ΌΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ - ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ


          Το νέο σχήμα Aντιδημάρχων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

          Νέα πρόσωπα ο Ανδρέας Καραγιάννης και η Μαρία Αγγελή, ενώ εκ νέου ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι οι Σαράντος Μαρινάκης, Νίκος Μπασακίδης, Γιώργος Φάβας, Γιάννης Ζαφειρόπουλος, Αναστάσιος Σκοπετέας και Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος.

          Αναλυτικά οι αρμοδιότητες:

          1) Οικονομικών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Κοιμητηρίων Σαράντος Μαρινάκης.

          2) Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τουρισμού, Κλιματικής Αλλαγής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Νίκος Μπασακίδης.

          3) Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικών Θεμάτων Γιώργος Φάβας.

          4) Διαχείρισης Απορριμμάτων, Οχημάτων και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ζαφειρόπουλος.

          5) Νέων Έργων και Πολεοδομίας Ανδρέας Καραγιάννης.

          6) Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθελοντισμού Αναστάσης Σκοπετέας.

          7) Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Παιδείας, Επιχειρηματικότητας και ΚΕΠ Μαρία Αγγελή.

          8) Συντήρησης Υποδομών, Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Έργου Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος.

          Άμισθοι Αντιδήμαρχοι οι Νίκος Μπασακίδης και Μαρία Αγγελή.

          Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης και μέλη της οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Φάβας και Γιάννης Ζαφειρόπουλος, που όρισε ο Δήμαρχος.

          Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης και μέλη της οι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας Καραγιάννης και Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, που όρισε ο Δήμαρχος.

          Αναπληρωτής Δημάρχου για το 2022 ο Γιώργος Φάβας.

          Εντεταλμένος σύμβουλος Συντονισμού Διευθύνσεων Καθημερινότητας Γιάννης Μπάκας.

  

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ