ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΆΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΡΑΓΕ ΓΙΑΤΙ…;;;;


          Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων σε Κοιμητήρια του Δήμου ανακοινώνει ο Δήμος Καλαμάτας, αλλά στο κοιμητήριο της Άγιας Αικατερίνης στο Πλατύ Καλαμάτας Μεσσηνίας όχι δεν πραγματοποιείται κανένα έργο, αλλά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ή ακόμα κάποιος προγραμματισμός. Αντίθετα, η εικόνα της εγκατάλειψης και της παραμέλησης είναι εμφανής και προσβάλει όλους εμάς ….!!!! 

    Δυστυχώς, το χωριό μας το Πλατύ Καλαμάτας Μεσσηνίας δεν είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Καλαμάτας.

          Συνεχίζονται οι εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 170.000 €.

          Οι παρεμβάσεις αφορούν 29 Κοιμητήρια του Δήμου, σύμφωνα με μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.

          Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, τις προηγούμενες ημέρες εκτελέστηκαν εργασίες στα Κοιμητήρια Άριος, Ασπροπουλιάς, Αλωνίων, Βελανιδιάς, Βέργας και Μ. Μαντίνειας.
          

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ