ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ


          «Φανταστείτε κ. πρωθυπουργέ ότι πολλοί από μας, για την κάθοδό μας στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου ποσού μετακινήσεως με Ι.Χ. από τη μια άκρη της Ελλάδας στο κέντρο στην Αθήνα, χρησιμοποιούμε και τα λεωφορεία», τονίζει στην επιστολή του

          Μηνιαία επιχορήγηση βενζίνης ζητά με επιστολή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, κ. Μακάριος, για τον ίδιο και τους Μητροπολίτες Ζιχνών, Λήμνου, Γρεβενών, Σιατίστης, Σάμου, Καρπενησίου, Γόρτυνος, Μάνης, Κονίτσης, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

          Ο Μητροπολίτης στην επιστολή του αναφέρεται στο υψηλό κόστος των καυσίμων, το οποίο οδηγεί σε πλήρη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων των Μητροπολιτών, ενώ υπογραμμίζει ότι αρκετοί εξ αυτών ταξιδεύουν στην Αθήνα με λεωφορεία.

          Αναλυτικά η επιστολή:

«Εξοχώτατον

Κ. Κυριάκον Μητσοτάκην

Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος

Μέγαρον Μαξίμου

Ἀθήνας

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Στίς 4 Ἰουλίου τρ. ἔ. σᾶς ἀπέστειλα μιά ἐπιστολή πού δημοσιεύτηκε καί στό διαδίκτυο μέ προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουμε στήν ἀκριτική περιοχή τοῦ Σιδηροκάστρου μέ τήν ἐλπίδα ὅτι Σεῖς, καί κυρίως οἱ συνεργάτες σας θά ἐνσκύψετε ὡς συνήθως γιά τήν ἔστω καί μερική ἀντιμετώπισή τους.

Γνωρίζοντας τό βάρος τῶν πολλῶν καί μεγάλων εὐθυνῶν σας δέν ἐπιθυμοῦμε νά προσθέσουμε ἐπιπλέον προβλήματα, πλήν ὅμως παρακαλοῦμε νά εἶστε γνώστης τούτων.

Ὅμως χθές τήν ἀπέσυρα γιά τόν λόγον ὅτι τό πρῶτο θέμα τῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων καθώς διάβασα στό διαδίκτυο καί στό ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας τό ἀντιμετωπίζετε καί προωθεῖτε τήν λύση του Σεῖς μέ τήν ἐργατικότητά σας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος μας μέ τήν σύνεσή του καί ἡ Ὑπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως μέ τήν εὐθυκρισία της καί εὐχόμεθα ὁλοψύχως νά ψηφισθεῖ πλέον ὡς νόμος γιά νά λυθεῖ ἡ ἐκκρεμότητα πού ταλανίζει ὅλους ἐδώ καί δεκαετίες.

Μέ τήν ἐπιστολή μου καί τήν παρέμβασή μου δέν θέλω νά φέρω προσκόμματα στήν ὅλη προσπάθεια γιατί ξέρετε ὁ καθένας μέ τόν δικό του τρόπο καί ἐρμηνεύει καί μεταφέρει τά πράγματα.

Παράκλησή μου μόνον εἶναι νά μᾶς βοηθήσετε γιά νά μποροῦμε κι ἐμεῖς νά βοηθοῦμε τίς ἐπαρχίες μας στό μέτρο τοῦ σοβαροῦ καί λογικοῦ.

Ὅμως διατηρῶ ἀπό τήν ἐπιστολή μου τίς δύο ἐπόμενες παραγράφους τίς ὁποῖες σᾶς κοινοποιῶ καί πάλιν καί παρακαλῶ γιά τήν πιθανή ἀντιμετώπισή τους ἀπό σᾶς καί τά ἐντεταλμένα ὄργανά σας καί σᾶς εὐχαριστῶ τά μέγιστα γιά τό ἐνδιαφέρον σας.

Ἐκτός λοιπόν τοῦ πρώτου θέματος, τά ὑπόλοιπα ἔχουν ἀκριβῶς ὡς κάτωθι:

Πρῶτον, τό ὐψηλό κόστος τῶν καυσίμων μᾶς ὁδηγεῖ σέ πλήρη συρρίκνωση τῶν δραστηριοτήτων μας.

Τά προγράμματα ἐπισκέψεων στά χωριά μας καί οἱ πολλές ὑποχρεώσεις μας μᾶς ἀναγκάζουν καθημερινῶς νά εὐρισκόμεθα διαρκῶς σέ μιά ἀέναη κίνηση. Ἑορτές, πανηγύρεις, κατασκηνώσεις, λειτουργίες προϋποθέτουν διαρκεῖς ἐπισκέψεις καί ἕνα ρεζερβουάρ γεμάτο.

Ἐάν θά πρέπει νά πᾶμε σέ ἀπομακρυσμένα χωριά τῶν 80 χιλιομέτρων μέ ἐπιστροφή δύο ἤ τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα, ἡ δαπάνη πλέον γίνεται ἀσύμφορη μέ τήν τιμή τῆς βενζίνης νά εὐρίσκεται στά ὕψη γιά τούς γνωστούς σέ ὅλους μας λόγους.

Θά παρακαλοῦσα λοιπόν ἀκριτικές Ἱερές Μητροπόλεις καί μέ μεγάλες διαδρομές ὡς οἱ Μητροπόλεις Σιδηροκάστρου, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου, Λήμνου, Γρεβενῶν, Σιατίστης, Σάμου, Καρπενησίου, Γόρτυνος, Μάνης, Κονίτσης, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουμε μεγάλα ἀστικά κέντρα καί μεγάλες ἐνορίες πού χρηματοδοτοῦν τά καύσιμά τους, νά μᾶς ἐπιχορηγήσετε μέ κάποια λίτρα βενζίνης μηνιαίως ὡς ἐγίνετο καί παλαιά, γιά νά μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς ὑποχρεώσεις μας καί νά μήν ὑποστείλουμε τά προγράμματα καί τίς μετακινήσεις μας.

Εἴμεθα περίπου δέκα Μητροπόλεις οἱ πτωχότερες καί ἀκριτικές στίς ὁποῖες νομίζω ὅτι δέν θά στοιχίσει στόν κρατικό προϋπολογισμό μεγάλα ποσά ἡ κάλυψη τῶν ἐξόδων μετακινήσεως.

Ὁρίσατε ἐσεῖς μέ τά ἐπιτελεῖα σας ὅποιες νομίζετε ὅτι ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας.

Φανταστεῖτε κ. Πρωθυπουργέ ὅτι πολλοί ἀπό μᾶς, γιά τήν κάθοδό μας στήν Ἀθήνα λόγῳ τοῦ ὑπέρογκου ποσοῦ μετακινήσεως μέ Ι.Χ. ἀπό τή μιά ἄκρη τῆς Ἑλλάδας στό κέντρο στήν Ἀθήνα, χρησιμοποιοῦμε καί τά λεωφορεία.

Νομίζω λοιπόν ὅτι ἀξίζει τόν κόπο νά βοηθηθοῦμε, ὅταν μαλιστά διαρκῶς καί καθημερινῶς ἐκδαπανώμεθα ὑπέρ τοῦ λαοῦ μας, ὅπως καί Σεῖς.

Δεύτερον, θά σᾶς παρακαλοῦσα συγκεκριμένα γιά τό Σιδηρόκαστρο νά βοηθήσετε νά ἀπεμπλακεῖ ἡ διαδικασία παραχωρήσεως τοῦ κτιρίου τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Σιδηροκάστρου.

Ἐπί μίαν 15ετία παραμένει κλειστό μέ ὅλες τίς ὀλέθριες συνέπειες τῆς φθορᾶς.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἐπειδή τό κτίριο εὐρίσκεται σέ περίοπτη θέση στό Κέντρο τῆς Πόλης, θά ἤθελα νά τό μετατρέψω σέ Μουσεῖο Βυζαντινῆς Τέχνης τόν ἄνω ὄροφο καί Πινακοθήκη τό ἰσόγειο.

Δείγματα τῆς ἐργασίας μου στήν περιοχή μποροῦν νά σᾶς δώσουν διά τοῦ λόγου τό ἀληθές οἱ Βουλευτές μας Κώστας Καραμανλής, Φωτεινή Ἀραμπατζῆ καί Τάσος Χατζηβασιλείου.

Εἴμεθα πολύ φίλοι μέ ὅλους καί εἶναι γνῶστες τῶν πραγμάτων. Δέν θά ἀπογοητεύσουμε κανέναν. Δυστυχῶς ἡ γραφειοκρατία καί ὁ νόμος τοῦ κ. Πάνου Καμένου ἔχει μπλοκάρει ὅλα τά ἀκίνητα τοῦ Στρατοῦ πρός ζημίαν ὅλων.

Βοηθήσατέ μας γιά νά βοηθήσουμε τούς τόπους διακονίας μας. Ἐάν δέ δημιουργήσουμε πόλους ἕλξης, ποῖος ὁ λόγος νά μᾶς ἐπισκεφθοῦν στό Σιδηρόκαστρο καί στήν περιοχή μας φίλοι τοῦ ἐσωτερικοῦ τουρισμοῦ; Γιά τίς ταβέρνες μας;

Ἀλοίμονο, ὁ τόπος μας καί ἱστορικός εἶναι καί μέ πλούσιο φυσικό περιβάλλον, πλήν ὅμως παντελῶς ἀναξιοποίητος.

Προσωπικά μπορῶ σέ ἐπίσκεψή σας νά σᾶς ξεναγήσω καί νά σᾶς δείξω τί ἀκριβῶς ἐννοῶ. Μέ λίγα πράγματα πολλά μποροῦμε καί νά κάνουμε καί νά παρουσιάσουμε ἀλλά καί νά ἑλκύσουμε τόν κόσμο.

Τά μοναστήρια μας, ἐν οἷς καί ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἀκριτοχωρίου, πού εἶναι καθαρῶς ἰδιωτική πρωτοβουλία κάποιων ἀφιερωμένων ἀνθρώπων προσελκύει τό ἐνδιαφέρον χιλιάδων χριστιανῶν.

Ἀλλά μέχρι ἐδώ καί τίποτε πέραν τούτου.

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Παρακαλῶ γιά τό προσωπικό ἐνδιαφέρον σας γιά ὅσα σᾶς ἐγραψα μέ ἁπλότητα ὄχι γιά ἴδιον ὄφελος ἤ τήν προσωπική μας προβολή, ἀλλά τοῦ τόπου μας καί τῆς πατρίδος μας πρός καύχηση ὅλων μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως γιά τόν ἐνδιαφέρον καί τήν κατανόηση καί σᾶς εὔχομαι ὅλα τά καλά τοῦ Θεοῦ.

Μέ ἄπειρες εὐχές, τιμή καί ἀγάπη,

+Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος».

 


                Πηγή – πληροφορίες: in.gr

 

Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στην έγκυρη ανεξάρτητη ενημερωτική σελίδα μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό, αλλά είμαστε πάντα και παραμένουμε πιστοί και εκφραστές της πασίγνωστης φράσης του Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας) «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΟΑΤΚΙ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO