ΠΡΟΣΛΗΨΗ 48 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 8 ΟΔΗΓΩΝ

 

Απόφαση πρόσληψης εργατών πυροπροστασίας έτους 2023 και χειριστών – οδηγών, σε συνέχεια εισήγησης του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, εντός της αντιπυρικής περιόδου, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη χθεσινή (6/6/2023) του συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε πρόσληψη έως 48 εργατών πυροπροστασίας και έως 8 χειριστών – οδηγών Μ.Ε., τρίμηνης διάρκειας εργασίας, για άμεση αναγγελία και απόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς και σε επίπεδο πρόληψης την εκτέλεση προληπτικών εργασιών, τη φύλαξη και τον καθαρισμό των ευπαθών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας.

Αναλυτικά, εγκρίθηκε η πρόσληψη:

35 εργατών πυροπροστασίας από 17 Ιουλίου έως 16 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών)

13 εργατών πυροπροστασίας από 17 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3μηνών με δυνατότητα παράτασης ½ (μισού) μήνα, συνολικό χρονικό διάστημα 3,5 μηνών)

8 χειριστών – οδηγών από 17 Ιουλίου έως 16 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών)

Οι εργάτες πυροπροστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας, θα κατανεμηθούν σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου και στην Κοινότητα Καλαμάτας, όπου προτείνεται η τοποθέτηση περισσοτέρων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ευπαθείς περιοχές, μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Οι χειριστές θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας (διάνοιξη και ομαλοποίηση του οδοστρώματος, όπου απαιτείται, διευκόλυνση της διέλευσης των πυροσβεστικών και υδροφόρων οχημάτων και της πλήρωσης των υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας, καθαρισμό βλάστησης κ.λπ.) και για τη συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Οι προσλήψεις των ανωτέρω εργατών πυροπροστασίας θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν.
 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ