ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΓΟΥΕΡΕ


          Ο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος (Ware) εκοιμήθη σήμερα, 24 Αυγούστου 2022. Διετέλεσε Συμπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για τον Αγγλικανικό-Ορθόδοξο Θεολογικό Διάλογο (ICAOTD) από το 2009 έως το 2016. Διορίστηκε στη θέση αυτή από τον Παναγιώτατο Βαρθολομαίο, Οικουμενικό Πατριάρχη, και υπηρέτησε την Επιτροπή με εξαιρετική θεολογική σοφία και με μεγάλη χαρά και χιούμορ.

          Ο Μητροπολίτης Κάλλιστος είχε από καιρό τη φήμη του διεθνούς φήμης θεολόγος και μελετητής της Ορθοδοξίας όταν εντάχθηκε στην ICAOTD. Είχε μεγάλη εμπειρία από τον οικουμενισμό, υπηρετώντας και στο διάλογο με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, και καταλάβαινε καλά τον Αγγλικανισμό.

          Το 2015 η Επιτροπή δημοσίευσε το «In The Image and Likeness of God: A Hope-Filled Anthropology». Αυτή η Συμφωνημένη Δήλωση έτυχε θετικής υποδοχής και φέρνει βάθος και ομορφιά σε μια κοινή θεολογική ανθρωπολογία που εμπλουτίζει και τις δύο Κοινότητες. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας του οφείλεται στη σοφία του Μητροπολίτη Κάλλιστου στην καθοδήγηση της διαμόρφωσης των κειμένων.

          Τα μέλη της Επιτροπής επιθυμούν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στον Θεό για τη ζωή και τη διακονία του Μητροπολίτη Διοκλείας Κάλλιστου και να στείλουν τα συλλυπητήριά τους στην Παναγιότητά τους, και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

          Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας

          Ορθόδοξος Συμπρόεδρος

 

          Αρχιεπίσκοπος Ρίτσαρντ Κλαρκ

          Αγγλικανός Συμπρόεδρος

          Το κείμενο στα αγγλικά

 

          A message from the International Commission for Anglican-Orthodox Theological Dialogue regarding the death of Metropolitan Kallistos Ware

          Metropolitan Kallistos (Ware) of Diokleia passed away today, August 24th, 2022. He was the Co-Chair of the International Commission for Anglican-Orthodox Theological Dialogue (ICAOTD) from 2009 until 2016. He was appointed to this position by His All-Holiness Bartholomew, Ecumenical Patriarch, and served the Commission with outstanding theological wisdom and with great joy and humour.

          Metropolitan Kallistos had long held a reputation as an internationally renowned theologian and scholar of Orthodoxy when he joined ICAOTD. He had great experience of ecumenism, serving on the dialogue with the Roman Catholic Church as well, and he understood Anglicanism well.

          In 2015 the Commission published 'In The Image and Likeness of God: A Hope-Filled Anthropology'. This Agreed Statement has been well received and brings depth and beauty to a common theological anthropology that enriches both Communions. Much of its success is due to Metropolitan Kallistos' wisdom in guiding the shaping of the texts.

          Members of the Commission wish to record their gratitude to God for the life and ministry of Metropolitan Kallistos of Diokleia, and to send their condolences to His All-Holiness, Ecumenical Patriarchate of Constantinople.

 

          Metropolitan Athenagoras of Belgium

          Orthodox Co-Chair

 

          Archbishop Richard Clarke

          Anglican Co-Chair
 

 

 

 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ