ΙΝΩ ΚΑΡΕΛΙΑ: ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ


          Σε προσωπική αντιδικία με τους κληρονόμους του πατέρα της Ιωάννη Καρέλια και όχι με την Καπνοβιομηχανία Καρέλια ξεκαθαρίζει ότι βρίσκεται η Ινώ Καρέλια, κόρη εκ των ιδρυτών της ιστορικής καπνοβιομηχανίας.

          Σε ανακοίνωσή της η Ινώ Καρέλια τοποθετείται ως προς την ενδοοικογενειακή διένεξη, με αναφορές στις σχέσεις της με τους κληρονόμους και στην εισηγμένη εταιρεία.

          Η ίδια κάνει αναφορές στο ιστορικό της ενδοοικογενειακής κόντρας, την επιχειρούμενη έξοδο από το Χρηματιστήριο και τη μεθόδευση δημοσίευσης πλαστής/μη γνήσιας διαθήκης του Ιωάννη Καρέλια.

          Αναλυτικά η ανακοίνωση της κ. Ινώ Καρέλια αναφέρει τα εξής:

          «Διάφορα ρεπορτάζ, επιχειρούν  να ερμηνεύσουν και να εξηγήσουν τα περί εξόδου της εταιρείας ΚΑΡΕΛΙΑ από το Χρηματιστήριο και τα περί φημολογούμενης ανεπιτυχούς δημόσιας προσφοράς λόγω μεγάλης συγκέντρωσης των μετοχών στους βασικούς μετόχους.

Εικοτολογούν, ελλείψει πραγματικών στοιχείων, και δεν δίνεται η απάντηση που ερευνούν σχετικά με το γιατί η Διοίκηση της Καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ, εδώ και πολλά χρόνια, συσσωρεύει χρήματα ως αποθεματικά μη προβαίνοντας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με νέες μετοχές, μη κεφαλαιοποιώντας τα αποθεματικά των με έκδοση νέων μετοχών (η όποια αύξηση γινόταν στο παρελθόν μόνο με αύξηση της ονομαστικής αξίας και όχι του αριθμού των μετοχών) και γιατί υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας για την παραμονή ή έξοδο της εταιρείας από το Χρηματιστήριο.

          Απάντηση όπως φαίνεται βρίσκεται στις έγγραφες θέσεις  των  έγκριτων καθηγητών της Νομικής κ.κ Ρόκα Νικολάου και αείμνηστου Φίλιου  Παύλου, όπου σύμφωνα και με αυτές η επί πολλά έτη εμφάνιση στα λογιστικά  της Καπνοβιομηχανίας  ακινήτου, το οποίο δεν της ανήκε, και η μη νόμιμη  κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του  (μη ανήκοντος στην εταιρία) ακινήτου αυτού με έκδοση εικονικών μετοχών συντέλεσαν στην, παράνομη αύξηση κεφαλαίου με έκδοση άκυρων μετοχών χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεως, με αποτέλεσμα οι γνωμοδοτούντες νομικοί αναφερόμενοι στην μετοχή κατά τη σύγχρονη ορολογία, να την αποκαλούν “μετοχή φούσκα” με όλες τις περαιτέρω συνέπειες. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι η άκυρη κεφαλαιοποίηση της καθ’ υπέρβαση του νόμιμου συντελεστή υπεραξίας (διατάξεις αναγκαστικού δικαίου) απλά  σημαίνει ότι πρέπει να ακυρωθούν 551.689 μετοχές , χωρίς να θίγονται οι καλόπιστοι μέτοχοι, οι οποίοι δεν γνώριζαν την παράνομη κεφαλαιοποίηση.

          Στον Άρειο Πάγο, πρόκειται να κριθεί  και αυτή η περίπτωση της απόλυτης ακυρότητας 561.039 νέων ανωνύμων μετοχών που εκδόθηκαν από την ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ως αποτέλεσμα  κεφαλαιοποίησης υπεραξίας επί ακινήτου μη ανήκοντος στην κυριότητα της  ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, στο οποίο μεγάλο μερίδιο ανήκε στον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΛΙΑ, γεγονός που ήδη έχει αμετάκλητα κριθεί από την αντιδικία των κληρονόμων του.

          Μπορεί  οι διοικούντες την ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ να θεωρούν τα κληρονομιαία ακίνητα των ιδρυτών της ως δικά της !! Κανένας Νόμος η νομολογία  όμως δεν υπάρχει μέχρι σήμερα που να θέλει ακίνητα των φυσικών προσώπων, χωρίς να μεταβιβάζονται να συμμετέχουν σε αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων των ανωνύμων εταιρειών τους, ακόμα και εάν αυτές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

          Οι  561.039  μετοχές που  εκδόθηκαν επί ακινήτου που ανήκε σε φυσικά πρόσωπα και όχι στην Καπνοβιομηχανία είναι ΑΚΥΡΕΣ και για ακόμα έναν λόγο. Διότι η  γενόμενη αναπροσαρμογή της υπεραξίας ήταν παράνομη διότι έγινε καθ’ υπέρβαση του συντελεστού αναπροσαρμογής που είχε εκ του νόμου καθορισθεί σε 1,15 και τον οποίο η εταιρία ούτε αυτό έλαβε υπ’ όψη της, όταν προέβαινε σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

          Η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτου που δεν ανήκει στην εταιρία ισοδυναμεί με την περίπτωση κατά την οποία δεν καταβάλλεται η εισφορά επί πραγματικής αυξήσεως κεφαλαίου και τηρουμένων των αναλογιών, επέρχονται και στην περίπτωση κεφαλαιοποίησης υπεραξίας μη εταιρικών ακινήτων οι ίδιες συνέπειες που επέρχονται επί μη καταβολής εισφορών επί πραγματικής αυξήσεως κεφαλαίου.

          Όλα συνδέονται με κάποιον τρόπο με την «διαχείριση» των κληρονομικών και  φορολογικών ζητημάτων.

          Κοινό και μοιραίο πρόσωπο, στην «διαχείριση των κληρονομικών» ζητημάτων τόσο  της διαθήκης του Ευσταθίου ΚΑΡΕΛΙΑ  (θείος και νονός Ινούς Καρέλια), με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα για την οικογένεια Γεωργίου ΚΑΡΕΛΙΑ εκείνη την περίοδο όσο και της μεθόδευσης  κατάθεσης ΜΗ ΓΝΗΣΙΑΣ/ ΠΛΑΣΤΗΣ Διαθήκης ήταν ο συγγενής Δικηγόρος Παπαθεοδώρου Παναγιώτης, μέλος Δ.Σ της Καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ, με άμεση  προσήλωση και εξάρτηση, από τους βασικούς μετόχους (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ), που είχαν την πλειοψηφία της εισηγμένης στο ΧΑΑ, και μεγάλη οικονομική ισχύ, επιρροή και επιθυμία για  «μη διεύρυνση» της μετοχικής σύνθεσης.

          Παρά το μεγάλο χάσμα, τις διαφωνίες και αντιπαλότητες που υπήρχε μεταξύ των δύο οικογενειών (η μία οικογένεια ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ με τέκνα τον Ανδρέα και Στάθη Καρέλια της πλειοψηφούσης και διοικούσης την Καπνοβιομηχανία και η άλλη οικογένεια , της μεγάλης μειοψηφίας, του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ με θυγατέρα την Ιωάννα Καρέλια και την χήρα Σπυροπούλου Ασημίνα),  φαίνεται ότι  τους ένωνε 2 ζητήματα. Το ένα, ήταν το κοινό ζήτημα της οφειλόμενης ΑΚΥΡΩΣΗΣ μετοχών της Καπνοβιομηχανίας και το άλλο η κοινή επιθυμία  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  από την εταιρεία, της ΙΝΟΥΣ ΚΑΡΕΛΙΑ,  θυγατέρα του συνιδρυτού της Καπνοβιομηχανίας (ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΛΙΑ)

          Μεθοδεύθηκε ο  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (νομικός διαχειριστής των κληρονομικών ζητημάτων) να εμφανισθεί ως  «κάτοχος» διαθήκης του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΛΙΑ.

          Γνωρίζοντας ο ίδιος ότι η μεθόδευση  κατάθεσης πλαστής διαθήκης, σήμαινε φυλακή, πράγμα που υπήρξε σε μικρότερης κλίμακας μεθόδευση κληρονομικών θεμάτων του Ευσταθίου Καρέλια, απείχε από την εκπλήρωση της  οφειλόμενης εκ του Νόμου υποχρέωσης κατάθεσης και δημοσιοποίησης της διαθήκης του Ιωάννου Καρέλια

          Αν ο πατέρας μου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ  πραγματικά του είχε παραδώσει την διαθήκη του, αμέσως θα την δημοσίευε, ανταποκρινόμενος έτσι στην μεγίστη προς αυτόν εμπιστοσύνη, της παραδόσεως της διαθήκης του. Δεν θα το καθυστερούσε, δεν θα το «λησμονούσε», ούτε βεβαίως θα του «διέφευγε» το γεγονός του θανάτου ενός σημαντικού προσώπου, που ήταν και συγγενής του. (Ο πατέρας μου Ιωάννης Καρέλιας ήταν αδελφός της μητέρας του Παπαθεοδώρου και έμενε  και στην ίδια πόλη Καλαμάτα).

          Ο Παπαθεοδώρου, έγκριτος και έμπειρος νομικός, γνωρίζοντας και αναλογιζόμενος προφανώς τις σχετικές νομικές ευθύνες, ο ίδιος δεν εμφανίσθηκε ποτέ και πουθενά ως «κάτοχος» της ως άνω άκυρης διαθήκης (μη γραφείσης και μη υπογραφείσης υπό του πατρός μου) και ουδέποτε  υπέβαλε σχετική αίτηση για την δημοσίευση της διαθήκης. Ο έγκριτος και έμπειρος δικηγόρος , ουδέποτε προέβη στην αυτονόητη, στην πολύ απλή και συνάμα πολύ σοβαρή ενέργειά του για την δημοσίευση της διαθήκης .

          Ούτε και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑ προέβη σε δημοσίευση. Αν και άμεσος ενδιαφερόμενος, απέφυγε την ανάληψη οιασδήποτε πρωτοβουλίας για δημοσίευση της μη γραφείσης και μη υπογραφείσης διαθήκης υπό του πατρός μας ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΛΙΑ διαθήκης.

          Δεν το έπραξαν διότι γνώριζαν ότι θα ανοιγόταν νέος  ποινικός κύκλος, με πάρα πολύ σοβαρά αδικήματα  σε βάρος των. Ήταν η  περίοδος που συνέπιπτε με την άλλη ποινική υπόθεση, πάλι για  κληρονομιαίες  μετοχές, που ήγειρε το Ελληνικό Δημόσιο, αιτία «εξαφάνισης»  πακέτου μετοχών που κληρονόμησαν ο Κωνσταντίνος Καρέλιας και ο εξάδελφός μας Γεώργιος ΚΑΡΕΛΙΑΣ από τον Ευστάθιο ΚΑΡΕΛΙΑ (θείος μου, αδελφός του πατέρα μου και συνιδρυτής της Καπνοβιομηχανίας). Ήταν η  περίοδος που έχοντας  παραπεμφθεί ο αδελφός μου Κωνσταντίνος ΚΑΡΕΛΙΑΣ και ο εξάδελφός μας για  ποινικό  αδίκημα  κακουργηματικής φύσεως, που έληξε με καταδίκη του ενός εκ των δύο, αυτού που είχε την πλειοψηφία, (έτσι τότε κρίθηκε  για να μην καταδικαστούν και οι δύο και να μπορεί να λειτουργήσει η Καπνοβιομηχανία).

          Προς αποφυγή  όλων αυτών «επελέγη» ως το πλέον κατάλληλο πρόσωπο, που θα «έπρεπε» να εμπλακεί στη δημοσίευση της ως άνω διαθήκης, ο σύζυγός μου Θεόδωρος Κάτσιος, που «συνοδευόμενος» στο Δικαστήριο από την στενή συνεργάτιδα του Παπαθεοδώρου δικηγόρο Γεωργία Χριστοδουλοπούλου, θα υπέγραφε την αίτηση, που του είχαν ετοιμάσει, με αίτημα την δημοσίευση της διαθήκης και στην οποία φρόντισαν να δηλωνόταν ψευδώς  ότι την διαθήκη, που τον κάλεσαν να παραλάβει από το γραφείο του Παπαθεοδώρου για να καταθέσει με «συνοδεία» την Χριστοδουλοπούλου στο Δικαστήριο, την κατείχε δήθεν  ο ίδιος (Κάτσιος) και του την  είχε δήθεν παραδώσει ο διαθέτης. Ασύστολα ψεύδη και απατηλές μεθοδεύσεις και συμπεριφορές.

          Όπως φάνηκε, από την στιγμή που κάτοχος της διαθήκης φερόταν το περιβάλλον του αδελφού μου (Παπαθεοδώρου) προφανώς δεν υπήρχε λόγος ανάμειξης του οιονδήποτε στην δημοσίευση της «ιδιόγραφης διαθήκης», εκτός μίας περίπτωσης. Της πλαστογραφημένης, μη ιδιόγραφης, άκυρης διαθήκης.

          Και εάν δεν είχε σπουδαία σημασία, ούτε σημαντικό ενδιαφέρον  αυτή η διαθήκη ή δεν ήθελε ή δεν είχε χρόνο ούτε ο Παπαθεοδώρου, ούτε ο αδελφός μου να καταθέσουν την «ιδιόγραφη» διαθήκη του πατρός μου, θα μπορούσε μόνη της, με εξουσιοδότηση, η στενή συνεργάτιδά του, δικηγόρος  Γεωργία Χριστοδουλοπούλου να διεκπεραιώσει αυτή την διαδικασία, ως πρόσωπο εμπιστοσύνης τους και συνεργάτης τους.  Ο μόνος  ανασταλτικός, για έναν έγκριτο και έμπειρο δικηγόρο, λόγος για να μην «ενεργοποιήσει» άμεσα το ηθικό και επαγγελματικό του καθήκον παράδοσης «ιδιόγραφης διαθήκης» στην δημόσια  Αρχή για δημοσίευση  και να απέχει εμφανώς απ΄ όλη την διαδικασία,  ήταν η «πίεση» του καθήκοντος αληθείας και η ευθύνη εμπλοκής του σε μία, τεράστιου οικονομικού μεγέθους ανείπωτης και κατακριτέας, ακραίας παράνομης πράξης, της δημοσίευσης μιας, μη υπογραφείσας από τον διαθέτη άκυρης διαθήκης.

          Ο συντάκτης της διαθήκης δεν ήταν  ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ και ο επίδοξος πλαστογράφος θεώρησε ότι είναι πιο ασφαλές να θέσει μια ολογραφική υπογραφή από το να προσπαθήσει να αποδώσει δουλικά τη γνήσια υπογραφή του Ιωάννη Καρέλια.

          Ο αδελφός μου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ, δυστυχώς κατάφερε την εξοντωτική και μακροχρόνια ταλαιπωρία μου.

          Έχοντας με υποβάλλει σε ταλαιπωρίες, έχοντας με εξοντώσει περιουσιακά και ηθικά, μάκρυνε, με όλα τα μέσα που διέθετε, την  δικαστική αυτή περιπέτειά μου.

          Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της επίμονης και εχθρικής συμπεριφοράς των βαθύπλουτων, που με ανάγκασαν  να «σύρομαι» για πολλά χρόνια στα Δικαστήρια, ενώ εκ του ασφαλούς, θησαύριζαν και απολάμβαναν  την κληρονομιά των γονέων μου, επιβάλλοντας, με τον πλέον άδικο και συνάμα παράνομο τρόπο, την μη εγκατάστασή μου στο δικό μου κληρονομικό μερίδιο.

          Ο αδελφός μου αλλά στη συνέχεια και αυτές που υπεισήλθαν στη θέση του, παρεξηγώντας την εκ μέρους μου και όλης της οικογένειάς μου ευγένεια, με απόλυτο προσβλητικό τρόπο απέναντι σε μένα πέτυχαν, να παραβλέπεται ότι είχαν προτείνει εξωδικαστική συμβιβαστική λύση αναγνωρίζοντας το δικαίωμά μου και την μεγάλη αδικία, να καθυστερείται η έκδοση αποφάσεων. Μόνο ως  προφανή σκοπιμότητα μπορεί  να χαρακτηριστεί να κρατείται για 2 χρόνια  αδημοσίευτη εκδοθείσα  απόφαση από τον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ.

          Τόσο ο αδελφός μου όσο και οι κληρονόμοι του, που, μετά τον θάνατο του αδελφού μου, κατέστησαν διάδικα μέρη, γνώριζαν ότι η εγκατάσταση επί άκυρης διαθήκης δεν επιφέρει τα αποτελέσματά της, είναι αυτοδικαίως και οριστικώς  άκυρη. Αντ’  αυτού καθοδηγήθηκαν ή θυμήθηκαν τις «αγαθοεργίες». Αυτές έπρεπε να γίνονται σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς να εμπλέκουν επίδικα.

          Η ακυρότητα της διαθήκης είναι απόλυτη. Η  ιδιόγραφη διαθήκη,  δεν έχει υπογραφεί με το χέρι του διαθέτη πατέρα μου. Δεν είναι η υπογραφή του. Η ακυρότητα της διαθήκης είναι απόλυτη, επέρχεται αυτοδικαίως,  είναι οριστική και δεν θεραπεύεται με τη διαδρομή του χρόνου.

          Δεν δικαιολογείται η στάση της συνεργάτιδος του Παπαθεοδώρου , Δικηγόρος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, μόνιμη, επί σειρά ετών, κοινή  Δικηγόρος της ισχυρής πλειοψηφίας και της αυξημένης μειοψηφίας  της Καπνοβιομηχανίας, που γνωρίζει από την αρχή τι ακριβώς έχει συμβεί με την μεθόδευση δημοσίευσης μια άκυρης  διαθήκης, ούτε η στάση του Δικηγόρου «ΚΑΘΗΓΗΤΗ» ΛΥΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ που χρησιμοποιεί πρόσωπα και πράγματα για να θεωρείται ότι το νόμιμο δικαίωμά μου είναι καταχρηστικό.   Περιπαίζουν και εμπαίζουν και μόνο θυμηδία προκαλούν.

          Αποτελεί ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ και ΕΞΟΦΘΑΛΜΗ εκ νέου ΑΠΑΤΗΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ , να φτάνουν στον σημείο να παρουσιάζουν ως γραφή του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΛΙΑ σημείωμα  φερόμενης δήθεν γραφής του Ιωάννη Καρέλια (όπως θέλουν να διατείνονται).

          ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ δεν πρόκειται  να υπάρξει ΠΟΤΕ, όσο οι εγκατεστημένες στον πλούτο του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΛΙΑ, με μεθόδευση  δημοσίευσης  ΑΚΥΡΗΣ και ΔΗΘΕΝ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΛΙΑ.

          Είχε δοθεί η νομική ευκαιρία και δυνατότητα  να ικανοποιήσουν οι αντίδικες  το νόμιμο δικαίωμα στην κληρονομιά των γονέων μου και ιδίως του πατρός μου Ιωάννη Καρέλια. Επί πολλά έτη εμπαίζουν και συνεχίζουν ακόμη και τώρα να παραπλανούν   και αντί συγνώμης (αν μπορεί η συγνώμη να τα διαγράφει όλα) και εκούσιας αποκατάστασης των νομίμων, κλιμακώνουν την παράνομη, προσβλητική και προκλητική  στάση των.

          Αντί οι πρωταγωνιστές αυτής της τόσο έντονης και πρωτοφανούς παρανομίας να έχουν στερηθεί και την προσωπική τους ελευθερία για πάντα και να μου έχουν αποδώσει αυτά  που επιδεικνύουν και  απολαμβάνουν, που με παράνομο τρόπο  εκμεταλλεύονται και χρησιμοποιούν, εμμένουν στην προκλητική και δόλια και παραπλανητική συμπεριφορά τους, που τους βοηθά να μη βλέπουν τους κινδύνους που αυτή ενέχει.

          Η  ισχυρή πλειοψηφία και ισχυρή  μειοψηφία, προφανώς έχουν δημιουργήσει, «αφανές» κοινό μέτωπο, επειδή διεκδίκησα το μερίδιό μου από την κληρονομιά του πατέρα μου Ιωάννη Καρέλια.

          Ο πλούτος, η ιδιοτέλεια και τα ανέντιμα μέσα που χρησιμοποιούνται έχει γίνει κανόνας εξυπηρέτησης συμφερόντων. Η αδικία όμως ουδέποτε είχε ούτε και πρόκειται ποτέ  να αποκτήσει ηθικό ανάστημα.  Στην Ελλάδα χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να επιβιώσει το ηθικό και το δίκαιο».

          Σε νεότερη ανακοίνωση της κι εστιάζοντας στη σχέση της εταιρείας Καρέλια με το Χρηματιστήριο η κ. Ινώ Καρέλια αναφέρει τα εξής:

          Σε συνέχεια όσων σας ανέφερα για το τι έχει συμβεί,  διαπιστώνεται ότι:

          H εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία εξέδιδε μετοχές χωρίς αντίκρισμα βασιζόμενη σε υπεραξία ακινήτου που δεν  ανήκει στην ίδια  αλλά στα φυσικά πρόσωπα μετόχους της.

          Για να εκδοθούν περισσότερες μετοχές η εισηγμένη δεν εφάρμοζε τον συντελεστή που όριζε το Υπουργείο Οικονομικών  αλλά μεγαλύτερο , παρά το γεγονός ότι γνώριζαν οι διοικούντες ότι  οι αποφάσεις του Υ.Ο αποτελούσαν αναγκαστικού δικαίου διατάξεις επισύροντας αυτοδίκαια απόλυτη  ακυρότητα

          Το ακίνητο, που εξέδιδαν  μετοχές, στις περί κλήρου δίκες που είχα με τον αδελφό μου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΕΛΙΑ επί της κληρονομιάς του πατρός μας  Ιωάννη Καρέλια το εμφάνιζαν  ως κληρονομιαίο στοιχείο, «λησμονώντας» ότι όταν  ήθελαν να κεφαλαιοποιήσουν την υπεραξία του εκδίδοντας  μετοχές για το Χρηματιστήριο το ανέφεραν ως ακίνητο της Καπνοβιομηχανίας

          Σε άλλο κληρονομιαίο  ακίνητο, που  είχε εγγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο η περί κλήρου αγωγή μου, ενόψει αντιδικιών και πριν την έκδοση τελεσίδικης απόφασης «δωρίζεται» και η δωρεά  γίνεται αποδεκτή, σαν να γνώριζαν όλοι εκ των προτέρων την έκβαση της δικαστικής εξέλιξης.

          Οι αντίδικές μου,  ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΕΛΙΑ και ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,  «θυμήθηκαν  του ευεργέτες των» / «καθοδηγηθήκαν» να γίνουν δωρητές επί επίδικου  ακινήτου «χρησιμοποιώντας την φιλανθρωπία των και την έξωθεν καλή μαρτυρία των » ή ότι άλλο, ενόψει αναμονής δικαστικών αποφάσεων.

          Ο συγγενής , έγκριτος δικηγόρος ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  εμφανιζόταν κάτοχος της διαθήκης του Ιωάννη Καρέλια , δεν διανοήθηκε να δημοσιεύσει την διαθήκη, όπως δεν τόλμησε να πράξει και ο αδελφός μου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ, αλλά απέχοντας  μεθόδευσαν να την καταθέσει με ύπουλο και αήθη  τρόπο άτομο της οικογένειας μου για να μην κινδυνεύουν οι προηγούμενο από σοβαρά ποινικά αδικήματα που σήμαιναν φυλακή.

          Οι αντίδικές μου,  απολαμβάνουν και  χρησιμοποιούν τον πλούτο που εγκαταστάθηκαν με πλαστή / μη γνήσια διαθήκη, και αυτοπαγιδεύονται όταν προσκομίζουν ως δήθεν γνήσια έγγραφα του Ιωάννη Καρέλια  έγγραφα που με γυμνό οφθαλμό  είναι ανόμοια της μη γνήσιας/πλαστής διαθήκης,

          Πετυχαίνουν ανεξηγήτως και σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος  την μη δικαστική συνδρομή που ζήτησα για να μην αποκαλυφθεί ο πακτωλός χρημάτων , ομολογιών και μετοχών στο εξωτερικό και για να μη προσμετρηθούν στα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία

          Η ισχυρή μειοψηφία, γνωρίζοντας ότι έχει εγκατασταθεί παράνομα στο κληρονομικό μου δικαίωμα ενώ το αναγνώρισε, ψευδόμενη ανέκρουσε πρύμνα,  βρίσκοντας προφανώς διαφορετικό τρόπο επίλυσης των θεμάτων προκειμένου να μπουν «Τίτλοι Τέλους» στην παρανομία των.

          Η μειοψηφία, ευρίσκεται σε αντιπαλότητα με τη ισχυρή πλειοψηφία και  όπως ισχυρίζεται χωρίς να θέλει να είναι στην διοίκηση,  θέλει διαφάνεια παντού, υπονοώντας  ότι «παρακρατούντο» έσοδα σε εξωγχώριες. Από την άλλη όμως όταν εγώ ζήτησα  δικαστική συνδρομή για να μην αποκαλυφθεί ο πακτωλός των κληρονομιαίων χρημάτων, ομολογιών και μετοχών στην αλλοδαπή αυτή πέτυχε να  «συγκαλυφτεί» λειτουργώντας οι «λειτουργοί» σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος».

          Υπογράφουσα: Ινώ Καρέλια».                Πηγή – πληροφορίες: https://www.newsit.gr

 

Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στην έγκυρη ανεξάρτητη ενημερωτική σελίδα μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό, αλλά είμαστε πάντα και παραμένουμε πιστοί και εκφραστές της πασίγνωστης φράσης του Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας) «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

 

Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΟΑΤΚΙ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO