ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΑΡΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ


Την Κυριακήν 17ην Ιουνίου 2012 θα εγκαινιασθεί, δια των τιμίων
χειρών του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου Γ’, ο
προσφάτως, εκ βάθρων ανακαινισθείς Ενοριακός Ιερός Ναός Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Δάρα.
Το Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 και ώραν 7ην απογευματινήν θα τε-
λεσθεί ο Μέγας Εσπερινός των Εγκαινίων, μετ’ αρτοκλασίας και Θεί-
ου Κηρύγματος υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαρ-
γιά.
Την Κυριακήν 17 Ιουνίου 2012 και ώραν 7ην πρωινήν θα ψαλεί
ο Ορθρος και εν συνεχεία θα τελεσθούν τα Εγκαίνια υπό του Σεβ. Μη-
τροπολίτου μας και η πρώτη Θεία Λειτουργία επί του καθαγιασθέντος
Ιερού Θυσιαστηρίου.
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ