ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ «ΑΣΤΕΡΑ ΑΡΦΑΡΩΝ» …!!!!ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ 29Η/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ «ΑΣΤΕΡΑ ΑΡΦΑΡΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  ΤΟΥ  …!!!!

www.platy-kalamatas-messinias.gr

Instagram