ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΒΑ


          Για την Αυστραλία, προκειμένου να παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, αναχωρεί ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

          Κατά την απουσία του Δημάρχου, θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας, ο οποίος και έλαβε σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις. 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ