ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ


Τιμητική διάκριση έλαβε ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της 13ης Εκδήλωσης για την ορθή χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά και τους εφήβους, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ στην Αθήνα, για τη λειτουργία της Ακαδημίας Γονέων. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο Παναγιώτης Τσίγγανος ως εκπρόσωπος της Υφυπουργού Υγείας.

Στην τελετή βράβευσης, εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας παρευρέθηκαν για να παραλάβουν το βραβείο, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικών Θεμάτων Γιώργος Φάβας -ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Καλαμάτας-, καθώς και το στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας Μαρία Χαριζοπούλου.

Σημειώνεται ότι η Ακαδημία Γονέων του Δήμου Καλαμάτας λειτούργησε σε δύο (2) κύκλους, με πρώτο κύκλο την περίοδο 2021-2022, διαδικτυακά, μέσω οκτώ (8) συναντήσεων τις οποίες παρακολούθησαν εβδομήντα-εννέα (79) συμμετέχοντες. Ο δεύτερος κύκλος λειτουργεί την περίοδο 2022-2023 υβριδικά και έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) συναντήσεις έως σήμερα, τις οποίες παρακολούθησαν ογδόντα-τρεις (83) συμμετέχοντες.

Η αξιολόγηση που έλαβε η εν λόγω δράση για την περίοδο 2021-2022 είναι θετική, καθώς το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των συμμετεχόντων σε αυτή χαρακτήρισε την «οργάνωση της εκδήλωσης» ως «πολύ καλή» και το τριάντα τοις εκατό (30%) ως «καλή». Επιπλέον, η «θεματολογία- παρουσίαση» αξιολογήθηκε από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του πληθυσμού των συμμετεχόντων ως «πολύ καλή» και αντίστοιχα από το τριάντα τοις εκατό (30%) ως «καλή».
 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ