ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΟΚΛΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ


          Εκοιμήθη σήμερα, 24 Αυγούστου 2022, τα ξημερώματα, ο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος (Ware), σε ηλικία 88 ετών.

          Ο μακαριστός Μητροπολίτης υπήρξε διακεκριμένος θεολόγος και συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση του διαχριστιανικού διαλόγου.

          Ακολουθεί το βιογραφικό του μακαριστού Ιεράρχου του Οικουμενικού Θρόνου:

          Ο μακαριστός  Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος (κατά κόσμον Timothy Ware), εγεννήθη εν Bath, Somerset, Μεγάλης Βρεταννίας τω 1934.

          Την εγκύκλιον παιδείαν διήκουσεν εις το Westminister School του Λονδίνου, εν συνεχεία δε εφοίτησεν εις το Τμήμα Κλασσικών Σπουδών του Magdalen College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, εξ ου ανεδείχθη πτυχιούχος τω 1956, σπουδάσας κατόπιν Θεολογίαν. Τω 1958 προσήλθεν εις την Ορθοδοξίαν και τω 1965 ανηγορεύθη Διδάκτωρ Φιλοσοφίας εκ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Το αυτό έτος εχειροτονήθη Διάκονος και το επόμενον έτος Πρεσβύτερος.

          Ήταν δε αδελφός της κατά Πάτμον Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Τω 1967 έλαβε το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου και τω 1970 ανεδείχθη Υφηγητής του Pembroke College της Οξφόρδης. Εδίδαξεν ως Λέκτωρ εν τω Τμήματι Ανατολικών Ορθοδόξων Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1966-2001). Τω 1982 εξελέγη υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Επίσκοπος Διοκλείας, ως Βοηθός παρά τω Αρχιεπισκόπω Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Μέλος της Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Αγγλικανών (1973-1984), Πρόεδρος του Τμήματος της Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1992-1994), Συμπρόεδρος της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Μεθοδιστών (1992-1997), και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών του Cambridge (2003-2006). Από του έτους 2006 διετέλεσε Μέλος της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής. Τω 2007 διωρίσθη, Συνοδικώς, Συμπρόεδρος της Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Αγγλικανών, η δε Επισκοπή Διοκλείας ανυψώθη, εν τω προσώπω αυτού, εις Μητρόπολιν, τιμής ένεκεν, του ιδίου αναδειχθέντος ούτως εις Τιτουλάριον Μητροπολίτην. Επί σειράν ετών μετείχε ενεργώς εις την ιεράν υπόθεσιν της χριστιανικής ενότητος, ήταν Πρόεδρος της Οικουμενικής Οργανώσεως “Blessed Virgin Mary”, Αντιπρόεδρος της Αδελφότητος των “Αγίων Αλβανού και Σεργίου” και εις εκ των εκδοτών του περιοδικού αυτής “Sobornost”, υπήρξε δε συγγραφεύς πλείστων όσων βιβλίων ορθοδόξου πνευματικότητος, ως επίσης και επίτιμος Διδάκτωρ πολλών Πανεπιστημιακών Σχολών της Ευρώπης και της Αμερικής.
 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ