ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ Εξόφληση χρεών για να δουλέψει ο ΓΟΕΒ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Εξόφληση χρεών για να δουλέψει ο ΓΟΕΒ
Να εξοφλήσουν τα αρδευτικά και πάγια τέλη προηγούμενων ετών, καλεί ο ΓΟΕΒ τους
καλλιεργητές της Ζώνης Αγίου Φλώρου - Βαλύρας -Πλατύ - Σκάλας - Αρφαρών κ.λπ., που
αρδεύονται από το κλειστό αρδευτικό δίκτυο.
Και αυτό για «να μπορέσει ο ΓΟΕΒ να λειτουργήσει το αρδευτικό έργο, κατά τη φετινή
αρδευτική περίοδο», όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του. Ο ΓΟΕΒ ξεκαθαρίζει πως «όσοι
δεν εξοφλήσουν τα χρέη τους, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του αρδευτικού νε-
ρού». Ακόμα, ενημερώνει ότι οι καλλιεργητές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση -δήλωση
καλλιέργειας, όπου θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία (διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.,
Α.Δ.Τ., αριθμός στρεμμάτων και είδος καλλιέργειας). Αιτήσεις - δηλώσεις οι ενδιαφερό-
μενοι θα προμηθευθούν από τα γραφεία του ΓΟΕΒ Παμίσου, όπου και θα τις καταθέσουν.
Ο ΓΟΕΒ επισημαίνει πως «η έναρξη της αρδευτικής περιόδου θα γίνει στις 2 Μαΐου, με
την προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και θα εξο-
φλήσουν τα χρέη τους προς τον οργανισμό».

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ