ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΝΙΣΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΡΩΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ....!!!!


Με την Παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια από την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στη Μητέρα Ελλάδα!
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.......!!!!

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ