ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ – ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


          Με Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται η θητεία των ήδη ορισμένων Αντιδημάρχων έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

          Επίσης, με την ίδια Απόφαση ως Αναπληρωτής Δημάρχου από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης.

          Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει Απόφαση για τον ορισμό εντεταλμένων συμβούλων. 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ