ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ Ἱ. ΜΟΝΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ


Ἀνακοινωθέν περί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς Παναγίαν Σουμελᾶ

«Γνωρίζεται διά τοῦ παρόντος εἰς τούς ἐνδιαφερομένους εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι ἐφέτος δέν θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (15 Αὐγούστου) εἰς τήν ἱστορικήν Ἱ. Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ, καθ᾽ ὅτι δέν ἐδόθη ἡ ἀπαιτουμένη ἄδεια παρά τῶν ἁρμοδίων κυβερνητικῶν ἀρχῶν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 20ῇ Ἰουλίου 2023

Ἐκ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας»

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ