ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 047ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 047ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ         87

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑ       97

 

ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 8

 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ   1

 

ΆΚΥΡΑ    6


ΨΗΦΗΣΑΝ    199


Τα στοιχεία θα διασταυρωθούν με τα επίσημα στοιχεία του Πρωτοδικείου
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ