ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. «ΜΙΑ «ΜΗΧΑΝΗ» ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

του ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΜΠΟΥΡΑ *

Η επιτυχία στην ανάκαμψη από τη μεγάλη πανδημία και την συνεπακόλουθη οικονομική κρίση θα κριθεί και από την ικανότητα μας να εντάξουμε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην καθημερινότητα του Έλληνα, με τον αποτελεσματικότερο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με μια ευρεία συμμαχία με τους επιχειρηματίες, η οποία θα δώσει προοπτική ανάπτυξης με κύριους άξονες:

τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ουσιαστική αναδιοργάνωση της λειτουργίας τους.

Πιο συγκεκριμένα οι επενδύσεις σε ΤΠΕ: Συνεισφέρουν από την αρχή, άμεσα και έμμεσα, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, δημιουργούν ένα πολλαπλασιαστικό «φαινόμενο δικτύου» σε όλη την οικονομία, το οποίο δημιουργεί και άλλες επιπρόσθετες θέσεις εργασίας, και παρέχουν τη βάση για μακροπρόθεσμα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κόστους για το δημόσιο, την παραγωγικότητα σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους πολίτες.

Η χώρα θα αποκτήσει βιώσιμη ανάπτυξη και προοπτική εξόδου από την κρίση, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι μια νέα γενιά «ψηφιακά αναθρεμμένων» νέων, καθίσταται ισχυρή κινητήρια δύναμη της αγοράς, για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Στη χώρα μας, η γενιά αυτή είναι, όπως διαπιστώνουμε καθημερινά και δείχνουν οι δείκτες, ήδη πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου. Η αξιοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας είναι το κλειδί για αειφόρο ανάπτυξη και άμεση ανάπτυξη νέων παραγωγικών θέσεων εργασίας. Παράλληλα οι νέοι αποκτούν μια νέα προοπτική παραγωγικής εργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ξεφεύγουν από την ανταποδοτική αντίληψη του πολιτικού συστήματος, που αναθρέφει νέους - πελάτες πολιτικών γραφείων - διορισμένους σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.

Μια περιοχή όπου τα μέτρα σήμερα μπορούν να είναι εξαιρετικά επικερδή για το μέλλον είναι η ψηφιακή (δικτυωμένη) οικονομία όπου είναι μια βασική "μηχανή" ανάπτυξης και καινοτομίας. Γνωρίζουμε ήδη πως υπάρχει απ' ευθείας συσχέτιση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε ΤΠΕ, καθώς αυτές αυξάνουν τις δυνατότητες για καινοτομία σε όλους τους βιομηχανικούς και άλλους τομείς, με ένα οριζόντιο τρόπο, βελτιώνουν την παραγωγικότητα, και βοηθούν στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων. Ήδη η ψηφιακή οικονομία έχει δημιουργήσει καινοτομικά προϊόντα, νέες εταιρείες και νέες θέσεις εργασίας στον πολύ γνωστό μας τομέα της κινητής τηλεφωνίας αλλά και των υπηρεσιών που ακολούθησαν την ευρεία χρήση κινητών τηλεφώνων.


* Ο Χρήστος Ι. Μπούρας είναι πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών με καταγωγή από τα Αρφαρά Μεσσηνίας του Δήμου Καλαμάτας.


Πηγή - πληροφορίες : http://mobile.pelop.gr


 


 

Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στις ενημερωτικές σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της  πασίγνωστης φράσης του  Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)  «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως  η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ