ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ


Το Σάββατο, 25η Νοεμβρίου 2023, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, όπου φυλάσσεται ο μαρμάρινος κίονας επί του οποίου η Αγία απεκεφαλίσθη, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Γουϊνέας κ.Γεωργίου, Εκπροσώπου της ΑΘΜ στην Αθήνα, Ερμουπόλεως κ.Νικολάου, Μέμφιδος κ.Νικοδήμου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου, Ναυκράτιδος κ.Παντελεήμονος, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Πηλουσίου κ.Ναρκίσσου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας, Ταμιάθεως κι.Γερμανού, Προϊσταμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Σάββα, ως και των Θεοφιλ. Επισκόπων Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κ.Χρυσοστόμου και Νιτρίας κ.Νικοδήμου, Πατριαρχικού Εξάρχου στη Κύπρο.

      Στην Ευχαριστιακή Σύναξη τον θείο λόγο εκήρυξε ο  Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.Ιωακέιμ Μούκανος, Ιεροκήρυξ της Ι.Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, ως ακολούθως:

«Ἀλεξανδρέων ἡ λαμπρά καί θεία πόλις,ἐπί τῇ μνήμῃ σου σεμνή πανηγυρίζει» (Κάθισμα τῆς ἑορτῆς  ΚΕ΄ Νοεμβρίου)

Ἀδελφοί μου ἠγαπημένοι οἱ συναχθέντες ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, ἡ ὁλόφωτος μνήμη τῆς συμπολίτιδος ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου καί πολιούχου Σινᾶ,ὁδήγησε τά βήματά ὅλων μας στό ἱερό παλλάδιο τοῦ  πολυαιώνιου ναοῦ τοῦ Ὁσίου Σάββα,πού φιλοξενεῖ ἀπό αἰώνων,ὡς τιμαλφέστατο κειμήλιον τήν στήλη ἐπί τῆς ὁποίας ἡ ἁγία προσέφερε το ἁγνό καί παρθενικό της αἷμα γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ!

Μεγάλη ἡ  σημερινή ἡμέρα γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί τό παλαίφατο Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς,εὐκλεής γόνος τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ἡ θεόσοφος, «ἡ τό σῶμα πολυπλόκοις βασάνοις  ἐκδοῦσα, δι’ ἀγάπην τοῦ Ποιητοῦ σου,καί μή καταβληθεῖσα, ὡς ἄκμων ἀνάλωτος».

Ὁ ἱερός συναξαριστής σημειώνει μέ ἔμφαση: «Αἰκατερίνα, καί σοφή καί παρθένος, ἐκ δέ ξίφους,καί Μάρτυς ·ὦ καλά τρία!»

Ἡ ἀποψινή πανήγυρις μᾶς θέτει ἕνα πλῆθος ἐρωτημάτων καίριων γιά τήν πνευματική μας πορεία,ὅπως λ.χ πῶς ἀξιοποιοῦμε τά χαρίσματα,τά τάλαντα πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,τί μύχιους πόθους καλλιεργοῦμε στά ἐσώτατα τῆς ὕπαρξης μας,ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή σχέση μας μέ  τόν Θεό «τῶν Πατέρων ἡμῶν» καί πολλῶν ἄλλων πού ἐκπηγάζουν ἀπό τό ἄριστο παράδειγμα τῆς ὄντως πανσόφου καί καλλιπαρθένου νύμφης τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνης,πού μέσα ἀπό τήν σύντομη ζωή καί τό πολύαθλο τέλος της, ἀναδείχθη ἀκηλίδωτος καθρέπτης τοῦ Θείου φωτός.

Μέ τήν εὐχή Σας Μακαριώτατε, θά περιορισθοῦμε μέ ἐλάχιστα ψυχία λόγου  νά ἀναφερθοῦμε στό μεῖζον καί φλέγον ζήτημα τῆς ἁγιότητος πού ἀφορᾶ ὅλους μας,καθότι «τοῦτο γάρ ἐστίν  θέλημα τοῦ Θεοῦ,ὁ ἁγιασμός ὑμῶν »(Θεσσ Α ‘,4,3 ). Διδάσκαλος μας ἡ ἁγία μας πού πέρασε ἀπό τήν γῆ πού πατοῦμε ὡς ξένη καί παρεπίδημος. Τίποτε τό γήινο δέν αἰχμαλώτισε  τήν ψυχή της,ἀλλά κάθε σκέψη της ἀνέτεινε στόν Θεό, ζώντας ὡς ἐπίγειος  ἄγγελος καί οὐράνιος ἄνθρωπος.Ἔτσι κατόρθωσε μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ νά διαφυλάξει μέσα της ἀλώβητη τήν θεῒκή εἰκόνα. Δέχθηκε ὡς μόνιμο ἔνοικο τῆς καθαρῆς της ψυχῆς,τόν Θεό,ἑλκύοντας τό ἔλεος Του καί τοιουτοτρόπως φανέρωσε μέ τήν ζωή της, τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ.Θά ἠδύνατο νά ἐπαναλάβει τό Παύλειο «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ,ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός »(Γαλ.β’ 20).Ἕνας καί μόνον Ἅγιος,γίνεται ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους,στό περιβάλλον του, στήν ἐποχή του.Κάθε Ἅγιος ἀκτινοβολεῖ τό Φῶς τοῦ Θεοῦ,καί τά λόγια του ἔρχονται κατευθείαν στήν ψυχή μας «ὡς δρόσος Ἀερμών, ἡ καταβαίνουσα ἐπί τά ὄρη Σιών»(ΨΑΛΜ 132 ), ἀλλάζοντας τήν διάθεση μας μέ τρόπο εἰρηνικό,ἀνεπαίσθητο,γαλήνιο!

Ἑκουσίως ἀπαρνήθηκαν οἵ Ἅγιοι τίς ἀνέσεις, τά πλούτη, τήν μάταιη δόξα τοῦ κόσμου τούτου τοῦ « ἀπατεῶνος »,κυριάρχησαν στά πάθη τους καί ἀπέδειξαν μέ τόν πιό ἀψευδή τρόπο πόσο ὑψηλά φθάνει ὁ ἄνθρωπος,σέ ποιά δυσθεώρητα ὕψη ἀρετῆς μπορεῖ, συνεργούσης τῆς θείας χάριτος, νά ἀνέλθει.Ἐνώπιον τους ἐξευτελίσθηκαν  πανίσχυρες αὐτοκρατορίες, ἀποδείχθησαν ἀνίσχυροι οἱ πάνοπλοι καί ἄσοφοι οἱ σοφοί τοῦ κόσμου. Σήκωσαν στούς ὤμους τους μέ ὑπομονή καί καρτερία τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου, ὑπομένοντας πειρασμούς, δοκιμασίες, ἀδικίες, χλεύη, ἀνήκουστα βασανιστήρια καί πολλάκις ἐπονείδιστο θάνατο. Οἱ θλίψεις τῆς ζωῆς ἦταν ἡ ἀναγκαία συνοδία τῶν κόπων τους γιά τήν κατάκτηση τοῦ θείου ἐλέους!

Τιμοῦμε  σήμερα καί προστρέχουμε στήν ἄφθονη χάρη τῆς ἁγίας,ὡς ἀκαταμάχητο σύμμαχό μας, ἰατρό τῶν ποικίλλων ἀσθενειῶν μας, προστάτιδα μας στίς ἀδικίες καί τά βάσανα τῆς ζωῆς, βοηθό στόν ταπεινό μας ἀγώνα. Αἰσθανόμαστε τήν γενναιόδωρη ἀγάπη της γιά ὅλους  ἐμᾶς πού τήν  ἐπικαλούμαστε μέ πίστη,ὥς καλό ἀγωγό πού  μεταγγίζει στή ζωή μας τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ.

Μᾶς καλεῖ νά συμπορευθοῦμε, μᾶς δίδει τό χέρι της γιά  νά συμβαδίσουμε μαζί της στό δρόμο τῆς θεώσεως. Ἔχουμε στό πρόσωπο της ἐφαρμοσμένο τό ἱερό Εὐαγγέλιο,πού ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι δέν εἶναι οὐτοπία ἡ βίωση τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου. Ἀποδεικνύει μέ τόν πλέον σαφῆ καί κατηγορηματικό τρόπο ὅτι σέ κάθε ἐποχή,σέ κάθε τόπο, σέ ὅλες τίς συνθῆκες, εἶναι ἐφικτό καί ἐφαρμόσιμο τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ λαοφιλής Ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης, συμβουλεύει σχετικά «Πολύ θά βοηθηθοῦμε στήν ἐργασία γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν,ἄν ἔχουμε πρότυπο τούς Ἁγίους. Συγκρίνοντας τόν ἑαυτό μας μέ τούς ἁγίους,βλέπουμε τά πάθη μας,ἐλεγχόμαστε,ταπεινωνόμαστε καί ἀγωνιζόμαστε μέ φιλότιμο καί μέ θεῖο ζῆλο νά τούς μιμηθοῦμε». Ὁ Χριστός μας,δέν ἀνέτειλε στόν κόσμο γιά νά γίνουμε « καλοί καί ἠθικοί ἄνθρωποι ».Ἀνέτειλε στόν κόσμο, γιά νά γίνουμε ἅγιοι ὅπως Ἐκεῖνος. «Ἅγιοι γίνεσθε,ὅτι ἐγώ ἅγιος εἰμί »(Α΄Πετρ,1,16). Τό Πανάγιο Πνεῦμα  πού «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», παρά τήν σύγχρονη ἀποστασία, συνεχίζει ἀκατάπαυστα τό Θεῖο ἔργο, τόν ἁγιασμό τῶν ἀνθρώπων πού τό ἐπιθυμοῦν, τόν Ἐκκλησιασμό τοῦ κόσμου!

Δέν ἔχει τέλος ἡ Ἁγιότητα. Πηγάζει ἀπό τήν ἀστείρευτη πηγή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ὅπου «θέλει πνεῖ ». Αὐτό  εἶναι τό διαρκές θαῦμα. Σέ ἐποχές δύσκολες,ἀνερμάτιστες, σέ καιρούς εὐνοϊκούς γιά τή διάπραξη τῆς ἁμαρτίας, σέ συνθῆκες ἀπνευμάτιστες, τό Πανάγιο Πνεῦμα κατεργάζεται τόν ἁγιασμό τῶν πιστῶν, πού ἐθελουσίως ἐπιλέγουν  τήν συσταύρωση καί τήν συνανάσταση  μέ τόν  Κύριο.

Ἡ σημερινή ὅμως μεγαλώνυμη ἡμέρα εἶναι γιά ἐμᾶς τούς Ἀλεξανδρινούς χαροποιός καί γιά τόν ἐπιπρόσθετο λόγο τῶν σεπτῶν 69 γενεθλίων τῆς ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, τοῦ Προκαθημένου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας. Σεμνύνεται  καί λαμπροφορεῖ ἡ κατά Ἀλεξάνδρειαν ὁλκάδα τοῦ Χριστοῦ διότι ἐλέῳ Θεοῦ εἶσθε ὁ Πατριάρχης τῆς ἀχανοῦς καί πολυπρόσωπης Ἀφρικῆς. Ἐάν ὁ χριστιανισμός σημειώνει κάμψη καί συρρίκνωση στόν Δυτικό κόσμο, στήν ἤπειρό μας γνωρίζει ἁλματώδη διάδοση και γεωμετρική αὔξηση. Προΐστασθε ἐπαξίως τῆς κατ’ ἐξοχήν ἱεραποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού μεταφέρει τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας στίς ποικιλοτρόπως ταλαιπωρημένες καί ἐν πολλοῖς ἀδικημένες ψυχές τῶν Ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας, τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν ὅπως τούς ἀποκαλεῖ ὁ Κύριος μας.

Πολλές καί σημαντικές οἱ ποιμαντικές πρωτοβουλίες Σας, ἀνύστακτη ἡ πατρική Σας μέριμνα γιά τίς πνευματικές καί ὑλικές ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου Σας, πολυήμερες καί λίαν κοπιώδεις οἱ ἱεραποστολικές περιοδεῖες σέ ὅλη τήν Ἀφρική γιά νά ἔχετε ἄμεση γνώση καί ἐμπειρία τῶν ἀναφυομένων προβλημάτων. Ἀναλώνεσθε καθημερινά, ἀγόγγυστα καί θυσιαστικά στή διακονία τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί τῶν ἀνθρώπων δίχως διακρίσεις, χρώματος, φυλῆς, θρησκεία, ἐθνότητος. Μέ τά πολλά χαρίσματα πού Σᾶς ἐπροίκισε ὁ Θεός, κυρίως τό πράον, τό ταπεινόν, τό μειλήχιον, τό εὐπροσήγορον, τό ἀγαπητικόν τῆς προσωπικότητός Σας, ἀνταποκρίνεσθε μέ αἴσθημα εὐθύνης στήν κλήση τοῦ Ὑμᾶς καλέσαντος Θεοῦ, στήν Πατριαρχική ἀξία καί τιμή.

Ὥς ἀντίδωρο ἐλάχιστο γιά τά ὅσα ἡ εὐρυχωρία τῆς πατρικῆς Σας καρδιᾶς προσφέρει σέ ὅλους μας καί τόν καθένα ξεχωριστά, Σᾶς καταθέτουμε τά μύρα τῆς ὑϊικῆς μας ἀγάπης καί τίς ὁλόθερμες ταπεινές εὐχές μας. Ὁ  ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος Θεός, διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου πού συμπανηγυρίζει μαζί μας μέ  τήν ἀπόδοση τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων, τῆς παναοιδίμου Νύμφης τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνης, καί τῶν Μεγάλων Πατέρων πού ἐκλέϊσαν  ὡς προκάτοχοι Σας τόν Θρόνο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Μάρκου, νά Σᾶς χαρίζει Πατριαρχία μακρά, ἄλυπη και ἀγλαόκαρπη πρωθιεραρχική διακονία, ὥστε νά συνεχίζετε ἕως ἐσχάτης Σας ἀναπνοῆς νά κομίζετε τήν σώζουσα μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας μας,πού εὐαγγελίζεται τήν ἐλπίδα καί τήν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως. Εἰς πολλά καί Θεοτίμητα ἔτη Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα!»

Επακολούθησε εόρτια σύναξη στην Αίθουσα του Θρόνου της Πατριαρχικής Μονής, όπου ο Μακαριώτατος, εορτάζων κατ’ αυτήν την ημέρα τα γενέθλια Του, εδέχθη τις ευχές του, τον σεβασμό και την έκφραση της υιϊκής αγάπης του κλήρου και του λαού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας προς τον  Σεπτό Προκαθήμενο του Θρόνου του Αγίου Μάρκου.

Επίσης, απένειμε τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Λεόντος του Αγίου Μάρκου στην Ερίτ. κα.Αλίκη Αντωνίου, Πρόεδρο του Παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων Αλεξανδρείας  και τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Οσίου Σάββα στην κατά σάρκαν αδελφήν του, κα. Αργυρώ Μαχλά.

Ακολούθως, παρετέθη γεύμα προς όλα τα μέλη της Ελληνικής παροικίας στο εντευκτήριο της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξάνδρειας.

Στις Λειτουργικές και πνευματικές εκδηλώσεις παρέστησαν ο Εξοχ.κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, Πρέσβυς της Ελλάδος στο Κάϊρο, η Εξοχ. κα. Πόλυ Ιωάννου, Πρέσβυς της Κύπρου στο Κάϊρο, ο Εντιμ. κ.Ιωάννης Πυργάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, η Εριτ.κα. Δέσποινα Χαριτζόγλου, Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Κάϊρο,   οι Αξιότ. Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινότητων Αλεξανδρείας και Καΐρου, ο κ.Πρόεδρος της Αραβορθόδοξου Κοινότητος της Μ.Πόλεως, Πρόεδροι ελληνικών Φορέων και Συλλόγων, οι εκπαιδευτικοί και μαθητές των ελληνικών εκπαιδευτηρίων, τα μέλη της ομογένειας κα.
 

Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΟΑΤΚΙ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO