ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ: Η ἉΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ἈΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ


          Ανακοινωθέν για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου (3 Οκτωβρίου 2022)

          Συνῆλθε σήμερον, 3ην τ.μ. Ὀκτωβρίου 2022, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, Ἁγία και Ιερά Σύνοδος εἰς τήν πρώτην συνεδρίαν αὐτῆς τῆς νέας Συνοδικῆς περιόδου και τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους. Ἐν ἀρχῇ ἀντηλλάγησαν αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τοῦ πρώτου τῇ τάξει τῶν νέων Συνοδικῶν Παρέδρων, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

          Κατ᾿ αὐτήν, εἰσηγήσει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, διωρίσθησαν ὡς μέλη, ἀπό πλευρᾶς τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου, τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς περί τοῦ Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ και Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτας, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Ἀέτιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καθώς και ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, Διευθυντής τοῦ Α΄ Πατριαρχικοῦ Γραφείου και Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανε-πιστημίου Ἀθηνῶν.

          Ἐξ ἄλλου, Ἁγία και Ιερά Σύνοδος απεδέχθη τήν οἰκειοθελῆ παραίτηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρώην,πλέον, Γάνου και Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, καθώς και τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σκοπέλου κ. Παγκρατίου ἐκ τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Μεξικοῦ καθηκόντων αὐτοῦ, κατατάξασα ἀμφοτέρους εἰς τούς ἐφησυχάζοντας Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου.

          Τέλος, ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

          Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

          τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.








 

 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ