ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ…..!!!

Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Καθαίρεση ανενεργών τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας» μέχρι 30/5/2018.

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν ταφικά μνημεία εγκαταλελειμμένα, τα οποία δημιουργούν λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα. Τα μνημεία αυτά βρίσκονται και στο κεντρικό κοιμητήριο και περιφερειακά. Έχει δοθεί οδηγία στην εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για τα κοιμητήρια Μαρία Οικονομάκου να συνεννοηθεί με τους Προέδρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων, ώστε - χωρίς κανέναν κραδασμό – να καθαιρεθούν μνημεία, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα για πάρα πολλά χρόνια, προκειμένου να απελευθερωθούν χώροι ταφής και να βελτιωθεί η εικόνα των κοιμητηρίων.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ