ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 

 

Ἀνακοινοῦται εἰς τοὺς εὐσεβεῖς προσκυνητὰς καὶ φίλους τῆς Μονῆς μας ὅτι, λόγῳ τῶν παρατεινομένων καὶ ἐντεινομένων κρουσμάτων ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῶν ἐπιβαλλομένων ἐκ τούτου ὑγειονομικῶν μέτρων ὑπὸ τῆς Πολιτείας, μετὰ δὲ καὶ τῶν σχετικῶν ἐντολῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἐφέτος δὲν θὰ πραγματοποιηθοῦν - καὶ μόνον αὐτές – οἱ καθιερωμένες λιτανεύσεις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βουλκανιωτίσσης (δηλαδή, τῆς Καθόδου καὶ τῆς ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς πόλεως τῆς Μεσσήνης, καθὼς καὶ τῆς Ἀνόδου), οἱ δὲ λοιπὲς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, ἤτοι ὅλες οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ Θεῖες Λειτουργίες, θὰ γίνουν κανονικῶς κατὰ τὰ εἰθισμένα καὶ γνωστὰ, τόσον εἰς τὴν Μονὴν ὅσον καὶ εἰς τὸ Μετόχιον τῆς Μεσσήνης (Πανηγυρίστρα) – τηρουμένων πάντοτε τῶν γνωστῶν ὑγειονομικῶν μέτρων – κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα:

 

Σάββατον, 19 Σεπτεμβρίου 2020, ὥρα 7.00 μ.μ. - 12.30 μεταμεσονύκτιον ἡ Ἱερὰ Ἀγρυπνία (Ἑσπερινός, Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία) τῆς Καθόδου, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν, χοροστατοῦντος καὶ ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγῶν καὶ Μετεώρων Κυρίου Θεοκλήτου (ἐκ τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς μας) καὶ Πατέρων τῆς Μονῆς.

 

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020, καὶ ὥρα 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, εἰς τὸ Μετόχιον ταῆς Μεσσήνης (Πανηγυρίστρα), χοροστατοῦντος καὶ ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Κυρίου Χρυσοστόμου, μὲ τὴν συμμετοχὴν Πατέρων τῆς Μονῆς καὶ Ἱερέων τῆς πόλεως τῆς Μεσσήνης.

 

--- Περὶ ὥραν δὲ 10.30 π.μ. θὰ γίνῃ ἡ ὑποδοχὴ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βουλκανιωτίσσης, εἰς τὸ πρόπυλον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Μετοχίου, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγῶν καὶ Μετεώρων Κυρίου Θεοκλήτου καὶ ἡ ἐνθρόνισις Αὐτῆς εἰς τὸ προσκυνητάριόν Της, τεθειμένης οὕτω εἰς τὸ εἰθισμένον ἐννεαήμερον προσκύνημα.

 

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020, ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Κυρίαν Θεοτόκον τὴν Βουλκανιώτισσαν.

 

Δευτέρα, Τρίτη καὶ Τετάρτη, 21, 22 καὶ 23 Σεπτεμβρίου 2020 θὰ τελοῦνται ἀνελλιπῶς, τὸ πρωὶ 7.00 π.μ., ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἀπόγευμα 7.00 μ.μ., ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Ἱερὰ Παράκλησις.

 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, ὥρα 7.00 μ.μ. ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀγιασμοῦ μετὰ τοῦ Τιμίου Ξύλου καὶ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, τὰ ὁποῖα φυλάσσονται εἰς τὴν Μονήν μας.

 

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020, Τὸ πρωὶ ὥρα 7.00 π.μ., Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, ἐπὶ τῇ λεγομένῃ «μνήμῃ Της». Καὶ τὸ ἀπόγευμα, ὥρα 7.00 μ.μ., Ἑσπερινὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

 

Παρασκευὴ, 25 Σεπτεμβρίου 2020, Τὸ πρωὶ 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τῆς ἡμέρας. Καὶ τὸ ἀπόγευμα 7.00 μ.μ., Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκλησις.

Καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ 9.00 ἕως 12.30 μεταμεσονύκτιον Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

 

Σάββατον, 26 Σεπτεμβρίου 2020, Τὸ πρωὶ 7.00 π.μ., Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τῆς ἡμέρας Καὶ τὸ ἀπόγευμα 7.00 μ.μ., Ἑσπερινός.

 

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020, Τὸ πρωὶ 7.00 π.μ., Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, χοροστατοῦντος καὶ ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Χρυσοστόμου Καὶ τὸ ἀπόγευμα 7.00 μ.μ., Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκλησις.

 

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020, Τὸ πρωὶ ὥρα 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Καὶ τὸ ἀπόγευμα ὥρα 7.00 μ.μ, Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκλησις, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας, ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν θὰ ἀναχωρήσῃ διά τὸ Μοναστήριόν Της, ὅπου, ἀπὸ 9.00 μ.μ. ἕως 12.30 μεταμεσονύκτιον θὰ γίνῃ ἡ Ἱερὰ Ἀγρυπνία τῆς Ἀνόδου. Καὶ θὰ κλείσῃ οὕτως, ὁ ἐφετεινὸς λειτουργικὸς κύκλος τῆς Πανηγύρεως τῆς Μεσσήνης, ὅπως αὐτὴ διεμορφώθη ὑπὸ τὸ βάρος τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν, λόγῳ τῆς συνεχιζομένης πανδημίας, βαθέως καὶ εἰλικρινῶς πιστεύοντες καὶ προσευχόμενοι, ὅπως αὐτὴ, μὲ τὴν χάριν καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας, «ἐκποδὼν ἀποκρουσθήσεται». Ἀμήν!

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ –ΣΥΣΤΑΣΙΣ : Οἱ Χριστιανοί μας οἱ ὀποῖοι θέλουν νά προσφέρουν Ἀρτοκλασία παρακαλοῦνται νά προετοιμάσουν καί νά προσφέρουν τούς συνηθισμένους Ἄρτους κομμένους καί συσκευασμένους σέ νάϋλον ἤ χάρτινες συσκευασίες ἀπό τά σπίτια τους.                                                   

Πηγή – πληροφορίες:  Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

 


 

 

Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στις ενημερωτικές σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της  πασίγνωστης φράσης του  Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)  «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως  η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ