ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΠΟΦΟΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ …!!!!!!!!!!!Υπεγράφη χθες η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου-Νέστορος, Δυτικής Μάνης και Τριφυλίας για την υλοποίηση του «Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του αστικού συστήματος Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2020, μεταξύ των συμβαλλομένων με προϋπολογισμό 369.000 ευρώ».

Ο Δήμος Καλαμάτας θα συμμετέχει με το ποσό των 90.000 ευρώ από Ιδίους Πόρους για την τριετία 2018-2020.

Η Αναπτυξιακή (μέσω του αναδόχου που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία) θα αναλάβει την υλοποίηση του αντικειμένου, που θα περιλαμβάνει τα εξής:

1.   -Χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών

2.   -Έλεγχο και δειγματοληψίες προνυμφών

3.   -Οριοθέτηση περιοχών για ψεκασμό

4.   -Ψεκασμούς από εδάφους.

5.   -Έλεγχο αποτελεσματικότητας ψεκασμών

6.   -Δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών με την τοποθέτηση παγίδων.

Οι ανωτέρω εργασίες θα έχουν πεδίο εφαρμογής τους κοινόχρηστους χώρους για το σύνολο των οικισμών, αλλά και ιδιωτικούς χώρους (π.χ. βόθρους, πισίνες, δεξαμενές, πηγάδια κ.λπ.), για εκείνους τους οικισμούς χωρίς κεντρικό αποχετευτικό σύστημα όπως είναι δυστυχώς και το χωριό μας .Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ