ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΕΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΣΧΑ 2022 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΕΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΣΧΑ 2022 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ