ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ «ΑΣΤΕΡΑ ΑΡΦΑΡΩΝ» …!!!!ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ 29Η/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ «ΑΣΤΕΡΑ ΑΡΦΑΡΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  ΤΟΥ  …!!!!

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ