ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΓΟΕΒ


Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμών επαρχιακών οδών και ρεμάτων καθώς και  δικτύων (οδικού, αρδευτικού, αποστραγγιστικού) του ΓΟΕΒ  Παμίσου από τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμών στην άνω ζώνη ΓΟΕΒ Παμίσου, στις Τ.Κ. Βαλύρας και Πλατέος και τις επόμενες ημέρες οι εργασίες θα συνεχιστούν στις Τ.Κ. Λάμπαινας και Αριστοδημείου. Με χρήση καταστροφέα, grader, φορτωτή και φορτηγού έγιναν εργασίες καθαρισμού από βάτα και καλάμια σχεδόν αδιάβατων δρόμων, επιπλέον έγινε απομάκρυνση υλικών που είχαν αποτεθεί από προηγούμενο καθαρισμό των στραγγιστικών δικτύων τάφρων και περιόριζαν το εύρος των δρόμων.

Όσον αφορά στο συνεργείο καθαρισμού τάφρων και πρανών του επαρχιακού δικτύου, εργάζεται στην 7η επαρχιακή, στις κοινότητες της Άνω Ορεινής Μεσσηνίας μέχρι και το μνημείο του Επικούριου Απόλλωνα.

Τέλος, συνεργείο από εργατικό προσωπικό, grader και jcb ξεκίνησε τις εργασίες καθαρισμού της 4ης Επαρχιακής Οδού από Θουρία προς Πολιανή.

 

Πηγή – πληροφορίες: https://www.tharrosnews.gr

 

 

 


 

Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στις ενημερωτικές σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της  πασίγνωστης φράσης του  Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)  «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως  η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ