4,8 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΕ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ..!! - Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


          Με 4,8 εκατ. ευρώ φέρεται ότι ζημιώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο από επιδόματα που εγκρίθηκαν παράτυπα από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.

          Έκθεση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) αποκαλύπτει ότι δύο υπάλληλοι του Κέντρου Κοινότητας Καλαμάτας ενέκριναν πλήθος παράτυπων αιτήσεων για την καταβολή από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2020 επιδόματος στέγασης και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) σε μη δικαιούχους, ακόμα και από άλλους δήμους της χώρας.

          Ο έλεγχος βασίστηκε σε έγγραφα/πειστήρια που κατάσχεσε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας ύστερα από αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της Πρόνοιας και τα οποία ελέγχθηκαν στη συνέχεια από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ.

          Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες προανάκρισης που διεξήγαγε η Ασφάλεια Καλαμάτας, καθώς ζητήθηκε από τον Οργανισμό να διερευνήσει ποιοι πολίτες δεν έπρεπε να λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και το επίδομα στέγασης και για ποιο χρονικό διάστημα, καθώς και το χρηματικό ποσό που εγκρίθηκε και αποταμιεύτηκε παράνομα ανά κατηγορία επιδόματος και ανά υπάλληλο.

          ΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

          Από τον έλεγχο προκύπτει παράβαση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στις προϋποθέσεις χορήγησης των συγκεκριμένων επιδομάτων σε πλήθος περιπτώσεων τις οποίες διαχειρίστηκαν δύο συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Ειδικότερα, προέκυψε ότι καταβλήθηκε συνολικά το ποσό των 4.079.774,65 ευρώ και για τα δύο επιδόματα, με ηλεκτρονικές αποδοχές εκ μέρους τους που δεν δικαιολογούνται όμως από την υποβολή των απαιτούμενων φυσικών παραστατικών.

          Πιο αναλυτικά, ο ένας υπάλληλος φέρεται να ενέκρινε 4 παράτυπες αιτήσεις για επίδομα στέγασης και 2.014 για ΚΕΑ, με τα αντίστοιχα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις να ανέρχονται συνολικά σε 2.718.877 ευρώ (3.180 ευρώ και 2.715.697 ευρώ αντίστοιχα). Ο έτερος υπάλληλος φέρεται ότι ενέκρινε 26 παράτυπες αιτήσεις για επίδομα στέγασης και 981 για ΚΕΑ, ενώ το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανέρχεται σε 1.360.897 ευρώ (27.525 ευρώ και 1.333.372 ευρώ αντίστοιχα).

          Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για έκθεση η οποία κοινοποιήθηκε στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες πέρυσι τον Ιούνιο, ενώ είχε προηγηθεί προς τον ΟΠΕΚΑ παραγγελία της εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας από τον Οκτώβριο του 2020, καθώς και κατεπείγον έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας από πέρυσι το Φεβρουάριο.

          ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

          Η Ασφάλεια είχε προχωρήσει σε αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία της Πρόνοιας απ’ όπου κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14.500 φάκελοι αιτήσεων πολιτών για τη χορήγηση ΚΕΑ και επιδόματος στέγασης, καθώς και USB με το ηλεκτρονικό αρχείο του Μητρώου Ανέργων του Δήμου Καλαμάτας. Ύστερα από την προαναφερθείσα εξέλιξη ξεκίνησε κατά προτεραιότητα έλεγχος του ΟΠΕΚΑ, μετά και από εντολή του υποδιοικητή της υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ, σε ότι αφορά το επίδομα στέγασης, από τους φακέλους που απέστειλε στην υπηρεσία η Ασφάλεια βρέθηκαν αιτήσεις στις οποίες παρατηρήθηκαν παρατυπίες και απουσίαζαν δικαιολογητικά, αλλά παρόλα αυτά ήταν εγκεκριμένες από τους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας. Κατόπιν, οι παράτυπες αιτήσεις ελέγχθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ, ώστε να ταυτοποιηθεί το ηλεκτρονικό με το φυσικό αρχείο, όσον αφορά τους δύο συγκεκριμένους υπαλλήλους. Έτσι εντοπίστηκαν οι αιτήσεις οι οποίες είχαν ελλιπή δικαιολογητικά και εγκρίθηκαν παράτυπα, καθώς και από ποιον υπάλληλο. Μάλιστα υπήρχαν φυσικοί φάκελοι χωρίς καθόλου αποδεικτικά έγγραφα, ενώ από πολλούς φακέλους πολιτών τρίτων χωρών απουσίαζε αποδεικτικό άδειας διαμονής.

          ΜΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

          Πολλές αιτήσεις, σύμφωνα με την έκθεση, είχαν γίνει αποδεκτές ενώ δεν πληρούσαν τον όρο της συνεχούς παρουσίας στη χώρα με φορολογικές δηλώσεις κατά την τελευταία πενταετία, ενώ έγιναν δεκτές εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις ή μεταγενέστερες της ημερομηνίας έκδοσης του ΑΦΜ. Σε άλλες περιπτώσεις έγιναν αποδεκτές φορολογικές δηλώσεις των ετών 2015-2018 που υποβλήθηκαν το 2019. Επίσης, προκύπτει από την έρευνα πως οι εν λόγω υπάλληλοι έκαναν δεκτές αιτήσεις που είχαν κατατεθεί για ενοικιαστήρια εκτός Νομού Μεσσηνίας (Δήμοι Αθηναίων, Τρίπολης, Νέας Σμύρνης κ.α.). Εν γένει, οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ εντόπισαν σοβαρές αναντιστοιχίες μεταξύ των ηλεκτρονικών αποδοχών και των φυσικών παραστατικών και σε πολλές περιπτώσεις έγιναν δεκτά δικαιολογητικά χωρίς αυτά να αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί το επίδομα στέγασης.

          ΚΕΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

          Παράτυπες αιτήσεις εντοπίστηκαν και για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα λόγω αστεγίας και διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο ότι στον συντριπτικό αριθμό αυτών έχει γίνει αποδοχή από τους δύο συγκεκριμένους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας Καλαμάτας, ενώ σε ελάχιστο αριθμό αιτήσεων η πράξη της αποδοχής έχει γίνει από άλλους υπαλλήλους, αλλά ο αριθμός αυτός κρίθηκε από τον ΟΠΕΚΑ ως μη ουσιώδης, σε σχέση με τον όγκο αιτήσεων που έκαναν “αποδοχή” οι ελεγχόμενοι υπάλληλοι. Και σε ότι αφορά το εν λόγω επίδομα υπήρχαν φάκελοι με ελλιπή στοιχεία ή καθόλου αποδεικτικά έγγραφα, ενώ γίνονταν δεκτές δηλώσεις αναπηρίας μελών των νοικοκυριών χωρίς προσκόμιση πιστοποιητικού από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.

          ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΦΜ

          Σε περιπτώσεις δε που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού ήταν διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, οι εν λόγω υπάλληλοι, όπως αναφέρουν στην έκθεσή τους οι ελεγκτές, έκαναν αποδοχή των αιτήσεων χωρίς την προσκόμιση συμβολαίου ή λογαριασμού ΔΕΚΟ, που να αποδεικνύει την ενοικίαση σπιτιού. Επίσης, εγκρίσεις αιτήσεων λόγω αστεγίας δεν συνοδεύονταν από βεβαιώσεις χρήσης του Υπνωτηρίου ή βεβαιώσεις από την Κοινωνική Υπηρεσία ή το Κέντρο Κοινότητας. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δεν έγινε κοινωνική έρευνα για να διαπιστωθεί διεύθυνση κατοικίας, ειδικά για τις μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες σε καταυλισμούς, αλλά και στις περιπτώσεις που ο ΑΦΜ της παροχής ρεύματος ήταν διαφορετικός από τον ΑΦΜ των αιτούντων. Ακόμα, σε άλλες περιπτώσεις, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι έγιναν διορθώσεις στο εισόδημα του νοικοκυριού, ενώ έγιναν δεκτές από τους υπαλλήλους αιτήσεις για χορήγηση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από κατοίκους άλλων περιοχών.

          ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

          Με αφορμή δημοσίευμα στον τοπικό Τύπο, σχετικό με τη Διεύθυνση Πρόνοιας και τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τη διαδικασία παροχής επιδομάτων, ο Δήμαρχος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε:

          «Τον Φεβρουάριο του 2020 υπήρξε ενημέρωση του Δήμου για ανώνυμη καταγγελία που σχετιζόταν με τη διαδικασία των αιτήσεων για τη χορήγηση επιδομάτων και συνεργαστήκαμε με τους ελεγκτές προκειμένου να διερευνηθούν στοιχεία σχετικά με την υπόθεση. 

          Άμεσα τότε, προβήκαμε στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί και η έρευνα, απομακρύνοντας από τη θέση τους υπαλλήλους που βρίσκονταν σε συγκεκριμένα πόστα και διακόπτοντας αυτόματα την πρόσβασή τους στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα. Οι εν λόγω υπάλληλοι ήταν διαβαθμισμένοι και διέθεταν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, έχοντας τη σχετική πιστοποίηση και ελέγχονταν από τον ΟΠΕΚΑ.

          Προκειμένου δε να εξυπηρετηθεί το έργο των αρμοδίων Υπηρεσιών που ήλεγχαν την καταγγελία, παραχωρήθηκε η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στο Δημαρχείο, προφανώς και το σύνολο των στοιχείων που ζητήθηκαν, διευκολύνοντας το έργο τους, ώστε να εξακριβωθεί αν και τι ακριβώς έχει συμβεί.

          Ως Δήμος, τον Ιανουάριο του 2021, από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λάβαμε για πρώτη φορά επίσημη ενημέρωση για στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που αναφερόταν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε ποσά μερικών χιλιάδων ευρώ.

          Με εντολή μου η Νομική Υπηρεσία παρακολουθεί στενά το θέμα, το οποίο έχει λάβει την οδό της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε πλήρη και απόλυτη εμπιστοσύνη».
Πηγή – πληροφορίες: https://www.kalamata.gr / https://eleftheriaonline.gr

 

Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στην έγκυρη ανεξάρτητη ενημερωτική σελίδα μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε με ιδιαίτερη αγάπη, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της πασίγνωστης φράσης του Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας) «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

 

 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ