ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ : “ΚΑΘ᾽ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΜΑΣ ΕΔΙΔΑΧΘΗΜΕΝ ΟΤΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΩΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΙΔΕΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΌΠΕΡ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ”


          Τη διαβεβαίωση προς το ανά την Οικουμένη ποίμνιο της Μητρός Εκκλησίας πως ότι υποσχέθηκε κατά την εις Επίσκοπον χειροτονία του, τα Χριστούγεννα του 1973, εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο και σήμερα, και θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι τελευταίας του αναπνοής, έδωσε η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, την Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσε 49 χρόνια από την εκλογή του σε Επίσκοπο (Μητροπολίτη Φιλαδελφείας).

          Στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε, στον Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, όπου και το ιστορικό Αγίασμα του εορταζομένου την ημέρα αυτή Αγίου Μεγαλομάρτυρος Σεβαστιανού, ο Παναγιώτατος σημείωσε ότι το προσκύνημά του, κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, σε αυτό τον Ναό αποτελεί, “χρέος ιερό, ελάχιστον αντίδωρον ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς τον Δωρεοδότην Θεόν, ο οποίος μας αξίωσε την 18ην Δεκεμβρίου 1973, με εισήγησιν του αοίδιμου Προκατόχου μας Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου και με την ψήφον των αγίων Αρχιερέων, μελών της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου, να εκλεγούμε Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Φιλαδελφείας”.

          Και ο Πατριάρχης συνέχισε:

          “Καθώς εισερχόμεθα, θεία χάριτι, εις το 50ον έτος της ταπεινής Αρχιερατικής διακονίας μας, επιθυμούμε, εδώ εις το Σαρμασίκι, ενώπιον Θεού και όλων υμών, να ανανεώσουμε την υπόσχεσιν που εδώκαμε κατά την ημέραν της εις επίσκοπον χειροτονίας μας, τα Χριστούγεννα του 1973. Είχαμε τότε αναφέρει στην αντιφώνησί μας: «δίδωμι τη Εκκλησία, κατά την ιεράν ταύτην στιγμήν, την υπόσχεσιν ότι και υπό την νέαν ιδιότητά μου θέλω εργασθή, δι᾽ όλων των ταπεινών μου δυνάμεων μετά περισσοτέρου ή σήμερον ζήλου και μετά της αυτής πιστότητος και αφοσιώσεως, διά την δόξαν αυτής εις δόξαν Θεού και διά την σωτηρίαν ψυχών». Και συνεχίσαμε: «υπόσχομαι ενώπιον Υμών, Παναγιώτατε, να αγαπώ και να τιμώ και να σέβωμαι ως εικόνα του Θεού και να διακονώ μετά χαράς και προθυμίας τον άνθρωπον και εν ανάγκη να θυσιάζωμαι υπέρ αυτού. Άλλωστε, η Φιλαδέλφεια θα μοι υπομιμνήσκη ακαταπαύστως ότι οφείλω να φιλώ τους αδελφούς μου». Καταλήξαμε δε, λέγοντας: «Ουδέν έχω όπερ δεν έλαβον παρά της Εκκλησίας. Εις την Εκκλησίαν επομένως, οφείλω τα πάντα και επί πλέον ευγνωμοσύνην και αφοσίωσιν και σεβασμόν και πιστότητα και υπακοήν άχρι θανάτου. Αναλογιζόμενος δε ότι τιμώμαι ελέω του Θεού και κανονική γνώμη της Εκκλησίας ίνα ω Επίσκοπος εν τη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, πολλαπλήν δέον ίνα έχω εν εμοί συνείδησιν της ευθύνης ως πιστού φορέως των μεγάλων παραδόσεων αυτής και θεράποντος και μόνον αυτής, πιστού άρχι θανάτου, ει δε και δεήσει, θανάτου σταυρού».

          Σας διαβεβαιούμε, πεφιλημένα τέκνα, πως ο,τι υποσχεθήκαμε προ 49 ετών ισχύει δι᾽ ημάς εις το ακέραιον και σήμερα και θα συνεχίση να ισχύη μέχρι τελευταίας μας αναπνοής. Καθ᾽ όλην την Αρχιερατικήν πορείαν μας εδιδάχθημεν ότι ο Επίσκοπος, και πολύ περισσότερο ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης, δίδει μαρτυρίαν ζωής και θανάτου. Όπερ σημαίνει ότι πρέπει να είναι έτοιμος για όλα. Όλα χάριν του λαού του Θεού στον οποίον ανήκει και διά τον οποίον υπάρχει ως Επίσκοπος. Διά τον άνθρωπον εσταυρώθη ο Θεός. Διά τον άνθρωπον συσταυρούται και ο Επίσκοπος για να συζήση με τον Χριστόν διά της πίστεως εις Αυτόν και διά της προσηλώσεώς του εις τα όσια και ιερά, τα οποία μας εκληροδότησαν οι Πατέρες ημών.”

          Προηγουμένως ο Πατριάρχης, αναφέρθηκε στη σημασία της τιμής που οφείλουμε να αποδίδουμε προς τους Αγίους της Εκκλησίας μας, “όπως ακριβώς και εκείνοι αδιαλείπτως πρεσβεύουν υπέρ ημών και μας διδάσκουν και μας εμπνέουν με το παράδειγμά τους”. Όπως είπε, είναι διαρκώς επίκαιρο το μήνυμα των Αγίων για την ζωή μας, διότι είναι μάθημα αγάπης άνευ ορίων προς τον Θεό και προς τους αδελφούς μας, τους συνανθρώπους μας.  Πρόσθεσε δε, ότι αποτελεί και δίδαγμα βαθείας πίστεως, καθαρής και κρυστάλλινης ζωής, θυσίας και αυταπαρνήσεως. “Και καθώς οι αρετές και αξίες αυτές είναι αιώνιες, αιώνιο είναι και το μήνυμα των Αγίων, άσβεστη πρέπει να είναι η προς αυτούς ευγνωμοσύνη μας και αδιάλειπτος η τιμή και η προσκύνησί μας, όχι μόνον κατά την ημέραν που επιτελούμε την ιερή μνήμη τους εν ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικές, αλλά καθ᾽ εκάστην ημέραν της ζωής ημών”, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και υπογράμμισε ότι αυτό το μήνυμα μας διδάσκει και η εορτή και το συναξάρι του Μεγαλομάρτυρος Σεβαστιανού, ο οποίος νεότατος πίστεψε και μαρτύρησε.

          Στη συνέχεια απευθύνθηκε σε πολυμελή όμιλο Καθηγητών και μαθητών Λυκείου από την Καρδίτσα, που πραγματοποιούν προσκυνηματική επίσκεψη στην Πόλη.

          “Εσείς, αγαπητοί νέοι μας από την Καρδίτσα, ως άλλοι Σεβαστιανοί, θα ζήσετε και θα υπεραμυνθήτε, όπου και αν ευρεθήτε, της Εκκλησίας μας, της πίστεώς μας. Καλώς ήλθατε στη Μητέρα σας Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο! Σας υποδεχόμαστε με πολλή πατρική αγάπη και επικαλούμεθα εφ᾽ υμάς την ευλογία του Αγίου Θεού διά την κατ᾽ Αυτόν αύξησι και προκοπή σας, για την οποία πάντοτε προσευχόμεθα.

          Το περιβάλλον εντός του οποίου ζήτε, σας παρέχει μεν πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες, αλλά και πολλές προκλήσεις. Μην επιζητήτε την «πλατείαν πύλην και την ευρύχωρον οδόν», διότι αυτή οδηγεί στην απώλεια. Μη λησμονήτε ότι άνευ σταυρού δεν υπάρχει Ανάστασις, η οποία μαρτυρεί ότι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο είναι πάντοτε ισχυρότερη από τον θάνατο και το κακό. Μείνατε, λοιπόν, εδραίοι και αμετακίνητοι στις παραδόσεις του Γένους μας. Σεβασθήτε και διατηρήστε τις μεγάλες πνευματικές αξίες, τις οποίες δίδαξε ο Χριστός και κήρυξε ανέκαθεν η Εκκλησία μας. Μιμηθήτε το παράδειγμα του Αγίου Σεβαστιανού! Είναι το στέρεο έδαφος επάνω στο οποίο θα μπορέσετε να μεγαλουργήσετε!

          Υπό την εμπνευσμένη πνευματική καθοδήγηση του καθ᾽ όλα αξίου ποιμενάρχου σας, Ιερωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, προς τον οποίον απευθύνουμε εγκάρδιο χριστουγεννιάτικο χαιρετισμό, προσευχόμαστε να συνεχίσετε την ανοδική πορεία σας, και σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία στις σπουδές σας, προς δόξαν Χριστού, καύχησιν της Μητρός Εκκλησίας και αγαλλίασιν των γονέων και των καλών διδασκάλων σας, τους οποίους και ευχαριστούμε ολοκαρδίως για το προσκύνημά σας στη Βασιλίδα των Πόλεων και στο ιστορικό εδώ Αγίασμα του Αγίου Σεβαστιανού”.

          Ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που κατά καιρούς αντιμετωπίζει η Μητέρα Εκκλησία, και ευχήθηκε να επικρατεί η ειρήνη στις σχέσεις των δύο γειτονικών λαών της Ελλάδος και της Τουρκίας.

          Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, εξέφρασε την Πατριαρχική του ευαρέσκεια και τις συγχαρητήριες ευχές του προς τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Αλικαρνασσού κ. Αδριανό, Επόπτη της Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου και τον εξυπηρετούντα ιερατικώς την Κοινότητα π. Αθανάσιο Μαμάση, για τη διακονία και το πολύτιμο έργο τους, καθώς και προς την απερχόμενη Εκκλησιαστική Επιτροπή, υπό την προεδρία του Μουσικολογιωτάτου κ. Αντωνίου Παριζιάνου, και όλους τους πολύτιμους συνεργάτες τους, “για το σημαντικό έργο πού επετελέσαν κατά την μακράν θητείαν τους”. Επίσης, συνεχάρη τα νέα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, που εξελέγησαν κατά τις κοινοτικές εκλογές,  οι οποίες διεξήχθησαν το περασμένο Σάββατο, και τους ευχήθηκε εγκαρδίως καλλίκαρπο, απρόσκοπτη και επιτυχή θητεία.

          Ο Παναγιώτατος δεν παρέλειψε και εφέτος να αναφερθεί στον απουσιάζοντα λάτρη της Πόλεως, Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Δοσίθεο Κανέλλο, Ηγούμενο της Ι. Μονής Τατάρνης Ευρυτανίας, ο οποίος, κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, επισκεπτόταν πάντοτε την Πόλη.

          Στο τέλος της ομιλίας του απευθύνθηκε στην αγγλική γλώσσα προς την ομάδα καλλιτεχνών από το Λβιβ της Ουκρανίας (Lviv Academic Music and Drama Theater), οι οποίοι τραγούδησαν προς τιμήν του χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ο Παναγιώτατος τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ως “αδικαιολόγητο, ανίερο και διαβολικό”, και προσευχήθηκε σύντομα να επικρατήσει η ειρήνη στη δοκιμαζόμενη αυτή χώρα.

          Προηγουμένως, τον Πατριάρχη προσφώνησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αλικαρνασσού, και ο Μουσικολ. κ. Αντώνιος Παριζιάνος.

          Κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, τον θείο λόγο κήρυξε, κατά την τάξιν, ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Αλέξανδρος, Βιβλιοφύλακας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

          Εκκλησιάστηκαν ο Εντιμ. Γενικός Πρόξενος της Ουκρανίας στην Πόλη κ. Roman Nedilskyi, και πλήθος πιστών από την Πόλη και προσκυνητών από το εξωτερικό.

          Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

 

 

Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΟΑΤΚΙ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO