ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 2,9% ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ Η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ΑΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 556 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2,9% σημείωσε το εννεάμηνο η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., αγγίζοντας τα 556  εκ. ευρώ, ενώ σε ενοποιημένη βάση η αύξηση ανήλθε σε 8,2% φτάνοντας τα 831 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων για το ίδιο διωστήρα ανήλθαν σε 43,5 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο οµίλου σε 45,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 10,6%, λόγω, κυρίως, συναλλαγματικών διαφορών, ως  αποτέλεσα της διολίσθησης του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Η Εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τα διαθέσιµά της, τα οποία ξεπέρασαν τα 449 εκ. ευρώ στο τέλος του  Σεπτεμβρίου.

Τόσο στην εγχώρια, όσο και στις περισσότερες ώριµες αγορές του εξωτερικού, η Εταιρεία σημείωσε  αύξηση του µεριδίου αγοράς των σηµάτων της, ενώ στην κατηγορία του καπνού για στριφτό τσιγάρο  η αύξηση του όγκου ξεπέρασε το 10%.

Εκτίµηση της ΚΑΡΕΛΙΑ είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά, οι  πωλήσεις καπνού θα ξεπεράσουν το όριο του ενός εκατομμυρίου κιλών σε ετήσια βάση.

Ήδη, στα πλαίσια ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος, ολοκληρώθηκε πρόσφατα επένδυση σε πρόσθετη  γραµµή συσκευασίας καπνού για στριφτό τσιγάρο, ύψους 3 εκ. ευρώ, ώστε η Εταιρεία να συνεχίσει  να καλύπτει την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Καρέλιας, σηµειώνει  ότι «τα οικονοµικά αποτελέσµατα του πρώτου εννεάμηνου αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες  ∆ιοίκησης και εργαζομένων, ιδιαίτερα κάτω από το βάρος των πρωτόγνωρων συνθηκών που  καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε».

Σχετικά µε τις επιπτώσεις της πανδηµίας Covid 19, η Εταιρεία επισηµαίνει την δραµατική µείωση της  ταξιδιωτικής κίνησης διεθνώς και τη συρρίκνωση των πωλήσεων µέσω καταστηµάτων Duty Free,  τοµέα της αγοράς όπου η Εταιρεία είναι ιδιαίτερα επιτυχηµένη.

Υπενθυµίζεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η σηµαντική δωρεά της ΚΑΡΕΛΙΑ προς το  Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αποτελούµενη από 50 κλίνες Μ.Ε.Θ. µε πλήρη εξοπλισµό.


Πηγή - πληροφορίες : https://www.zougla.gr Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στις ενημερωτικές σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της  πασίγνωστης φράσης του  Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)  «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως  η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ