ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΕΓΙΝΕ Ο ΝΕΟΣ, ΑΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σήμερα Τρίτη 6 Απριλίου 2021, με την υπ’ αριθ. 65/2021 Απόφασή του, όρισε σε θέση άμισθου Αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας, κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού έργου, τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Καλαμάτας, Ιωάννη Ζαφειρόπουλο.

 

Οι αρμοδιότητες του κ. Ζαφειρόπουλου, ορίζονται στη σχετική Απόφαση Δημάρχου ως εξής:

 

Συντονισμός και επίβλεψη έργου πολιτικής προστασίας

Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των κυκλοφοριακών θεμάτων

Παρακολούθηση και  λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής

Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας, διαγωνισμού έργου ή παροχής υπηρεσιών

Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα

Λογαριασμούς σχετικών έργων

Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του

Δηλώσεις Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Άδειες Πολιτικών Γάμων

Κάθε άλλη άδεια που προβλέπεται από τη νομοθεσία και σχετίζεται με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

 

Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών όταν δεν απαιτείται γενικότερης φύσεως αντιμετώπιση και δεν χρήζει απάντησης από τον Δήμαρχο

 

Ο ως άνω Αντιδήμαρχος, ασκεί εποπτεία κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του, της οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου των λειτουργιών των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του τμήματος  Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σήμανσης Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του αυτοτελούς γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ