ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ἙΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε το επίσημο ανακοινωθέν της ΔΙΣ


«Συνλθε σήμερα Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 Διαρκής ερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τς κκλησίας τς λλάδος τς 164ης Συνοδικς Περιόδου, πό τήν προεδρία το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν και πάσης λλάδος κ. ερωνύμου.

συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσ τηλεδιασκέψεως και κατά τήν διάρκεια ατς πανεκτιμήθηκαν ο ξελίξεις τς πανδημίας το κορωνοϊο, ο ποφάσεις τς Πολιτείας και ο πιπτώσεις τους στήν Λατρεία και τήν ζωή τν πιστν τς ρθοδόξου κκλησίας.


Διαρκής ερά Σύνοδος, κατόπιν κτενος συζητήσεως, λαβε τίς ξς ποφάσεις:

 

Α) Κατ᾿ ρχάς, ναγνωρίζει τήν πεύθυνη στάση τς λληνικς Κυβερνήσεως γιά τήν ναχαίτιση τς διασπορς το κορωνοϊο Covid-19, τήν διαφύλαξη το θνικο Συστήματος γείας και τήν προστασία τς νθρώπινης ζως.

Σέ ατήν τήν θνική προσπάθεια ρθόδοξη κκλησία τς λλάδος ξ ρχς (28.2.2020) μέσ τς ερς Συνόδου, το συλλογικο διοικητικο ργάνου πού κφράζει τίς πίσημες θέσεις Της, τέθη και παραμένει ηθικά και λικά λληλέγγυα πρός τήν λληνική Κυβέρνηση και τίς γειονομικές ρχές.

 

ερά Σύνοδος, χοντας ς προτεραιότητα τήν διαφύλαξη τς νθρώπινης γείας και ζως, προέτρεψε μέσ νακοινώσεων και γκυκλίων λες τίς Μητροπόλεις, νορίες, Μονές και δρύματα και παντες τούς κληρικούς και λαϊκούς, νά τηρον πακριβς τά νομοθετούμενα μέτρα, ντός λλά και κτός τν ερν Ναν.

 

Β) ντελήφθη ξ ρχς τό διακύβευμα τς προστασίας τς δημόσιας γείας και γι᾿ ατό πέμεινε καρτερικά τήν παγόρευση προσελεύσεως πιστν στούς ερούς Ναούς κατά τήν διάρκεια μεγάλου χρονικο διαστήματος τόσο τς Μεγάλης Τεσσαρακοστς, τς Μεγάλης βδομάδος και το Πάσχα, σο και κατά τό προηγούμενο χρονικό διάστημα νός και πλέον μηνός πό τς 7ης Νοεμβρίου ως σήμερα.

 

Γ) Διαχειρίζεται, πως και λοι ο εράρχες τς κκλησίας τς λλάδος, μέ πνεμα συνέσεως τίς μομφές και τήν δυσαρέσκεια ρκετν χριστιανν.

 

Πολλοί πιστοί θεώρησαν προσβλητική γιά τούς διους και τήν κκλησία τήν παρουσία στυνομικν δυνάμεων μπροσθεν ερν Ναν (λ.χ. κατά τίς ορτές το γίου νδρέα, τς γίας Βαρβάρας, το γίου Νικολάου, το γίου Σπυρίδωνος) και λλοι θεώρησαν τι ερά Σύνοδος στόν βωμό τς διατηρήσεως καλν σχέσεων μέ τήν Κυβέρνηση μειοδότησε σέ ζητήματα, τά ποα φορον στήν Λατρεία και τήν ζωή Της.

 

Παράλληλα, κκλησία πομένει και τίς μμονικές πιθέσεις δημοσίων προσώπων και μέσων, τά ποα πιχειρον νά μετατρέψουν τήν μάχη κατά το κορωνοϊο σέ πόλεμο κατά το «νορθολογισμο τς θρησκείας», ν και δέν χει πισημανθε συρροή κρουσμάτων το κορωνοϊο ντός τν ερν Ναν.

 

Δ) Δηλώνει τι ντιλαμβανομένη τήν ξαιρετικά κρίσιμη γειονομική κατάσταση τς Χώρας, ποστέλλει σήμερα γκύκλιο πρός τούς κατά τόπους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, διά τς ποίας παρέχονται κριβες δηγίες, σύμφωνα μέ τήν Κοινή πουργική πόφαση (Κ.Υ.Α.), ποία δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ Β’ 5509/15-12-2020 γιά τήν πό αστηρούς περιορισμούς λειτουργία τν ερν Ναν κατά τό γιο Δωδεκαήμερο, πως κατωτέρω:

 

1) Ο εροί Ναοί θά παραμένουν νοικτοί γιά τούς πιστούς τόσο γιά προσκύνηση και κατ᾿ δίαν προσευχή, σο και γιά προσέλευση κατά τίς κύριες Θεες Λειτουργίες τν τριν μεγάλων ορτν το γίου Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα, Περιτομή το Χριστο, Θεοφάνεια), τηρουμένων τν προβλεπομένων ποστάσεων και μέτρων ποφυγς το συνωστισμο (1 πρόσωπο νά 15 τ.μ. πιφανείας, μέ λάχιστη πόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους και μέ ποχρεωτική τήν χρήση μάσκας καθ᾿ λη τήν διάρκεια τν εροπραξιν), μέ πιτρεπόμενο ριθμό πιστν σέ μικρούς Ναούς τόν ριθμό τν 25 προσώπων και σέ κεντρικούς Ναούς τν 50 προσώπων.

 

2) Πρός τόν σκοπό ποφυγς τς παρουσίας πολλν προσώπων στόν διο χρο γιά πολλή ρα, ο ερές Μητροπόλεις θά ρυθμίζουν τήν τέλεση περισσοτέρων Θείων Λειτουργιν ντός τς διας μέρας, μέ λιτότητα και πλότητα, ο ποες προσφέρουν και συντομία χρόνου.

 

3) Κατά τήν ορτή τν Θεοφανείων δέν θά πραγματοποιηθον Λιτανεες κτός τν ερν Ναν και Μέγας γιασμός μέ τόν καθαγιασμό τν δάτων θά τελεσθε ντός Ατν, τηρουμένων σφαλς τν νωτέρω μέτρων γειονομικς προστασίας.

 

4) σοι πό τούς πιστούς νήκουν σέ γειονομικς επαθες μάδες (λικιωμένοι, σθενες πάσχοντες πό ναπνευστικά προβλήματα σακχαρώδη διαβήτη καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσοκατεσταλμένοι) προτρέπονται νά ποφεύγουν τήν ξοδο πό τά σπίτια τους, χάριν τς προστασίας τς γείας τους.

 

5) Ο Κληρικοί και τά μέλη τν κκλησιαστικν Συμβουλίων κάθε ερο Ναο καθίστανται πεύθυνοι λέγχου και φαρμογς τν μέτρων και καθοδηγήσεως τν πιστν μέ τήν ρωγή και το προσωπικο το Ναο τους.

 

Καλονται νά ποπτεύσουν μέ τήν δέουσα γρήγορση και παρέγκλιτη κρίβεια τήν τήρηση τν παραπάνω δηγιν, ναλογιζόμενοι τήν εθύνη προστασίας τς γείας πού ναλαμβάνουν ναντι τς Πολιτείας, τς κοινωνίας και τς κκλησίας.

 

Ε) ς νω περιορισμένη λειτουργία συνιστ τήν πρός ρας κατάλληλη λύση και στηρίζεται στήν λογική, στήν προστασία τς δημόσιας γείας, στήν μπειρία τήν ποία πέκτησαν ο φορες τς κκλησίας τς λλάδος κατά τήν πανδημία το κορωνοϊο, στήν συνεργασία τς ερς Συνόδου μέ ατρούς – συνεργάτες Ατς και στήν λαϊκή παίτηση το ρθοδόξου πληρώματος, τό ποο ζήτησε τήν παρέμβαση τς ερς Συνόδου στε νά πάρξει συνεννόηση γιά τόν τρόπο κκλησιασμο, πως πιτρέπεται και σέ λλα Κράτη.

 

ΣΤ) πεφάσισε στε κατά τήν παροσα χρονική περίοδο τήν θέση τς ερς Συνόδου πρός τά Μ.Μ.Ε., νά κφράζει μόνον κπρόσωπος Τύπου Ατς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης λίου, χαρνν και Πετρουπόλεως κ. θηναγόρας.

 

Ζ) Παρακαλε λους νά ντείνουν τίς προσευχές και κεσίες πρός τόν Τριαδικό Θεό γιά τήν ταχεα θεραπεία τν σθενν, γιά τόν φωτισμό και τήν νίσχυση τν ατρν, το νοσηλευτικο προσωπικο και τν εδικν πιστημόνων, ο ποοι δ και μνες γωνίζονται μέ θυσιαστικό φρόνημα και μεσο κίνδυνο τς προσωπικς τους γείας τόσο γιά νά προσφέρουν τά ναγκαα στούς σθενες, σο και γιά νά βρον τά κατάλληλα μέσα προλήψεως και θεραπείας το φονικο ο.

 

πίσης, γιά τήν νάπαυση σων φυγαν πό τήν ζωή ξαιτίας ατο, λλά και γιά τήν γρήγορη παλλαγή τς Οκουμένης πό τήν πανδημία τς λέθριας σθενείας το Covid-19 και τήν πιστροφή στήν κανονικότητα τς ζως και τήν κώλυτη Θεία Λατρεία.

 

Η) πευθύνεται πρός τούς πιστούς ρθοδόξους χριστιανούς, λλά και σέ κάθε νθρωπο καλς θελήσεως και ζητ πό λους νά συναισθανθον τήν κρισιμότητα τν καιρν και νά πιλέξουν τήν λιτότητα και πλότητα στόν ορτασμό ατν τν μερν, τηρντας πιστά τά γειονομικά μέτρα, χωρίς περιττές κοινωνικές συναναστροφές και παφές μέ πολλούς νθρώπους.

 

Τέλος, Διαρκής ερά Σύνοδος προτρέπει λα τά μέλη τς σεπτς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος, τούς 9.000 Κληρικούς Ατς και τόν πιστό ρθόδοξο λληνικό Λαό νά φαρμόσουν λα τά μέτρα πού ρισε λληνική Πολιτεία και πεφάσισε ερά Σύνοδος ς πρός τήν τέλεση τς Θείας Λατρείας, ποτελντας ν τέλει παράδειγμα πρός μίμηση γιά λους τούς πολίτες το Κράτους μας»


 

Πηγή - πληροφορίες : http://www.ecclesia.gr

 


 

Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στις ενημερωτικές σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της  πασίγνωστης φράσης του  Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)  «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως  η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ