ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


          Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, τροποποιήθηκε η Πράξη «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» προκειμένου να ικανοποιηθεί πρόταση του Δήμου Καλαμάτας για την  ενίσχυση του Κέντρου Κοινότητας με την δημιουργία της δομής του Παραρτήματος Ρομά με εξειδικευμένο προσωπικό, που στόχο θα έχει τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τις στοχευμένες δράσεις για την εκπαίδευση, τον αναλφαβητισμό, την ένταξη στην απασχόληση και γενικότερα μια εξατομικευμένη, μακροπρόθεσμη και ευέλικτη προσέγγιση προς όφελος του πληθυσμού Ρομά.

          Υπενθυμίζεται ότι η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

          Η αποδοχή της τροποποίησης που αφορά στην αλλαγή του χρονοδιαγράμματος καθώς η πράξη παρατείνεται έως 30/09/2023, στην αύξηση του κόστους για το υποέργο 1, με συνολικό ποσό 911.244.00€ και στη δημιουργία παραρτήματος για πληθυσμό ΡΟΜΑ, θα τεθεί ως  θέμα στην Η.Δ. της Οικονομικής Επιτροπής.


ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ