ΠΡΩΤΟ ΤΟ 5Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EUROSCOLA 2017...!!!!Τεράστια επιτυχία σημείωσαν οι μαθήτριες του 5ου ΓΕΛ Καλαμάτας στον Διαγωνισμό EUROSCOLA 2017, ο οποίος διεξήχθη πριν από λίγες ημέρες σε όλη την Ελλάδα και διαγωνίσθηκαν πλέον των τριακοσίων μαθητριών και μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
Η μαθήτρια του 5ου ΓΕΛ Καλαμάτας Κρέπη Θεοδώρα του Γεωργίου πρώτευσε σε όλη την Πελοπόννησο με βαθμό 99,5.
Επίσης ανάμεσα στους 24 μαθητές της Πελοποννήσου, οι οποίοι θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο είναι οι μαθήτριες του 5ου ΓΕΛ Καλαμάτας Βασιλοπούλου Αγγελική του Γεωργίου με βαθμό 96,1 και Σταυροπούλου Ελένη του Παναγιώτη με βαθμό 94,8.
Η επιτυχία αυτή είναι αρκετά σημαντική για την Καλαμάτα, και το 5ο ΓΕΛ, αν κρίνει κανείς από το ότι οι μαθήτριες και οι μαθητές του προέρχονται από οικονομικά αδύναμα στρώματα και οι περισσότερες και περισσότεροι αγωνίζονται με τις δικές τους δυνάμεις, έχοντας την αμέριστη και γόνιμη συμπαράσταση των Καθηγητριών και Καθηγητών του σχολείου τους.
Από τη Μεσσηνία επίσης θα συμμετάσχουν στην επίσκεψη στο Στρασβούργο οι Μητροπούλου Λυδία του Δημητρίου με βαθμό 95,9 και Μαγκλάρας Θεόδωρος του Δημητρίου με βαθμό 94,8 από το 1ο ΓΕΛ Καλαμάτας, Σκιαδά Κωνσταντίνα του Χαριλάου με βαθμό 95,4 από το Μουσικό Σχολειό Καλαμάτας .

Λίγα για τον Διαγωνισμό- Πρόγραμμα EUROSCOLA.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA στις 30 Νοεμβρίου 2017. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε έκθεση –εργασία με θέμα: «Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια: πολιτικά δικαιώματα και συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης Όπως ορίζεται στο Άρθρο 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η ευρωπαϊκή ιθαγένεια αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ποιά δικαιώματα απορρέουν από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και πώς αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας;»
Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας – έκθεσης, λήφθηκαν υπόψη τα εξής κριτήρια: 1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας 2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου.
Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης (έκθεση 60%, ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%).

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους του επιτυχόντες,


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ