Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 30 ΚΥΒΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 1.100 ΚΥΒΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ “ΠΕΣΟΥΝ” ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, έχοντας υπόψη τη σχετική μελέτη, τη σύμβαση για την προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος έτους 2018 με τίτλο «Προμήθεια Ετοίμου Σκυροδέματος & Υλικών Οδοστρωσίας (2018)» και τα αποτελέσματα της σύσκεψης, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων, που πραγματοποιήθηκε την 18-10-2017, σχετικά με τις ανάγκες ετοίμου σκυροδέματος που υπάρχουν στο Δήμο Καλαμάτας, υπέγραψε την 1η Απόφαση για την κατανομή ετοίμου σκυροδέματος έτους 2018 στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η διάθεση και η χορήγηση του σκυροδέματος όπως και το συνεργείο που θα αναλάβει την εργασία θα πραγματοποιηθεί με ευθηνή των Πρόεδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας.


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ