ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΠΟ 19η ΕΩΣ 28η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΠΟ 19η ΕΩΣ 28η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

              Ἀνακοινοῦται εἰς τοὺς εὐσεβεῖς προσκυνητὰς καὶ φίλους τῆς Μονῆς μας ὅτι, λόγῳ τῶν παρατεινομένων καὶ ἐντεινομένων κρουσμάτων ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ  τῶν ἐπιβαλλομένων ἐκ τούτου ὑγειονομικῶν μέτρων ὑπὸ τῆς Πολιτείας, μετὰ δὲ καὶ τῶν  σχετικῶν ἐντολῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καὶ ἐφέτος δὲν θὰ πραγματοποιηθοῦν  - καὶ μόνον αὐτέςοἱ καθιερωμένες λιτανεύσεις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βουλκανιωτίσσης  (δηλαδή, τῆς Καθόδου καὶ τῆς ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς πόλεως τῆς Μεσσήνης, καθὼς καὶ τῆς Ἀνόδου),  οἱ δὲ λοιπὲς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, ἤτοι ὅλες  οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ Θεῖες Λειτουργίες, θὰ γίνουν κανονικῶς κατὰ τὰ εἰθισμένα καὶ γνωστὰ, τόσον εἰς τὴν Μονὴν ὅσον καὶ εἰς τὸ Μετόχιον τῆς Μεσσήνης (Πανηγυρίστρα) – τηρουμένων πάντοτε τῶν γνωστῶν ὑγειονομικῶν μέτρωνκατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Κυριακή,   19  Σεπτεμβρίου  2021,

ὥρα 7.00 μ.μ. - 12.00 μεσονύκτιον

ἡ Ἱερὰ Ἀγρυπνία (Ἑσπερινός, Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία) τῆς Καθόδου, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν.

Δευτέρα,  20  Σεπτεμβρίου 2021, 

περὶ ὥραν  10.30 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

εἰς τὸ Μετόχιον τῆς Μεσσήνης (Πανηγυρίστρα).

Περὶ ὥραν δὲ 10.30 π.μ. θὰ γίνῃ ἡ ὑποδοχὴ

τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βουλκανιωτίσσης,

εἰς τὸ πρόπυλον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Μετοχίου,

ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

Κυρίου Χρυσοστόμου καὶ ἡ ἐνθρόνισις Αὐτῆς

εἰς τὸ προσκυνητάριόν Της, τεθειμένης οὕτω

εἰς τὸ εἰθισμένον ἐννεαήμερον προσκύνημα.

Καὶ τὸ ἀπόγευμα 7.00 μ.μ., Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Κυρίαν Θεοτόκον τὴν Βουλκανιώτισσαν.

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου  2021,

Τὸ πρωὶ 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

τῆς ἡμέρας.  Τὸ ἀπόγευμα καὶ ὥρα 7.00 μ.μ.

ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀγιασμοῦ μετὰ

τοῦ Τιμίου Ξύλου καὶ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων,

τὰ ὁποῖα φυλάσσονται εἰς τὴν Μονήν μας.

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου  2021,

Τὸ πρωὶ 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

τῆς ἡμέρας. Καὶ τὸ ἀπόγευμα 7.00 μ.μ.,

Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Κυρίαν Θεοτόκον τὴν Βουλκανιώτισσαν.

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου  2021

Τὸ πρωὶ 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

τῆς ἡμέρας. Καὶ τὸ ἀπόγευμα 7.00 μ.μ.

Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς

μετʼ Ἀρτοκλασίας.

Παρασκευή,  24  Σεπτεμβρίου  2021,                                                                       

Τὸ πρωὶ ὥρα 7.00 π.μ., Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, ἐπὶ τῇ λεγομένῃ «μνήμῃ Της». Καὶ τὸ ἀπόγευμα,

ὥρα 7.00 μ.μ., Ἑσπερινὸς. Καὶ ἐν συνεχείᾳ

ἀπὸ 9.00 ἕως 12.00 μεσονύκτιον Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

Σάββατον,  25  Σεπτεμβρίου 2021

Τὸ πρωὶ 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

τῆς ἡμέρας. Καὶ τὸ ἀπόγευμα 7.00 μ.μ., Ἑσπερινὸς.

Κυριακή,  26  Σεπτεμβρίου  2021,                                                                      

Τὸ πρωὶ 7.00 π.μ., Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

τῆς Κυριακῆς. Καὶ τὸ ἀπόγευμα 7.00 μ.μ., Ἑσπερινός

καὶ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας.

Δευτέρα,27Σεπτεμβρίου 2021,                                                                     

Τὸ πρωὶ 7.00 π.μ., Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

τῆς ἡμέρας. Καὶ τὸ ἀπόγευμα 7.00 μ.μ.,

Ἑσπερινὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ

ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

Τρίτη,   28  Σεπτεμβρίου  2021,

Τὸ πρωὶ ὥρα 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

Καὶ τὸ ἀπόγευμα ὥρα 7.00 μ.μ, Ἑσπερινὸς

καὶ Ἱερὰ Παράκλησις, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας,

ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν θὰ ἀναχωρήσῃ διά τὸ Μοναστήριόν Της,

ὅπου, ἀπὸ 9.00 μ.μ. ἕως 12.00 μεσονύκτιον

θὰ γίνῃ ἡ Ἱερὰ Ἀγρυπνία τῆς Ἀνόδου.

Καὶ θὰ κλείσῃ οὕτως καὶ ὁ ἐφετεινὸς λειτουργικὸς κύκλος τῆς Πανηγύρεως τῆς Μεσσήνης, ὅπως αὐτὴ διεμορφώθη ὑπὸ τὸ βάρος τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν, λόγῳ τῆς συνεχιζομένης πανδημίας, βαθέως

καὶ εἰλικρινῶς πιστεύοντες καὶ προσευχόμενοι,

ὅπως αὐτὴ, μὲ τὴν χάριν καὶ τὶς πρεσβεῖες

τῆς Παναγίας μας, «ἐκποδὼν ἀποκρουσθήσεται».

Ἀμήν!                                                           

                      Ἐκ  τῆς  Ἱερᾶς  Μονῆς.
 

 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ