!

Για αυτό τον λόγο όσοι από εσάς θέλετε να συνεισφέρεται τον οβολό σας ή τα υλικά σας πρέπει να γνωρίζετε και να  απαιτείται  να σας δείχνουν  τα πιστοποιητικά που πιστοποιούν την νομιμότητα τους, αλλά και την έγκριση του εράνου,  όπως επίσης, και το μητρώο ενεργών μελών που αποδεικνύεται ότι είστε εγγεγραμμένοι,  ώστε αυτά που προσφέρετε πολλές φορές από το υστέρημα σας  να πιάνουν τόπο και να πηγαίνουν εκεί που πρέπει και όχι οπουδήποτε αλλού. Σε διαφορετική περίπτωση να μην δίνετε και να απευθύνεστε στις αστυνομικές αρχές, καταγελώντας την παράνομη πράξη, η οποία είναι  και συνιστά βαρύτατο οικονομικό έγκλημα.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ