Πρόσληψη 81 ατόμων με 8μηνη σύμβαση στους ΟΤΑ της ΜεσσηνίαςΤην πρόσληψη συνολικά 81 ατόμων στους ΟΤΑ της Μεσσηνίας με 8μηνη σύμβαση, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας, προβλέπει -μεταξύ άλλων- κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.
Με την εν λόγω απόφαση εγκρίνονται πανελλαδικά 4.703 ανάλογες συμβάσεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων όλης της χώρας.
Οσον αφορά στη Μεσσηνία ειδικότερα, οι 81 θέσεις ανά δήμο είναι, 20 στο Δήμο Καλαμάτας, 20 στο Δήμο Μεσσήνης, 12 στο Δήμο Οιχαλίας, 6 στο Δήμο Δυτικής Μάνης και 23 στο Δήμο Πύλου - Νέστορος.
Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφαση ότι «η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες».
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ