ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΦΟΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 4,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Η εταιρεία έχει πληρώσει το ποσό στο Δημόσιο, αναφέρει στην απάντησή της

Στο δημοσίευμα του protothema.gr για την απόφαση του ΣτΕ με το οποίο της καταλογίσθηκαν φόροι 4.681.318 ευρώ για διαφυγόντες δασμούς και τέλη λόγω λαθρεμπορίας μέσω εικονικών εξαγωγών απαντά η Καπνοβιομηχανία Καρέλια.

 

Η απάντηση της εταιρείας ακολουθεί:

 

Με αφορμή το από 14-11-2020 διακικτυακόδημοσίευμά σας με τίτλο «ΣτΕ: Η καπνοβιομηχανία Καρέλια πρέπει να πληρώσει 4.681.318 ευρώ για λαθρεμπορία μέσω εικονικών εξαγωγών»και σε απάντηση αυτού με σκοπό την ορθή και πλήρη ενημέρωση του κοινού, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

 

Το ποσό των φόρων, ύψους 4.681.318 ευρώ, που εμφανίζεται στο δημοσίευμά σας ως δήθεν οφειλόμενο από την εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. προς το ελληνικό Δημόσιο, έχει καταβληθεί ήδη από το 2011 και το ελληνικό Δημόσιο ουδεμία απαίτηση διατηρεί κατά της εταιρείας από την αιτία αυτή. Άλλωστε, όλες οι ενδεχόμενες απαιτήσεις του ελληνικού Δημοσίου ήταν και είναι διαρκώς καλυμμένες μέσω του μηχανισμού των εγγυήσεων που υπερκαλύπτουν, ανά πάσα στιγμή, το σύνολο των φόρων που αναλογεί στις εξαγωγές της καπνοβιομηχανίας. Πρόκειται για το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει τη λεγόμενη αντικειμενική ευθύνη των καπνοβιομηχανιών, σύμφωνα με την οποία οι αναλογούντες φόροι καταλογίζονταιστην καπνοβιομηχανία, ακόμη και όταν αυτή ή/και οι εκπρόσωποί της δεν έχουν διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη πράξη ούτε έχουν οποιαδήποτε υπαιτιότητα για την μη κανονική εξαγωγή των καπνικών προϊόντων της εταιρείας από τρίτους. Τα αντίστοιχα ποσά έχουν, επομένως, ήδη καταβληθεί και δεν οφείλονται σήμερα ούτε πρέπει να καταβληθούν, όπως εσφαλμένα δύναται να υποθέσει κανείς από τον τίτλο του δημοσιεύματός σας. Εξάλλου, η καταβολή του εν λόγω ποσού προς το ελληνικό Δημόσιο απεικονίζεται, επί σειρά ετών, με τρόπο ακριβή, σαφή και λεπτομερή στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται από την εταιρεία.

 

Περαιτέρω, oι αναφερόμενες στο δημοσίευμά σας πέντε διαφορετικές αποφάσεις του ΣτΕ αφορούν μία και την αυτήν υπόθεση και όχι πέντε ανεξάρτητες υποθέσεις λαθρεμπορίας όπως εσφαλμένα δύναται να υποθέσει κανείς από τη διατύπωση του κειμένου. Αντίστοιχα, η αναφερόμενη προ διετίας απασχόληση του Δικαστηρίου είχε και πάλι ως αντικείμενο την ίδια, μία και μοναδική, υπόθεση η οποία εκκρεμούσε  στη δικαιοσύνη από το 2003 έως σήμερα.

 

Επιπροσθέτως,  στην ίδια υπόθεση:

 

-   Η ποινική δικαιοσύνη έκρινε ομόφωνα και αμετάκλητα ότι η εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. και οι εκπρόσωποί της ουδέποτε διέπραξαν λαθρεμπορία ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα.

 

-   Τόσο τα ποινικά όσο και τα διοικητικά δικαστήρια έκριναν ότι η εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ουδέποτε εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία ή πραγματοποίησε εικονικές εξαγωγές, όπως εσφαλμένα δύναται να υποθέσει κανείς από την επικεφαλίδα του δημοσιεύματός σας. Αντίθετα μάλιστα, έκριναν ότι τρίτοι, μη σχετιζόμενοι με την εταιρεία, διέπραξαν σε βάρος της ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. και του ελληνικού Δημοσίου λαθρεμπορία και άλλες αξιόποινες πράξεις με αντικείμενο καπνικά προϊόντα της εταιρείας, πράξεις για τις οποίες τιμωρήθηκαν σύμφωνα με το νόμο.

 

- Το ΣτΕ έκρινε το 2018 ότι η εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. δεν όφειλε να καταβάλει διοικητικά πρόστιμα, δυνάμενα να ανέλθουν έως και στο τριπλάσιο των αναλογούντων φόρων, για το λόγο ότι δεν την βάρυνε οποιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

 

-   Η εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. γνωρίζει, σέβεται και τηρεί το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης της αντικειμενικής ευθύνης των καπνοβιομηχανιών. Εντούτοις, στη συγκεκριμένη περίπτωση και αφού κατέβαλε νόμιμα τους αναλογούντες φόρους, προσέφυγε στη δικαιοσύνη, με το σκεπτικό ότι η επιβάρυνσή της με φόρους ύψους 4.681.318 ήταν άδικηκαι αντικείμενη στην κοινή περί δικαίου αντίληψη, δεδομένων των αδιαμφισβήτητων, αμετάκλητων και ομόφωνα αθωωτικών δικαστικών αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων.

 

-   Επομένως, η απόφαση του ΣτΕ, στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμά σας, έκρινε αποκλειστικά και μόνον επί του ερωτήματος εάν καλώς κατεβλήθησαν, εν έτει 2011, τα ποσά των φόρων αυτών, μολονότι είχε κριθεί από όλα τα ποινικά δικαστήρια ότι η εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ουδέν μεμπτόν είχε διαπράξει, υπήρξε δε καταφανώς θύμα αξιόποινων πράξεων τρίτων. Το Δικαστήριο απλώς επιβεβαίωσε ότι συντρέχει αντικειμενική ευθύνη της καπνοβιομηχανίαςακόμα και στην περίπτωση αυτή.

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. συνεργάζεται συστηματικά  με όλους τους αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς πρόληψης και καταστολής της λαθρεμπορίας.

 

Η εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. λειτουργεί αδιάλειπτα από το έτος 1888. Με έδρα και ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Καλαμάτα, υποκαταστήματα στην  Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και θυγατρικές εταιρίες στο Λονδίνο, τη Σόφια και την Κωνσταντινούπολη, είναι σήμερα η μεγαλύτερη ελληνική καπνοβιομηχανία σε κερδοφορία και εξαγωγές, μισθοδοτώντας περισσότερα από 500 άτομα. Παράλληλα, μέσω ενός εκτεταμμένου δικτύου διανομέων, αντιπροσώπων και πρατηριούχων, απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους πανελλαδικά.


Πηγή - πληροφορίες : www.protothema.gr

 

  

Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στις ενημερωτικές σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της  πασίγνωστης φράσης του  Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)  «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως  η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ