Νέες εκδόσεις με έργα του π. Γεωργίου Δορμπαράκη.

Νέες εκδόσεις με έργα του π. Γεωργίου Δορμπαράκη.
Ο π. Γεώργιος εργάζεται συστηματικά και προσφέρει πολύ πρωτότυπο υλικό...!!

www.platy-kalamatas-messinias.gr

Instagram