ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 290.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥ


Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και ΔΕΥΑΚ, για την υλοποίηση του έργου «Έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την αποτροπή κίνδυνου καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα», υπέγραψε ο Δήμαρχος, Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 290.000 ευρώ και στο πλαίσιο της μελέτης προβλέπεται η κατασκευή των άμεσα αναγκαίων τεχνικών έργων με σκοπό να εκτονωθούν οι πλημμυρικές ροές και να αποσυμφορηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων. 

Τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για την εκπόνηση της μελέτης ελήφθησαν έπειτα από αυτοψίες που διενεργήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ, κατόπιν και σχετικών αιτημάτων από Πρόεδρους Κοινοτήτων.

Συνολικά, πρόκειται να τοποθετηθούν 919,00 μέτρα αγωγών ομβρίων, με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και ελέγχου, καθώς και υδροσυλλογές.

Οι θέσεις επέμβασης των αγωγών που θα κατασκευαστούν -σύμφωνα με τη μελέτη- αφορούν τις Κοινότητες Αρφαρών (περιοχή Σκόμορα) και Πλατέος (κεντρικός αγωγός, καφενείο – πλατεία, βόρεια εκκλησίας, δημοτικό σχολείο, περιοχή Αγ. Κων/νου).
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ