ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2014 - 2017

ΟΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟ ΝΕΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΙΟ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2014- 2017

ΟΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ
       Ἡ Ἐνορία ὑφίσταται καί λειτουργεῖ βάσῃ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί σύμφωνα μέ τούς Νόμους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ὡς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καί διοικεῖται ἀπό πενταμελές Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο διορισμένο ἀνά τριετία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μέ Πρόεδρο τόν Ἱερέα τοῦ Ναοῦ. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου λαμβάνονται κατά τή διάρκεια Συνεδρίασης καί κατά πλειοψηφία μετά ἀπό διαλογική συζήτηση καί καταγράφονται στό «Βιβλίο Πρακτικῶν» τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

       Στόχος τῶν Ἐκκλ. Ἐπιτρόπων εἶναι τό νά ἀνακαινίσουν καί να ἐξωραΐσουν τόν Ἱερό Ναό καί νά συμβάλλουν δυναμικά στήν πνευματική πρόοδο καί την εὐημερία τῆς Ἐνοριακῆς Κοινότητος.

       Ἄς σταθοῦμε δίπλα στό ἔργο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων, ἄς τούς βοηθήσουμε στήν ἀποστολή τους καί ἄς ἑτοιμασθοῦμε ὅταν ἔλθη ὁ κατάλληλος καιρός να πάρουμε ἀπό τά χέρια τους τήν σκυτάλη και νά ὑπηρετήσουμε και ἐμεῖς τήν Ἐνορία ὑπό τό ἄμισθο ἀλλά πολύ τιμητικό ἀξίωμα τοῦ Ἐκκλ. Ἐπιτρόπου.
       Ἡ Ἐνορία ὑφίσταται καί λειτουργεῖ βάσῃ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί σύμφωνα μέ τούς Νόμους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ὡς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καί διοικεῖται ἀπό πενταμελές Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο διορισμένο ἀνά τριετία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μέ Πρόεδρο τόν Ἱερέα τοῦ Ναοῦ. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου λαμβάνονται κατά τή διάρκεια Συνεδρίασης καί κατά πλειοψηφία μετά ἀπό διαλογική συζήτηση καί καταγράφονται στό «Βιβλίο Πρακτικῶν» τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

       Στόχος τῶν Ἐκκλ. Ἐπιτρόπων εἶναι τό νά ἀνακαινίσουν καί να ἐξωραΐσουν τόν Ἱερό Ναό καί νά συμβάλλουν δυναμικά στήν πνευματική πρόοδο καί την εὐημερία τῆς Ἐνοριακῆς Κοινότητος.

       Ἄς σταθοῦμε δίπλα στό ἔργο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων, ἄς τούς βοηθήσουμε στήν ἀποστολή τους καί ἄς ἑτοιμασθοῦμε ὅταν ἔλθη ὁ κατάλληλος καιρός να πάρουμε ἀπό τά χέρια τους τήν σκυτάλη και νά ὑπηρετήσουμε και ἐμεῖς τήν Ἐνορία ὑπό τό ἄμισθο ἀλλά πολύ τιμητικό ἀξίωμα τοῦ Ἐκκλ. Ἐπιτρόπου.

Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη εὐλογία καί γιά τούς ἄνδρες καί γιά τίς γυναῖκες, ἡ θητεία ἔστω για μία τριετία στό Ἐκκλ. Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας μας.
Το οποίο ειναι ::  

1.                 ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΠΑΤΗΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΣ       (Πρόεδρος)

2.                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

3.                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΩΑΝ. ΛΙΒΑΣ

4.                 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΘ. ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ

5.                ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝ. ΞΕΝΟΥΛΗ

6.                ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝ.  ΑΛΕΒΙΖΟΥ

7.                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  ΕΥΣΤ. ΝΙΚΑΣ

8.                ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘ.  ΤΣΑΚΩΝΑΣ

9.                ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ. ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ       
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ