«Μείνον μεθ᾿ ημών, ότι προς εσπέραν ήδη η ημέρα …»|Amen.gr

«Μείνον μεθ᾿ ημών, ότι προς εσπέραν ήδη η ημέρα …»|Amen.gr:

 Πολλά σημεῖα γύρω ἀπό τό μεγάλο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως μένουν ἄγνωστα καί ἀκατανόητα ἀπό τούς ἀνθρώπους, πιστούς καί μη. Πρῶτα καί κύρια τό γεγονός καθ᾿ ἑαυτό. Ὁ φιλοπερίεργος νοῦς μας συχνά ἀνατρέχει σέ αὐτές τίς μοναδικές στιγμές καί ἐρευνώντας προσπαθεῖ νά ἀποκαλύψει τόν μυστικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐξελίχθηκαν τά πράγματα.Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ