ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ 1821 - ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ..;;

    

          Του, ρχιμ. Οκουμ. Θρόνου φραμ Τριανταφυλλοπούλου, Πρωτοσυγκέλλου .  Μητρ. Φθιώτιδος, Δρ.Θ.

 

    Τ θέμα «κκλησία κα 1821» δν εναι να θέμα στορικό. λόγος πο κάνουμε εναι γι τ παρόν, χι γι τ παρελθόν. Εναι μαρτία μεγάλη πλς ν μιλμε γι τ παρελθόν, πολλς φορς μ μι δόση παρελθοντοπληξίας, λλ ν πουσιάζουμε π τ παρόν. πουσία π τ παρν εναι οτοπία, δηγε σ ζω κατ φαντασίαν. Πολλ δ μλλον, ταν θεολογικός μας λόγος δν συνδέεται μ τν καθημερινότητα, μ τ ζωή.

    Τ νόημα τς στορίας εναι ν μαθαίνουμε π τ παρελθόν, γι ν προχωρμε στ μέλλον. Ν διδασκόμαστε π τ λάθη πο κάναμε στ παρελθν γι ν μν τ ξανακάνουμε. Τ δς ξαμαρτεν οκ νδρς σοφο, μς λέγχει ρχαος μας πρόγονος. Πόσο μλλον τ τρίς, τ τετράκις κα τ πολλάκις. Τότε τ πανωτ λάθη γίνονται φάρσα τραγωδία.

    Γιορτάσαμε, πως λέμε, τν θνική μας ορτή. Μέσα στν κκλησία, δηλαδ παντο, ο ρθόδοξοι ορτάζουμε τν ορτ το Εαγγελισμο, ναν μόνιμο Εαγγελισμό, γι ν ζήσει Κόσμος κα ν γίνει Κόσμημα. Ατ πο εαγγελίζεται ρχάγγελος εναι πελευθέρωση το νθρωπίνου γένους π τν σχατο χθρ πο εναι θάνατος. Γι ν θεραπευθε λοιπν τ τραμα, Θες γίνεται ατ πο ποτ δν ταν, δηλαδ νθρωπος, κα εσβάλλει μανικά, ρωτικά, γαπητικά, στ ζω το ταλαίπωρου νθρώπου.

    Μένει ατ τν λήθεια, καθένας π μς, συνεργαζόμενος λεύθερα μ τ θεία Χάρη, ν τ ζήσει, ς μία διαρκ παλιγγενεσία ς τ κατάβαθα τς παρξής του. λλις, σο φήνουμε τν Θάνατο ν ρίζει τ ζωή μας, θ εμαστε πιόνια μέσα σ μι στορία πο δν τν καταλαβαίνουμε. Μι νοησία, μι στοχία-μαρτία, μι τυχαιότητα δίχως νόημα δηλαδή, που ντός της κινονται κάποιοι νόητοι. Ατ φοβερ ματαιότητα πο κόβει τ νερα τς νθρώπινης παρξης, πονοηματίζοντάς την, γίνεται ελογία μ τν λευση το Χριστο στν κόσμο, μπαίνουμε λοι μέσα στ Θεανθρωπότητα, μς ποκαλύπτεται τ νόημα τς παρξής μας κα στέκουμε παρηγορημένοι, ξαναγεννημένοι, πως ο ρωές μας. Μ μι πίστη πο νικοσε κα νικάει τ θάνατο.

      Γιατ ν θάνατος, φανισμς τς νθρώπινης παρξης εναι τ τέλος, τότε ο νθρωποι εμαστε τραγικο νθρωποι. Ζομε μι ζω ψάχνοντας λίγο σαν γι ν τραφομε κα καταλήγουμε ψυχα κουφάρια πο γρήγορα τ θάβουν γι ν μ βρωμίσει κόσμος. ν εμαστε μως «θεο κεκελευσμένοι», θεοειδες κα θεόκλητοι, τότε Θες ποτελε δομικ στοιχεο τς παρξής μας κα τ πργμα λλάζει θεμελιωδς. Τότε να μήνυμα ντολογικς λευθερίας εναι καν ν μπνεύσει γνες γι τν θνικ λευθερία. να τέτοιο μήνυμα ταν γραμμένο στ νο κα τν καρδι τν ρώων το 1821. Τ διο μήνυμα θ ξακολουθε ν γράφεται στ νο κα τν καρδι τν που γς καλοπροαιρέτων κάνοντάς τους διαρκς καινούριους.

    Παλιγγενεσία, ξαναγέννημα. Εμαστε λοι προσκεκλημένοι. Μιλ σ χρόνο νεσττα.

    ταν ο Πατέρες μας τότε λεγαν «λευθερία θάνατος», δν ψαχναν σλόγκαν πως κάνουμε ο πλεστοι στ σημεριν ποχή, λλ κφράζανε ατ πο ζοσαν. Ζώντας μέσα στν κκλησία τν λευθερία π τ θάνατο, ταν κανο ν πεθάνουν γι ν ζήσουν. κανο πίσης ν πεθάνουν γι ν χαρίσουν τ ζωή.

    Μ χοντας τέτοια βιώματα, δν μπόρεσαν πολλο ν καταλάβουν ναν γώνα πο δ στηρίχτηκε σ μοντέρνα γι τν ποχ κείνη πλικ συστήματα. ταν νας γώνας μ πλο τν ψυχή. Γι’ ατ κα στν περίφημο διάλογο μεταξ το στρατηγο Μακρυγιάννη κα το Γάλλου ναυάρχου Δεριγνύ, εδικ ταν ναύαρχος τόνιζε στν στρατηγ τν σύγκριτη περοχ τν Αγυπτίων σ σχέση μ τος λληνες, στρατηγς το πάντησε: «Εναι δύνατες ο θέσεις μας κα μες, μως εναι δυνατς Θες πο μς προστατεύει. Πάντα μασταν λίγοι, λλ λα τ θερι πολεμον ν μς φνε κα δ μπορονε. Τρνε π μς κα μένει κα μαγιά». Μαγκι λεβέντικη χριστιανικ ρθόδοξη τούτη κουβέντα πο ν σημαίνει πάρα πολλ γι μς, τυχς στ ατι το Γάλλου ναυάρχου παρήγαγε σιωπή: «Τρ μπιέν», πάντησε μ καταλαβαίνοντας τίποτα.

    Τί ν καταλάβει; σο μπορε ν καταλάβει μ τ μυαλό του μόνο, κάποιος πο κούει «μελίζεται λλ’ ο διαμερίζεται, σθίεται οδέποτε δαπανται… σθιώμενος κα μηδέποτε δαπανώμενος…» πο λέμε στ θεία Λειτουργία γι τ Χριστ πο τρμε κα πίνουμε, λλο τόσο κατάλαβε κα Δεριγνύ. Τ παθαίνεις ατά, δν τ κατανοες, οτε τ ναλύεις. «Μένει κα μαγιά», επε Στρατηγός. Γιατ Χριστς ποτ δν τελειώνει, "μηδέποτε δαπανώμενος".

    Εναι πο ο λόγοι τους κα τ ργα τους, τν ρώων, τεμαχίζουν τ σάρκα τους  κα μοιράζουν τ αμα τους γι' ατ κα κάτι λένε. Τότε νθρωπος γίνεται κατ Χάριν Χριστός, πο μελίζεται, δν διαμερίζεται, σθίεται δν δαπανται, τρέφει τος λλους, τρέφεται κα ατός, κα "μένει κα μαγιά" μς λέει Στρατηγός. Τότε παράγει μιλούσα στορία. δ "κουμπώνει" θ λέγαμε κα γνωστ ρήση το Κωστ Παλαμν χω λλο λόγο ν σς π κανένα, μεθύστε μ τ θάνατο κρασ το 21".

Κα ο Πατέρες μας καί τ 1821 λλ καί τ 1940 μέθυσαν μ ατ τ θάνατο κρασ κα γι' ατ καναν τν γνωστ διάσημο πολιτικ τς ποχς το 40 ν πε: "μέχρι τώρα λέγαμε τι ο λληνες πολεμον σν ρωες, π δ κα πέρα θ λέμε τι ο ρωες πολεμον σν λληνες", καλύπτοντας φυσικ κα τ φρόνημα τν γωνιστν τς Παλιγγενεσίας.

    Στν ποχή μας, ς μν κρυβόμαστε, λα ατ τ πράγματα φαντάζουν στν τραγικ πλειοψηφία τν νθρώπων ερωνία κα φάρσα, χι χωρς δικές μας εθνες. Ατ συμβαίνει διότι τς τελευταες δεκαετίες σ' ατν δ τν τόπο γεννήθηκε μι νοοτροπία πο δν χει σχέση μ τν λλάδα. Εναι λεγόμενη νοοτροπία το θνομηδενισμο. Στόχος εναι ν μηδενιστον καί τόπος καί στορία του. Νοοτροπία κα συμπεριφορ πο σκοπεύει ν νεκρώσει λα τ ζωνταν κύτταρα στν στ τς σύγχρονης λλάδας κα ν ποτάξει τ ζω στν δεολογία. "Ο δέες προφέρονται [ηδίες] στ γγλικά, γι' ατ κα δν εδοκιμον στ λληνικά" προσφυέστατα σημείωνε νας π τος μεγαλύτερους θυμοσόφους το Νέου λληνισμο, Νκος Γαβριλ Πεντζίκης.

    τσι, δεολογία λειτουργε δίκην προκρούστειας κλίνης, πάνω στν ποία πλώνεται στορία κα ,τι περισσεύει κόβεται, ,τι  λείπει, τραβμε τν κανβ τς στορίας γι ν χωρέσει κα ν τ φέρουμε στ σα. τσι φτιάχνουμε μι στορία πο δν χει σχέση μ τν λλάδα.

    Ατ τν ποχ λοιπόν, ζομε τος καρπος το θνομηδενισμο στν τόπο τ δικό μας κα εναι περίεργο πο κάποιοι πο δούλεψαν γι ν φτάσουμε δ πο φτάσαμε σήμερα, κπλήσσονται.

    Δν εναι πρώτη φορά.

    θνομηδενισμς δν πηρετε οτε τν λλάδα, οτε τν πολιτισμό της, οτε τν στορία της. λλος μέγας θυμόσοφος το Νέου λληνισμο, Γιάννης Τσαρούχης, τν ποο συχν μνημόνευε μακαριστς Σισανίου κα Σιατίστης κυρς Παλος διαπίστωνε συχν πς « λλάδα πέρασε πολλς κατοχές, χειρότερη εναι λληνική». Μ τν ννοια τι θνομηδενισμς θέλει ν συντρίψει καί πατρίδα καί ρθοδοξία καί οκογένεια, χι μ φελ τρόπο, λλ θέλει ν κυρώσει ατ τ τρίπτυχο ς τρόπο ζως, ς ντολογικ πρόταση, ς ντολογικ λήθεια πο πηγαίνει πέρα π τ θάνατο.

    ν θάνατος νικήθηκε κατ κράτος π τούτη κιόλας τ ζωή, κα τάφος γινε νυφικς θάλαμος, κα τοτο τ ζοσαν ς διαρκ Εαγγελισμ καί Κολοκοτρώνης καί Καραϊσκάκης καί Παπαφλέσσας καί Μακρυγιάννης πο προαναφέραμε, γι’ ατ κα γραψαν ντως στορία, μ μι πίστη πο νικοσε τ θάνατο, ς τέκνα τς ρθοδόξου κκλησίας, ο θνομηδενιστς ζονε νυποψίαστοι κα μς λένε μαζ μ τν Σοπενάουερ, τ τι « ζω εναι πλς θάνατος πο διαρκς ναστέλλεται».

    Τί κέφι ν χεις γι ν ζήσεις μετά;

    Στος ντίποδες, ατ πο ζοσαν ο περισσότεροι τν ρώων το 1821, ταν τ τι ζω εναι ποτάμι πο κβάλλει στν αωνιότητα λλ κα δη τώρα διαποτίζεται π ατν κα γι’ ατ νακαινίζεται.

    Μ τν θνομηδενισμ ν πρυτανεύει ς πολιτικ σκέψη, τ Κράτος μ Πρόσωπο, μ ταυτότητα, μετατρέπεται σ Κράτος «νούμερο», πο νδεχομένως ν αξάνει τν ριθμ τν Κρατν τς Ερώπης.

    Κάποτε προσπάθησαν κάποιοι -τηλεοπτικς μάλιστα- ν ποδομήσουν τ 1821. Ν γκρεμίσουν σα χουμε μάθει στν στορία μας. Ν σβήσουν τν Ψυχ πο κράτησε ρθιο τ Γένος, παρ τς πολλς δυναμίες μας. Ατος πο θαυμάζαμε σν ρωες, φτάσαν ν μς τος παρουσιάζουν περίπου σν λτες πο ρθαν ν διαταράξουν τν μορφο τρόπο πο ζούσαμε στ χρόνια τς τουρκοκρατίας. Ξεσηκώθηκαν κάποιοι λτες λληνες κα πγαν ν τ βάλουν μ τν Ατοκρατορία.

    λλοι πάλι, φελς μαρξίζοντες, μς λένε πς τ κριτήριο τς πανάστασης ταν πλς οκονομικό. Τος παντομε μέσα π τ δικό τους τρόπο σκέψης πς ν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θ εχαν συνασπιστε ο φτωχο λληνες κα Τορκοι π τ μιά, ναντίον τν πλουσίων λλήνων κα Τούρκων π τν λλη. Κάτι τέτοιο δ συνέβη.

    λλοι ποδομον τ «Κρυφ Σχολειό», λέγοντας τι δν πρχαν νυχτεριν σχολειά, διότι πρχαν αρκετ μερήσια. Τος παντομε τι τότε τ λαϊκ σμάτιο «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου ν περπατ, ν πηγαίνω στ σχολειό, ν μαθαίνω γράμματα, το Θεο τ πράματα», ννοώντας προφανς ς «Θεο πράματα» κάποια π κενα πο κα γιος Κοσμς Ατωλς ννοοσε, ταν μιλοσε γι τ σχολεα, θ πρεπε ν λέει γι τν δια ποχή, «λιε μου λαμπρέ, λούζεις λη τ γ κα πολαμβάνουμε τ σύγχρονα μαθήματά μας στ σχολεα μας», χι βέβαια τν κτώηχο κα τ Ψαλτήρι! Τέτοιο σμα κόμη δν κούσαμε.

    λλοι πάλι πιπόλαια ταυτίζουν τν λληνικ μ τ Γαλλικ πανάσταση λησμονώντας πς Γαλλικ πανάσταση εναι μφύλια διαμάχη, μ σαφ ντιχριστιανικ προσανατολισμ κα ντικληρικαλιστικ μένος, παρ’ λες τς σεβαστς ντως διακηρύξεις της περ λευθερίας, σότητας κα δικαιοσύνης -τ γνωστ τρίπτυχο- ν στν λληνικ πανάσταση χουμε λληνες ναντίον Τούρκων. Θεμελιώδης διαφορά.

    Τ «ψαροκόκκαλο», τ "γκάθι" πο κάθησε στ λαιμ τν ποδομιστν εναι τ «πρ πίστεως κα πατρίδος», τ «πρ βωμν κα στιν» κα τ «γι το Χριστο τν πίστη τν γία κα τς Πατρίδας τν λευθερία», τν γωνιστν, χι μόνο το 1821, λλ κα τν ρχαίων προγόνων μας, κα τν γωνιστν στ βουν τς Πίνδου κα τς λβανίας τ 1940, ταν προεξάρχουσα κα πολλς φορς μφανιζόμενη Παναγία μας προσυπέγραψε τν νίκη κατ τν περοπτν ταλν το Μουσσολίνι, παναλαμβάνοντας τήν, σ προγενέστερο χρόνο, μφάνισή της πάνω στ τείχη τς Βασιλεύουσας κατ τν πολιορκία της π τος βάρους, τν διαβεβαίωσή της τς Θεομήτορος στ Γέρο το Μορι μετ πο προσευχήθηκε στ Χρυσοβίτσι τς ρκαδίας, πς Χριστς πέγραψε τν πελευθέρωση τς λλάδος κα δν παίρνει τν πογραφή του πίσω.

    -Πο ν συμβαίνουν λα ατά; Σ ποιόν χωροχρόνο;

    -Μέσα στ Σμα κα τ Αμα το Χριστο πο εναι λειτουργικς Χρόνος τς Όρθοδόξου κκλησίας το Χριστο, που παρν παρελθν κα μέλλον συμποσονται σ μία στιγμή, ποία κρήγνυται μέσα στν αωνιότητα το γαπντος Χριστο.

    Κα διερωτσαι μετ π λα τοτα: Ξέρουν στορία ατο πο λένε ατ τ περίεργα; Διάβασαν ποτ τ πομνημονεύματα τν ρώων το 21, σα τολάχιστον σώζονται, κα εναι κα ρκετά;

λλ τ ζητούμενο γι’ ατος δν εναι πραγματικ λήθεια. Τ ζητούμενο εναι πς ο σχυρο θ καταντήσουν τος λαος εκολα διαχειρίσιμες μάζες.

    λους ατος τ 21 τος νοχλε φάνταστα.

     λλ τ κυρίως ρώτημα γι μς εναι, γιατί ν σοπεδωθε διοπροσωπία ατο το Γένους;

     Σν λληνες χουμε ντως μι διοπροσωπία. χουμε μι μακρότατη στορία πο συνεχίζεται. χουμε μι παλαι παράδοση πο ρχεται ν ποδεχθε τ φς τς ληθείας, κα ν δημιουργήσει ναν καινούριο πολιτισμό, τ Ρωμιοσύνη.

Ατν τν πολιτισμ πο κάποτε ο δικοί μας πανεπιστημιακο τν ερωνεύονταν σν σκοταδισμό, κι ταν ρχισαν διεθνς τ πανεπιστήμια ν δρύουν δρες γι τ μελέτη το Βυζαντινο πολιτισμο, ρχίσαμε λίγο ν ντρεπόμαστε διότι ο ξένοι μς ξευτέλιζαν γι τν γνοιά μας.

     400 χρόνια σκλαβις. Γιατί δν ποταχθήκαμε; Γιατί δν λλοιωθήκαμε; Γιατί δν συνθηκολογήσαμε; Γιατί δν χωνέψαμε τος κατακτητές μας; Τί μς προφύλαξε; Ποιός μς συγκράτησε;

πρχε να ριο πνευματικό, να σύνορο, κι ς μν πρχαν γεωγραφικ σύνορα: ρθόδοξη πίστη κα ρθόδοξη κκλησία. Τ επαν κα τ κατανόησαν κα ο διοι ο Τορκοι. Τί ζητοσαν  π ναν ραγι γι ν τουρκέψει; Ν’ λλάξει τν πίστη του. γλσσα δν τος πασχολοσε. ν λλαζες πίστη, γινόσουν Τορκος κα ς μιλοσες λληνικά. πως συνέβη γι παράδειγμα μ τος Βαλαάδες τς Δυτικς Μακεδονίας. ν μενες Χριστιανς ρθόδοξος, θ σουν κα λληνας. Ο Νεομάρτυρες πο θυσιάστηκαν γι τν ρθόδοξη πίστη στ χρόνια τς Τουρκοκρατίας π τν λωση κα μετά, εναι τ πνευματικ σύνορο, μ σάρκα κα στ. φούρναρης, τσαγκάρης, κηπουρός, κουρέας, ο πλο νθρωποι τς γειτονις, πο ποτέ τους δν διανοήθηκαν τι θ πάρξουν σν μάρτυρες.

     Μόλις τος προτείνει πάει ν τος πιβάλει Τορκος ν λλάξουν τν πίστη τους, το λένε τι μ ατ τν πίστη χουν ζυμωθε, ατ πίστη τος χει γκαλιάσει, τος χει σώσει, μ τν κκλησία χουν περιχωρηθε, τί τος ζητάει; Ν πάψουν ν εναι αυτός τους; Γι’ ατ κα συντριπτικ πλειοψηφία δν λλάζουν τν πίστη τους, σα κι ν τος τάζουν, μ σα κι ν τος πειλον.

    Τί ν νοιώσουν ο ποδομιστς π λα ατά; Γιατί πασχίζουν; Μήπως λακτίζουν πάνω στ καρφιά;

ν δν πρχε νας γιος Κοσμς ν ργώσει λη τν λλάδα θ εχαμε τουρκέψει. Δν θ ξεραν λληνικ ν μς πον λα σα μς λένε σ -μετριότατα- λληνικά. Θ ψάχνανε λλο τν καταγωγή τους.

    ρα, τ πνευματικ σύνορο πο δ χάθηκε ταν κα εναι κκλησία. Ατ τ πνευματικ σύνορο μς ξασφάλισε ΚΑΙ τ γεωγραφικ σύνορο, ποιο κι ν εναι.

     λοι ο γιοι Νεομάρτυρες πατώντας στ «σκαμνάκι» το γίου Κοσμ πο διος τ νόμαζε δόξα κα τάφο του ζώντας τ Μεγάλη Παρασκευ το Γένους ς προσγείωση στν πυθμένα το τάφου, συναντοσαν πως κι γιος, τν ναστάντα Χριστ κα συνανασταίνονταν. Μαζί, συνανασταινόταν κα λπίδα το πόδουλου γένους.

    τσι ο σχέσεις κκλησίας κα Πολιτείας στν λλάδα δν κατασκευάστηκαν σ’ να γραφεο, λλ δομήθηκαν στ χρόνο, μ αμα κα δάκρυα γι’ ατ κα δ μπορον ν διαρραγον. Τότε θ καταντούσαμε διχασμένες προσωπικότητες. «Γενικς λληνας παρ’ λα τ λάθη του, δν εναι διχασμένη προσωπικότητα. μαρτωλς κα ποτυχημένος πρξε. Σχιζοφρενς ποτέ», σημείωνε μακαριστς Σιατίστης κυρς Παλος. Εμαστε λοιπν σ κάποια ποχή, πο κάποιοι θέλουν ν μς κάνουν σχιζοφρενες.

     κκλησία ς Κιβωτς το Γένους θεμελιώνεται στ αμα μαρτύρων, πισκόπων, ερέων κα πλν πιστν.

     ν ατς πο ποκαλε τ μικρασιατικ τραγωδία στς προκυμαες τς Σμύρνης «συνωστισμ» δν εναι προδότης μ στόχο ν λλάξει τν στορία, τότε ποιός εναι;

     χουμε τν διοπροσωπία μας.

     να π τ χαρακτηριστικά της εναι κα φιλοξενία. Φιλόξενοι εμαστε. Πολλος αχμαλώτους αφνης τ 1940, τος ταζαμε κιόλας.

     Ατ διοπροσωπία μς κάνει κα ξεχωρίζουμε, χι περοχικά, λλ διαφοροτρόπως. Κάθε λας χει τν διοπροσωπία του. Μι κα τονίζουμε τόσο τ διαφορετικότητα σήμερα, γιατί ν μπομε στ χοάνη το μαζοπολτο, που λα λέθονται γι ν προκύψει μι συναρτησία; Γι τοτο κα γινόμαστε στόχος τν κάθε λογς κσυγχρονιστν ο ποοι εναι ντίθετοι στς διοπροσωπίες λων τν λαν τς οκουμένης στ νομα τς μαζοποίησης.

     ννοεται πς κκλησία δν ντλε τν ταυτότητά της π τν ταυτότητα το θνους στ ποο παρεπιδημε, διότι Χριστς δν ξαντλεται πολιτισμικά. λλις δηγούμαστε στν αρεση το θνοφυλετισμο ποία πρόσφατα μς ξύπνησε π τ μεγάλο λήθαργο μις θεολογικς-θολολογικς ατάρκειας πολλν δεκαετιν.

     Ατ συνύπαρξη, συναλληλία κα συμπόρευση κκλησίας κα Γένους, μ γνήσιο κοινοτικ πνεμα, φυλάει τ πνευματικά μας ρια. κόμη κα πολυάριθμη μογένειά μας, γύρω π τς κκλησίες συναντιέται κα δηλώνει τν παρξή της. κε πο δν πάρχουν σαφ γεωγραφικ ρια, μς διατηρε νωμένους τ πνευματικ ριο. κκλησία μς καθιστ κανος κα ν προσλαμβάνουμε τ φομοιώσιμα δεδομένα τς περιρρέουσας κοινωνικοοικονομικς κα πολιτισμικς τμόσφαιρας, λλ κα ν μ χάνεται διαφορετικότητα, διοπροσωπία μας.

     Παλιά, ταν εχς ργο κα ρετ τ «μύνεσθαι περ πά-τρης». Σήμερα γκωμιάζεται τ «μύνεσθαι περ πά-ρτης». Κοίτα τν πάρτη σου κα σε τ πόλοιπα.

     Πς ν συναντήσεις τ πνεμα τς Παλιγγενεσίας ταν πολύονται πχ 20.000 πάλληλοι-συνάνθρωποί μας, γι ν εημερον ο ριθμοί; Πς ν στηριχθε κανες σ μία φιλάνθρωπη οκονομία, πο μεταχειρίζεται τος νθρώπους, χι σν πρόσωπα γάπης, λλ σν ντικείμενα χρήσης;

Κομπάζουμε ο σημερινο νεοέλληνες γι τς γνώσεις μας, χωρς ν μς πασχολε τ ν συνδέονται ατς μ νάρετη βιοτή. Μς λέγχει μως ως κα ρχαος μας πρόγονος πο λέει τι κάθε πιστήμη ταν χωρίζεται π τν ρετή, εναι πανουργία, χι σοφία.

     πάρχουν σήμερα πεπαιδευμένοι νθρωποι πο μπαίζουν τν ρετή. Ν ρωτάει μαθητς κάποτε στ σχολεο ν θ γίνει προσευχ κα ν λαμβάνει πάντηση π τν καθηγητή: ατς τς βλακεες σο μαθαίνει μάνα σου; Ν φωνάζουμε ν καταργηθον ο παρελάσεις κα ν βλέπουμε τος μογενες μας ν τς χαίρονται μεταφέροντας τ στίγμα μας παντο; Ποιά σχέση μπορε ν χουν ατ μ τ πνεμα τς Παλιγγενεσίας; Μπορε ν λειτουργήσει σήμερα οκογένεια ς νάχωμα στν πάσης μορφς λαίλαπα πο μς κατακλύζει; Ποιά εναι τ πνευματικά μας ντισώματα; Γιατί παραπαίουμε νάμεσα σ μι θνήσκουσα Δύση πο δ γίνεται δική μας -πως εναι φυσικό- κα σ μι ειθαλ Παράδοση πο δν ξέρουμε πι πς ν Τν κούσουμε;

     Διαβάζουμε, ναφέρει μακαριστς Σιατίστης Παλος σ πιστολ το γωνιστ δυσσέα νδρούτσου πρς συγγενή του πο σκέφτεται ν παντρευτε: "Υέ μου γαπητέ, εσαι σ θέση; Εσαι ξιος; χεις φόδια ν ναλάβεις μι τέτοια εθύνη"; Ποιός ρωμης μιλάει τσι σήμερα στ παιδιά του; Τ μόνο πο φροντίζουμε εναι ν τος κληροδοτομε σπίτια, πο μως γίνονται τάφοι τους γιατ ατο πο θ κατοικήσουν σ ατ δν χουν τς πνευματικς προϋποθέσεις.

     Ατ πο δν πέτυχε σκλαβι το 1821, τ πέτυχε σημεριν "λευθερία" τς λλάδος. Γι' ατ κα μεγάλος Μακρυγιάννης διαπίστωνε μ πίκρα πς "ν πρόκειτο ν παλεύαμε γι τέτοια λευθερία, καλύτερα ν μέναμε σκλαβωμένοι".

     Θ κλείσουμε μως ασιόδοξα, λέγοντας τι μι στάση κ βαθέων προσοχς, μ πολλ δάκρυα μετάνοιας εναι καν ν λλάξουν ρδην τ σκηνικό, δηγώντας μας σ μι ντως Παλιγγενεσία, δικαιώνοντας τος ρωές μας πο τν ραματίστηκαν, τν νειρεύτηκαν, πραν δύναμη κα κατόρθωσαν πολλά, φήνοντάς μας μς τ πόλοιπα...Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΟΑΤΚΙ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO