ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΡΓΑΣ ΚΑΙ ΘΟΥΡΙΑΣ


Σε εφαρμογή του ν.5043/2023, Α’91 και σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξη Προέδρων, εκλογές στα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων στα οποία κατά τις εκλογές του 2019 οι συνδυασμού των Προέδρων είχαν λάβει ποσοστό κάτω του 50%. Στο Δήμο Καλαμάτας τρεις (3) είναι οι Δημοτικές Κοινότητες που αφορούσε η εν λόγω διάταξη και συγκεκριμένα οι Κοινότητες Ασπροχώματος, Βέργας και Θουρίας.

Στη Βέργα, μετά την εκλογική διαδικασία νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας αναδείχθηκε ο Ευάγγελος Πανταζής του Ιωάννη.

Στη Θουρία, λόγω ισοψηφίας κατά την εκλογική διαδικασία υπήρξε κλήρωση. Νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος του Δημητρίου.

Τέλος, στο Ασπρόχωμα, η εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας είναι προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.
 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ