ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ. - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (όλα τα ονόματα)


          Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Καλαμάτας.

          Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

          Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος.

          Α’ αντιπρόεδρος Χρήστος Μωραγιάννης.

          Β’ αντιπρόεδρος Όλγα Παναγιωτοπούλου - Δημητράκη.

          Γραμματέας Τασούλα Φοίφα.

          Ταμίας Γεώργιος Σταυρόπουλος.

          Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας Ηλίας Παπαδόπουλος.

          Υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Δήμητρα Σκρεπετού.

          Υπεύθυνος Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα Κωνσταντίνος Μητρόπουλος.

          Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γεώργιος Τζαβάρας.

          Υπεύθυνος Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων Πέτρος Σταυρόπουλος.

          Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων Ολυμπία Αλειφέρη.Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ